Smart Horticulture

Programma module Smart Horticulture

De Smart Horticulture module bestaat uit 7 bijeenkomsten en een workshop. Tijdens de bijeenkomsten krijg je theoretische kennis over (Big) data, datagedreven sturen en tools die je daarbij kunt gebruiken. Echter, de nadruk ligt op het daadwerkelijk aan de slag gaan met de data uit je eigen bedrijf om hier relevante informatie uit te halen. In eerste instantie zal gewerkt worden met een standaard dataset waarmee je kunt oefenen en vaardigheden kunt ontwikkelen (de voorbeeld datasets die worden gebruikt zijn geanonimiseerde datasets uit kassen).

Uiteindelijk ga je samen met experts de doelstellingen van je bedrijf koppelen aan informatiebehoefte en informatiebronnen. Je gaat analyseren waar in je bedrijf Big Data waarde kan toevoegen. Uit deze analyse kiezen we een casus die je tijdens het vervolg van de module zult uitwerken en oplossen. Zo leer je niet alleen een heleboel, maar werk je meteen aan het verbeteren van je bedrijfsprocessen! Je gaat tijdens de module werken in spreadsheets, hiervoor kunnen verschillende programma’s/tools gebruikt worden.

Opbouw van de module Smart Horticulture

Bijeenkomst 1: Inleiding Smart Horticulture

Bijeenkomst 1: Inleiding Smart Horticulture

De eerste bijeenkomst zal gaan over de mogelijkheden en gevolgen van Big Data in de tuinbouwsector en over wat data-analyse precies is. Aan de hand van een voorbeeld dataset uit de kas wordt een demonstratie gegeven hoe je de data kunt omzetten in bruikbare informatie om je bedrijf efficiënt te sturen. Je gaat vervolgens aan de slag met een analyse waar in je eigen bedrijf Big Ddata een rol kan spelen. Hiernaast krijg je een rondleiding op een bedrijf die inzicht geeft in de mogelijkheden van wat je allemaal kan met je data.

Je krijgt kennis van:

 • wat zijn de mogelijkheden/gevolgen van Big Data in de tuinbouw?
 • wat houdt data-analyse in?
 • wat kan datagedreven sturen aan de hand van pad registratie data opleveren?
 • je gaat onderzoeken welke data op jouw bedrijf aanwezig is en wat jouw bedrijf daar mee zou kunnen.

Workshop

Workshop op het bedrijf

Naast de modules wordt, op een af te spreken moment, op jouw bedrijf een workshop verzorgd. Samen met experts en het management van je bedrijf (om draagvlak te creëren binnen je bedrijf) koppel je de doelstellingen van je bedrijf aan informatiebehoefte en informatiebronnen. Afhankelijk van jouw eigen situatie spitten de experts onderwerpen met je uit. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om oogstprognoses, het verbeteren van efficiëntie van de inzet van arbeid, kwaliteitsissues oplossen, vraaggericht telen, inzet van middelen etc. Uit deze analyse kiezen we een casus die je tijdens het vervolg van de leergang zult uitwerken en oplossen. Zo leer je niet alleen een heleboel, maar werk je meteen aan het verbeteren van je bedrijfsprocessen!

Bijeenkomst 2: Inzicht in dataverzameling

Bijeenkomst 2: Inzicht in dataverzameling

Je gaat van start met een opfriscursus Excel. Hierbij ga je aan de slag met de basisvaardigheden die je nodig hebt tijdens het vervolg van de leergang. Hierbij kan je denken aan het tegen elkaar uitzetten van databestanden met als doel; alarmeren (als de temperatuur in de kas te hoog is), vergelijken (hoe kan het dat de ene medewerker meer plukt dan de andere medewerker?) of efficiëntie verhogen (hoe kan ik ervoor zorgen dat ik met minder energieverbruik hetzelfde produceer?). Hiernaast ga je aan de slag met datafiles (spreadsheets)  om werkenderwijs te leren hoe je ‘databergen’ kunt omzetten in handige formats.

Hiernaast leer je tijdens deze bijeenkomst hoe je data verzamelt en voor welke doelen je deze data zou kunnen gebruiken. Welke vragen moet je hiervoor stellen aan je data leverancier?

Je krijgt kennis van:

 • het omvormen van data tot bruikbare gegevens.
 • het tegen elkaar uit zetten van databestanden.
 • onderscheid maken tussen harde gegevens en afgeleide gegevens
 • nauwkeurigheid van data
 • welke data belangrijk zijn om een doel te bereiken
 • hoe je aan die data komt  en wat je hiervoor moet vragen aan jouw datatoeleverancier
 • kritisch kijken naar datasets en inschatten of je wat kan met een dataset
 • welke data binnen jouw  bedrijf zou je willen inzetten om het bedrijfsdoel te bereiken?
 • of de verzamelde data genoeg is om het doel te bereiken.

Bijeenkomst 3: Van Excel naar Power BI

Bijeenkomst 3: Van Excel naar Power BI

Elke deelnemer presenteert zijn problemen op gebied van gebruik van data en de case die uit de workshop is gekomen. Hierdoor weten alle deelnemers van elkaar waar ze mee bezig zijn en hoe hier gezamenlijk in opgetrokken kan worden.

Vervolgens leer je tijdens deze bijeenkomst hoe je de data verwerkt en weergeeft. Je leert hoe je zowel met Excel als met PowerBI de data kunt verwerken. Je krijgt handvatten aangereikt om de data echt te begrijpen.  Per deelnemer is het verschillend of het handiger is om de data in Excel of in PowerBI te verwerken. Tijdens deze bijeenkomst  leer je in te schatten wat voor jouw cases en bedrijf het meest waardevol is. Uiteindelijk ga je een rapportage maken voor het management van je bedrijf. Tevens leer je om rapportages te flexibiliseren. Dit houdt in dat je een rapportage zo gaat maken dat, wanneer je nieuwe data hebt, je deze nieuwe data eenvoudig in de gemaakte rapportage kunt zetten en hier nieuwe conclusies uit kunt trekken.

Je krijgt kennis van:

 • het omvormen van data tot bruikbare gegevens
 • het verwerken van data met zowel Excel als PowerBI en de voor- en nadelen van beide programma’s
 • het werken met formules in PowerBI
 •  eigen data ordenen vanuit één bestand.
 •  data in grafieken zetten
 •  rapportage maken voor het eigen management
 •  rapportages flexibiliseren

Bijeenkomst 4: Koppelen van Data

Bijeenkomst 4: Koppelen van Data

In bijeenkomst 4 wordt er een grote stap gezet in het gebruik van Big Data. Nadat je hebt geleerd hoe je data kunt lezen, structureren, omvormen en rapporteren ga je in bijeenkomst 5 leren om databestanden te koppelen. Je gaat aan de slag met twee of meer verschillende databestanden uit je eigen bedrijf (bijvoorbeeld ‘tijd vs productie’ en ‘tijd vs energiegebruik’) en leert om deze bestanden te combineren zodat je een uitspraak kunt doen over het verband tussen de parameters (bijvoorbeeld de hoeveelheid energie per productie-eenheid variërend over de tijd). Uiteindelijk kan je op basis van deze koppeling voorspelmodellen gaan ontwikkelen.

Je krijgt kennis van:

 • koppelen van verschillende data bestanden
 • vergelijken van productie over de jaren heen
 • vergelijken parameters (bijv. energieverbruik en productie of pad registratie en productie)
 • het ontwikkelen van een voorspelmodel

Bijeenkomst 5: Keuzes maken op basis van data

Bijeenkomst 5: Keuzes maken op basis van data

Tijdens de vijfde bijeenkomst wordt even een pas op de plaats gemaakt. Er wordt de tijd genomen om in te gaan op de problemen/knelpunten waar de deelnemers tegen aanlopen. Deze problemen/knelpunten worden klassikaal behandeld. Hiernaast wordt gezamenlijk gewerkt aan een voorbeeldcase. Op deze manier leer je van elkaar hoe je omgaat met het oplossen van een probleem.

Vervolgens krijg je les van experts over hoe je de data uit je eigen bedrijf kunt inzetten om strategische keuzes te maken. Tenslotte wordt er begonnen met de opbouw van je portfolio die aan het eind van de leergang wordt beoordeeld.

Je krijgt kennis van:

 • probleemoplossend samen te werken
 • strategiebepaling op basis van data
 • opbouw van eigen portfolio

Bijeenkomst 6: Data-visualisatie en input voor je eigen bedrijf

Bijeenkomst 6: Data-visualisatie en input voor je eigen bedrijf

Dat je data kunt visualiseren is erg belangrijk voor de rapportage en presentatie naar het management van je bedrijf. Daarom wordt er hier tijdens bijeenkomst 6 uitgebreid aandacht aan besteed. Je gaat onder andere aan de slag met dashboards om data te visualiseren. Er wordt gewerkt met de tool PowerBI (in overleg met docent kan er gekozen worden voor een vergelijkbaar programma).

Hiernaast leer je hoe je gekoppelde bestanden kunt rapporteren naar je bedrijf (hierbij kan gedacht worden aan de koppeling van genetica met phenotypes).

Je krijgt kennis van:

 • werken met dashboards
 • grafieken maken uit gekoppelde bestanden
 • koppeling basisgegevens met Big Data in rapportages
 • delen van rapportages en dashboards binnen je bedrijf
 • opstellen van relevante bedrijfspresentatie met PowerBI (of vergelijkbaar programma)

Bijeenkomst 7: Presenteren

Bijeenkomst 7: Presenteren

De zevende en laatste bijeenkomst staat in het teken van de presentatie van je portfolio aan de docenten en mededeelnemers. Je presenteert de kennis en skills die je tijdens de Smart Horticulture module hebt ontwikkeld en laat zien hoe je dit hebt ingezet om de case (uit de workshop) op te lossen.

Op basis van de inhoud van je portfolio en je presentatie volgt een eindbeoordeling. Tevens vindt tijdens deze bijeenkomst de uitreiking van de certificaten aan de geslaagde deelnemers plaats. Er wordt afgesloten met een borrel.

Portfolio

Portfolio

Je ontwikkelt een portfolio (verzameling van materiaal dat de inspanningen, vooruitgang en prestaties gedurende de leergang weergeeft). Dit lever je in bij de docent en presenteer je aan je eigen bedrijf en de docent die dit beoordeelt.

Interesse in deze module? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de module-informatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de module voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven