Opleiding Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH)

Programma post-hbo Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH)

Tijdens de opleiding Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg bieden we je een uniek modulair programma waarin de ouderenzorg, oncologische en palliatieve zorg centraal staan. Hierbij kun jij je verdiepen in hoogcomplexe chronische zorg, waarbij de focus ligt op patiënten met meerdere (chronische) aandoeningen. Het hoofddoel van de opleiding is om je te leren hoe je goede zorg op maat kunt leveren aan patiënten in complexe situaties.

Opbouw van de opleiding Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH)

Modules en werkwijze

Modules en werkwijze

De post-hbo opleiding Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH) bestaat uit drie modules:

 • Premodule (6 dagen)* - locatie Nijmegen
 • Ouderenzorg (11 dagen) - locatie Nijmegen
 • Oncologisch en palliatieve zorg (11 dagen) – locatie Diemen

*Alleen voor verpleegkundigen die niet voldoen aan de BN2020 competenties.

De modules zijn afzonderlijk van elkaar te volgen. Dit betekent dat je op basis van jouw kennis, ervaring en leerwensen kunt kiezen om het volledige programma te volgen, of bijvoorbeeld juist één module. Voor het behalen van het diploma PVH dien je echter het volledige programma te voltooien. 

Leren vanuit jouw eigen werkpraktijk/stage en vragen staan voorop. Dit actieleren wordt vervolgens verder versterkt door onze werkvormen waarbij kennis, vaardigheden en attitude met elkaar worden geïntegreerd. Tijdens de lessen zorgen we voor verdiepende en actuele kennis door lessen te laten verzorgen door deskundige (gast)docenten. Onze gastdocenten staan midden in de praktijk, waardoor ze op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Tijdens de opleiding combineren we online en fysiek onderwijs. Daarnaast wordt ons onderwijs ondersteund door e-learnings en kennisclips.

Eenheden van leeruitkomsten (EVL's)

Eenheden van leeruitkomsten (EVL's)

Functie-overstijgend werken heeft een belangrijke plek binnen de opleiding, zodat je naar het grotere geheel leert kijken. Daarnaast is er veel aandacht voor de ontwikkeling van de functie PVH. Om optimaal aan te sluiten bij de behoeftes uit het werkveld is het programma van de opleiding opgebouwd uit drie eenheden van leeruitkomsten (EVL’s):

 • Vakinhoudelijk handelen
 • Maatschappelijk handelen
 • Professionaliteit

Toetsing

Toetsing

Binnen de opleiding staan de 3 EVL’s centraal. Binnen elke EVL toon je aan dat je over bepaalde kennis, vaardigheden en/of attitude beschikt. Om de opleiding goed af te ronden sluit je alle opdrachten af met minimaal een voldoende.

Competentieprofiel Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH)

Competentieprofiel Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH)

Op 28 juni 2018 is het competentieprofiel Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH) vastgesteld. Van de PVH wordt verwacht dat zij generalistisch is opgeleid en in nauwe samenwerking met de huisarts de zorg voor patiënten met complexe en hoogcomplexe aandoeningen voor haar rekening neemt. De functie PVH sluit aan bij de nieuwe Bachelor of Nursing 2020 (BN 2020), die in 2016 bij de huidige hbo-V opleidingen van start zijn gegaan.

Het competentieprofiel PVH geeft helderheid welke aanvullende competenties een BN2020 nodig heeft om toegerust te zijn voor de PVH-functie. Voor deze competenties zijn specifieke eindtermen geformuleerd voor patiënten met chronische en oncologische aandoeningen te weten;

 • Diabetes Mellitus type 2
 • Astma/COPD
 • Hart- en vaatziekten
 • (Kwetsbare) ouderen
 • Oncologische zorg
 • Palliatieve zorg

Verschillende partijen zijn betrokken geweest bij het tot stand komen van het competentieprofiel PVH, geaccordeerd in 2018. Het competentieprofiel PVH gaat uit van een post-hbo verpleegkunde niveau met als basis het Bachelor of Nursing 2020 profiel.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven