Burnout preventie, duurzame inzetbaarheid en verzuim

Programma Burnout preventie, duurzame inzetbaarheid en verzuim

Deze HRM-module gaat in op hoe je als organisatie kunt voorkomen dat je medewerkers langdurig in het ziekteverzuimproces verzanden. HR heeft hierin de sleutel in handen door als adviseur zowel de organisatie als ook de medewerkers te ondersteunen in hoe het werk kan worden georganiseerd en wat hierin de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers is. Ofschoon het zwaartepunt van deze module ligt op het gebied van preventie wordt ook aandacht geschonken aan waar aan gedacht moet worden als een medewerker langdurig ziek thuis blijft.

Ben je geïnteresseerd in het geestelijk vitaal en gezond houden van de medewerkers? Dan is deze module een verrijking voor je beeld op HR-beleid. Als HR-medewerker of teamleider ben je mede verantwoordelijk voor het belangrijkste kapitaal van je organisatie; de mensen. Daarom is het essentieel om inzicht te hebben in hoe je jullie medewerkers betrokken, vitaal en gezond houdt. Thema’s als de psychologisch-medische kant van burn-out, preventie en duurzame inzetbaarheid, burn-out signalering en preventie, ziekteverzuim en het adviseren van de organisatie komen in deze module aan bod. Naast de theorie wordt er gekeken naar hoe burn-out preventie in jullie eigen organisatie gaat passen.

Tijdens deze module, die tevens een onderdeel is van de opleiding HRM, behandelen wij  de thema’s burnout preventie, duurzame inzetbaarheid & verzuim. Je krijgt de gelegenheid eigen casuïstiek uit jouw organisatie in te brengen en de opdrachten die je maakt, kun je direct toepassen in je eigen werkomgeving. Hierdoor is deze module niet alleen relevant voor jou, maar ook voor je werkgever en organisatie.

De module bestaat uit 3 dagdelen. Tijdens de lessen werken wij volgens de methode “Action Learning”. Dit leert je om op verschillende manieren tegen problemen aan te kijken en zo tot de juiste oplossingen te komen. Tijdens de lessen leer je dan ook van elkaar en met elkaar. Ter voorbereiding van de bijeenkomsten is belangrijk de voorgeschreven literatuur te bestuderen, artikelen te lezen, filmpjes te bekijken en thuis opdrachten te maken. Deze worden vervolgens besproken tijdens de bijeenkomsten en verder uitgediept, waarbij een directe koppeling gemaakt wordt naar je eigen werkpraktijk.

De module is verdeeld in verschillende thema’s:

Burnout – medisch en psychologisch

 • wat is een burnout en wat is het niet?
 • burnout-oorzaken en constellaties
 • frustratie-tolerantie, zelfbeeld en stress-gevoeligheid
 • generaties en burnout

Preventie en duurzame inzetbaarheid

 • het psychologisch kapitaal
 • cultuur, sfeer, autonomie, opleidingen, vakbekwaamheid, taakvolwassenheid (balans hierin)
 • balans belasting en belastbaarheid
 • stijlen van leidinggeven en emotionele bankrekening
 • werkdruk vs. privé-druk
 • vitaliteit en levenshouding

Als burnout zich aan dient

 • signalering (in gedrag, communicatie, ziekteverzuim)
 • verschillende fases van burnout
  - de aanloop
  - pre-burnout
  - burnout
  - na de burnout
 • begeleiding medewerker van leidinggevende tot (bedrijfs)arts
 • goed werkgeverschap (2nd opinie-arts)
 • plan van aanpak begeleiding:
  - wat kan medewerker wel/niet
  - inzetbaarheid
  - verwachtingsmanagement medewerker ten opzichte van diens leidinggevende
  - begeleiding werkhervatting

Ziekteverzuim

 • soorten verzuim met hun specifieke aanpak
 • verzuimmodellen
 • medisch model
 • belasting-belastbaarheid model
 • gedragsmodel

HR als adviseur in de organisatie

 • de adviseursrol van HR
 • voeren van adviesgesprekken

Interesse in deze module? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de module-informatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de module voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven