13 redenen om nu bij ons voor een
opleiding Zorg en Samenleving te kiezen

Kernwaarden

Zorgorganisaties staan in deze COVID-tijd voor enorme uitdagingen. Het opleiden van professionals is meer dan ooit nodig om de kwaliteit van zorg te garanderen, nu en in de toekomst. Inholland Academy heeft met een praktijkgericht opleidingsaanbod de mogelijkheid om organisaties en professionals hierin te ondersteunen. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden Persoonlijk en Dichtbij. Inholland Academy is onderdeel van Hogeschool Inholland waarin kennisdeling tussen contractonderwijs, bacheloropleidingen, masters en lectoraten vorm krijgt.

Inholland Academy creëert in nauwe samenwerking met zorgorganisaties praktijkgerichte opleidingen, waarin het volgende centraal staat:

 1. Ons onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van professionals die zelfregulerend leren,  vraagstukken oplossen en een leven lang leren ontwikkelen;
 2. Continuïteit van leren door de combinatie van fysieke lessen en online mogelijkheden; uitgangspunt is fysiek als het kan, online als het moet;
 3. Deelnemers vormen met elkaar een krachtig leernetwerk waardoor uitwisseling van expertise plaatsvindt;
 4. Persoonlijk onderwijs; we kennen iedere deelnemer. Ons doel is dat iedereen de begeleiding krijgt die hij/zij nodig heeft om de opleiding te kunnen volgen. Indien de opleiding belemmert wordt door bijzondere omstandigheden zoals ziekte of overlijden in de familie, wordt naar een passende oplossing gezocht;
 5. Een waardevol diploma, geaccrediteerd door kwaliteitsregisters waardoor deelnemers persoonlijke educatie (PE) punten behalen die door ons worden ingevoerd;
 6. Ons doel is het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat continu wordt gemeten met behulp van evaluaties: de examencommissie en adviescommissie houden toezicht op de kwaliteit;
 7. Opleidingen voldoen aan de meest recente, landelijke competentieprofielen. Wij participeren in landelijk overleg, zoals de Samenwerkende hogescholen waardoor wij niet alleen direct geïnformeerd zijn over het landelijk beleid, maar ook onze invloed uitoefenen met een vakinhoudelijk en onderwijskundig perspectief;
 8. Eén cursusprijs waarmee al het onderwijs en de koffie en thee betaald wordt. Geen extra kosten om toetsen in te zien of te kunnen herkansen. Betaling in termijnen is mogelijk;
 9. Onderwijs wordt zoveel mogelijk uitgevoerd op de aangegeven locatie; 
 10. Het onderwijs is betekenisvol, interactief en direct toepasbaar in de praktijk;
 11. De opleidingen (o.a. de inhoud, toetsing) worden ontwikkeld met en door de praktijk;
 12. Het praktijkleren (stage) is een krachtige leeromgeving, praktijkbegeleiders worden ondersteund met onder andere de workshop “zorg voor de praktijkbegeleider”;
 13. Per opleiding een vast docententeam, ervaren in het lesgeven. Bevlogen professionals die ook werkzaam zijn in de praktijk.

Opleidingen Zorg en Samenleving


Maatwerk

Bovenstaande opleidingen lenen zich ook uitstekend als basis voor een maatwerkprogramma. Je kunt samen met jouw collega's bij één van onze vestigingen een maatwerktraject volgen, maar ook 'incompany' bij jouw organisatie. Heb je wensen of ideeën voor een maatwerkprogramma of onze bestaande opleidingen, laat het ons weten.

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!

Whatsapp
06 1144 9918
Telefoon
088 466 3030