Praktijkondersteuning huisartsenzorg GGZ

Programma post-hbo POH-GGZ

De opleiding Praktijkondersteuning huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) bestaat uit de volgende modulen:

Opbouw van de opleiding Praktijkondersteuning huisartsenzorg GGZ

Module 1: Positionering en profilering van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk

Module 1: Positionering en profilering van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk

 • functieprofiel, competenties POH-GGZ, visie op zelfmanagement
 • huisartsenzorg, generalistische basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ
 • aspecten van verschillende organisatievormen van huisartsenzorg. Taakverdeling binnen de praktijk, afbakening van verantwoordelijkheden, werken met het HIS, dossiervorming, werkoverleg
 • psychopathologie in de huisartsenpraktijk
 • werken met NHG-standaarden
 • financiering huisartsenzorg, wetgeving BIG, WMO, WGBO, BOPZ/ Wet Zorg en Dwang
 • de praktijkvoering, organiseren en plannen van het eigen spreekuur, methodisch werken, registratie in het HIS
 • sociale kaart van de eerstelijns (GGZ-)zorg

Module 2: Probleemverheldering en begeleiding

Module 2: Probleemverheldering en begeleiding

 • methodisch werken: van anamnese tot behandelplan opstellen en uitvoeren
 • gesprekstechnieken om de hulpvraag te verhelderen
 • werken met gestandaardiseerde vragenlijsten zoals beschreven in NHG-standaarden
 • urgentie bepalen van het gezondheidsprobleem
 • huisarts adviseren en ondersteunen bij de zorgtoewijzing
 • Stepped Care, Matched Care, Problem Solving Treatment, cognitief gedragstherapeutische technieken, kortdurende gespreksvoering, oplossingsgericht werken
 • psychopathologie en psychosociale problematiek rondom SOLK, depressie, angstklachten, suïcideneiging, surmenage en burn-out
 • psychofarmaca en polifarmacie
 • doorverwijzen en overdrachtseisen

Module 3: Preventie en voorlichting

Module 3: Preventie en voorlichting

 • vormen van preventie en (groeps)voorlichting
 • geïndiceerde preventie in de huisartsenpraktijk
 • zorggerelateerde preventie
 • terugvalpreventie
 • (participeren in onderzoek naar) effectieve interventies
 • zelfmanagement en blended treatment
 • inhoud, methode en planning van de voorlichting en begeleiding
 • e-(mental) health
 • verslaving(preventie), depressiepreventie, huiselijk geweld (+meldcode), slaapproblemen, ouderenproblematiek, rouwverwerking, eenzaamheid, jeugd- en gezinsproblematiek, samenwerking CJG
 • polifarmacie en therapietrouw
 • motiverende gespreksvoering en leefstijlcoaching 

Module 4: Coördinatie en uitvoering van (complexe) zorgtrajecten

Module 4: Coördinatie en uitvoering van (complexe) zorgtrajecten

 • complexe zorgtrajecten coördineren, uitvoeren, bewaken en evalueren (inclusief kortdurend behandelen/begeleiden)
 • standaardiseren van zorgtrajecten
 • chronische psychiatrische problematiek
 • psychische problematiek bij migranten, expats en vluchtelingen
 • communicatie met anderstaligen
 • somatische comorbiditeit
 • actief en inventief netwerken met professionals en non-professionals in de sectoren gezondheid, sport en welzijn
 • community care, civil society en ketenzorg
 • sociale netwerkversterking
 • multidisciplinair samenwerken, knelpunten en oplossingen creëren

Module 5: Kwaliteitszorg en innovatiebeleid

Module 5: Kwaliteitszorg en innovatiebeleid

 • kwaliteitsmanagementsystemen, (ROM) monitoring
 • actualiteit van (keten-)zorgprogrammering
 • participeren in toegepast wetenschappelijk onderzoek
 • toepassen kwaliteitscyclus op eigen werkprocessen
 • planmatig kwaliteitsverbeteringen initiëren en verandermanagement

Leerlijnen

De bijeenkomsten zijn klassikaal en bestaan uit een mix van hoorcolleges, trainingen en vaardigheidsoefeningen. Je kunt tijdens de hele opleiding eigen casuïstiek inbrengen. De modulen worden ingevuld aan de hand van een theoretische leerlijn, vaardigheidsleerlijn, praktijkleerlijn en reflectieleerlijn. Binnen de opleiding Praktijkondersteuning huisartsenzorg GGZ wordt er gewerkt volgens de principes van ‘evidence based practice’.

Praktijkleerplaats

Binnen elke module krijg je praktijkopdrachten. Hiervoor heb je tijdens de hele opleiding een praktijkleerplaats nodig in een huisartsenpraktijk voor minimaal 8 uur per week.  Je wordt daar begeleid door een huisarts of een ervaren POH-GGZ.

Functie- en competentieprofiel

De opleiding is gebaseerd op het functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2014, vastgesteld door Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Nederlands Huisartsen genootschap (NHG), PsyHAG en InEen, vertegenwoordigers van de Samenwerkende Hogescholen.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Yvonne Zoetigheid medium.jpg

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Yvonne Zoetigheid
opleidingsadviseur

Stel je vraag aan Yvonne
T: 06 5237 5607 | 088 466 30 30
E: yvonne.zoetigheid@inholland.nl

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven