Zorg en Samenleving

laden

Ben je actief als zorgprofessional, welzijnswerker of werkzaam in het onderwijs en wil je nieuwe kennis en vaardigheden opdoen? Wij bieden jou praktijkgerichte post-hbo opleidingen en cursussen op het gebied van o.a. praktijkondersteuning, ouderenzorg, verpleegkunde, wijkverpleging, supervisie en coaching. Bekijk hieronder het aanbod Zorg en Samenleving opleidingen.

Opleidingen Zorg

Engels voor verpleegkundigen, post-hbo        
Praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk (POH), post-hbo (1jr)
Praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk (POH), post-hbo (2jr)
Praktijkondersteuning intensieve zorg, post-hbo        
Praktijkondersteuning huisartsenzorg GGZ, post-hbo 
GGZ-agoog, post-hbo        
Ouderenzorg in de eerste lijn, post-hbo 
Transmurale ouderenzorg
Casemanagement dementie, post-hbo
Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis & de vgz, post-hbo
Excellerende wijkverpleging, post-hbo
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden

Opleidingen Coaching en Supervisie

Teamcoach, post-hbo        
De Intervisor als professional      
Erkend Coach, post-hbo
Supervisiekunde, post-hbo
Supervisor (verkorte opleiding), post-hbo
Leersupervisor, post-hbo
Professioneel coachen, post-hbo

Opleidingen Samenleving

Motiverende gespreksvoering, verdiepingscursus       Nieuw!
Sociaal (on)recht in de praktijk       Nieuw!
Presentie in zorg en welzijn Nieuw!
Eerste hulp bij radicalisering, post-hbo       
Mantelzorgondersteuning door professionals, post-hbo
Schuldhulpverlening, post-hbo

Inspiratie voor maatwerkprogramma's

Schuldhulpverlening voor verwijzers en hulpverleners 
Schuldhulpverlening voor incassomedewerkers

Maatwerk/Incompany

Mocht je een andere kennisvraag hebben, of vraagt jouw organisatie om een andere benadering dan ons reguliere aanbod, dan kunnen wij je ook een scholingsprogramma op maat aanbieden. Meer informatie