Zorg en Samenleving

laden

Opleidingen Zorg

Engels voor verpleegkundigen, post-hbo        
Collaborative care voor patiënten met een bipolaire stoornis, post-hbo        
Praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk (POH) somatiek, post-hbo (1jr)
Praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk (POH) somatiek, post-hbo (2jr)
Praktijkondersteuning intensieve zorg, post-hbo        Nieuw!
Praktijkondersteuning huisartsenzorg GGZ, post-hbo 
GGZ-agoog, post-hbo        
Ouderenzorg in de eerste lijn, post-hbo 
Transmurale ouderenzorg
Casemanagement Dementie, post-hbo
Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis & de vgz, post-hbo
Excellerende wijkverpleging, post-hbo
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden

Opleidingen Coaching en Supervisie

Teamcoach, post-hbo        
De Intervisor als professional      
Erkend Coach, post-hbo
Supervisiekunde, post-hbo
Supervisor (verkorte opleiding), post-hbo
Leersupervisor, post-hbo
Professioneel coachen, post-hbo

Opleidingen Samenleving

Presentie in zorg en welzijn Nieuw!
Eerste hulp bij radicalisering, post-hbo       
Mantelzorgondersteuning door professionals, post-hbo
Schuldhulpverlening, post-hbo

Inspiratie voor maatwerkprogramma's

Schuldhulpverlening voor verwijzers en hulpverleners 
Schuldhulpverlening voor incassomedewerkers

Maatwerk/Incompany

Mocht u een andere kennisvraag hebben, of vraagt uw organisatie om een andere benadering dan ons reguliere aanbod, dan kunnen wij u ook een scholingsprogramma op maat aanbieden. Meer informatie