Alkmaar,
11
december
2018
|
08:05
Europe/Amsterdam

Alkmaar is een Innovatielab rijker

Opening2

Na al een paar maanden pionieren is met een ferme knip door een biovezel kabel het Innovatielab in Alkmaar officieel geopend. Dirk van der Bijl, vestigingsdirecteur van Hogeschool Inholland Alkmaar had de eer deze bruisende plek te openen.

Onder de aanwezigen bevonden zich docenten en studenten van de hogeschool in Alkmaar en medebewoners van het innovatieve verzamelgebouw C, waarin het Innovatielab is gehuisvest. “We laten vandaag geïnteresseerden kennismaken met het lab”, vertelt beheerder Mark Wokke. “Er gebeurt al veel, maar dat is nog lang niet bij iedereen bekend. Daarom hebben wij onze deuren geopend zodat iedereen het zelf kan beleven.”

Studenten werken samen aan verbetering zorgrobot
En dat begint al zodra je op de eerste verdieping komt. Ibrahim Ates, student Werktuigbouwkunde en Anthony Quach, student Technische Informatica, laten je ervaren hoe je een zorgrobot bestuurt. Het blijkt nog best een uitdaging de robot zo te besturen dat het een potje medicijnen pakt. De twee studenten werken samen aan verbeteringen van de robot. Zo ontwerpt Ibrahim een nieuwe, meer gebruiksvriendelijke hand en is Anthony bezig de programmering te verbeteren zodat de robot makkelijker vanaf afstand kan worden bestuurd.

Drones worden ingezet bij bestrijding ziektes in kassen
Een paar meter verder staat een opstelling van de drone van HiPerGreen. “Deze drone vliegt continu door de kassen en detecteert daarmee al in een vroeg stadium ziektes zoals schimmels op de gewassen”, legt Jeroen Westerhout student en werknemer bij HiPerGreen uit. “Ook genereert de drone omgevingsinformatie zoals de tempratuur in de kas. Deze gegevens zijn voor de ondernemer vervolgens thuis vanaf de computer in een automatisch gegenereerd rapport uit te lezen. De boer hoeft dus niet meer zelf alle gewassen na te lopen, maar kan meteen die ene plant behandelen tegen de schimmel”.

Data-analyse voorspelt uitval en onderhoud van machines
Ook in het data-gedeelte van het Innovatielab is het rumoerig. Tjeerd van der Ploeg, van de onderzoekslijn Data Driven Smart Society, laat geïnteresseerden zien aan wat voor projecten zoal wordt gewerkt. “We doen veel voor bedrijven aangesloten bij TechValley, dat zijn veelal bedrijven uit de maakindustrie. Onze studenten van Business IT & Management, Technische Informatica en Technische Bedrijfskunde analyseren data afkomstig van sensoren op productiemachines. Met deze informatie kunnen zij vervolgens voorspellingen doen over verwachte uitval of onderhoud van machines”, licht Tjeerd toe.

Bedrijfsleven komt in contact met studenten en (docent)onderzoekers
TerraTechnica heeft zich er hard voor gemaakt om het Innovatielab op deze plek te krijgen. “Hier komt het bedrijfsleven direct in contact met studenten en (docent)onderzoekers. Er wordt samengewerkt aan innovaties en er wordt geëxperimenteerd. Zo komen we tot nieuwe inzichten en resultaten en dat is heel waardevol”, aldus Petra Bijvoet, projectleider van TerraTechnica.

Oproep voor meer onderzoeksvragen of projectopdrachten
Ondernemers met een leuke onderzoeksvraag of projectopdracht kunnen zich bij Petra melden. “We zijn altijd op zoek naar meer opdrachten. Bij voorkeur langdurige projecten waaraan studenten van verschillende studierichtingen kunnen werken,” laat Petra weten. “We zijn geen stagebureau waar je een verzoek voor één stagiaire kunt indienen, daar zijn andere kanalen voor. Bij ons kun je wel terecht met uitdagende projecten waarbij de ondernemer ook bereid is te investeren”, vervolgt zij enthousiast.

Nieuwsgierig geworden?
Je bent van harte welkom een kijkje te komen nemen in het Innovatielab. Wil je er zelf werken aan projecten? Of heb je projecten waarmee onze studenten aan de slag kunnen? Laat het ons weten, neem contact op met Petra Bijvoet of Mark Wokke.

Samen werken aan duurzame oplossingen

Het Innovatielab draagt bij aan Samen werken aan duurzame oplossingen, een van de profilerende thema’s van Inholland. Docenten en studenten werken met het werkveld aan duurzame en verrassende oplossingen als antwoord op maatschappelijke vraagstukken, met daarin de juiste balans tussen ‘people, planet en profit’. Zij leveren op deze manier een waardevolle bijdrage aan de transitie naar een duurzame, gezonde en creatieve samenleving.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.