Haarlem,
16
juni
2022
|
11:04
Europe/Amsterdam

Collega’s in discussie over veerkrachtige studenten

Met nieuwe tool kun je hulpbronnen per student in kaart brengen

femke en Lesley

Bij het leren en in het leven speelt veerkracht een inherente rol. Hoe gaan studenten om met uitdagingen? En hoe kunnen wij hun veerkracht ondersteunen als hogeschool? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens de tweede bijeenkomst van het NPO onderzoeksconsortium Welzijn & Binding op dinsdag 31 mei. Met concrete en praktische antwoorden. Zo is vanaf heden de ‘veerkrachttool’ beschikbaar waarmee je de hulpbronnen van je studenten bespreekbaar kunt maken.

Onder leiding van host Rudy Nicola start een gesprek met lector Femke Kaulingfreks (Jeugd en Samenleving), lector Rutger Kappe (Studiesucces) en Lesley Schiltman, student Creative Business. Femke maakt duidelijk dat veerkracht samenhangt met de hulpbronnen die je in jezelf kunt vinden, in relaties met anderen en in de brede sociaal-maatschappelijke context, zoals de hogeschool. “Dit verschilt per student maar ook per moment in het leven van een student. Bijvoorbeeld als een van de ouders ziek wordt, zorgt dat voor stress. Op wie kan een student dan terugvallen?”

“Soms moet je studenten ook leren met stressoren om te gaan. Denk aan deadlines: die horen er gewoon bij” 

– Rutger Kappe, lector Studiesucces

Balans tussen stress en energie
Rutger schetst een balans als het gaat om studentenwelzijn. “Aan de ene kant zijn er negatieve stressoren, aan de andere kant zaken waar iemand positieve energie van krijgt. Bij elke student ziet die balans er anders uit. Wel moeten we als opleider voorkomen dat iemand langdurig in disbalans verkeert. Als die stressoren te maken hebben met de kwaliteit van het onderwijs, moeten we die wegnemen. Maar soms moet je studenten ook leren met stressoren om te gaan. Denk aan deadlines: die horen er gewoon bij.” Zo leerde Lesley omgaan met de uitdaging van het plannen. “Ik vond dat ik dit probleem zelf moest oplossen en zorg er nu voor dat ik één week van tevoren klaar ben.”

Hulpbronnen in kaart brengen
Lesley had de oplossing niet uit zichzelf hoeven te halen. Er zijn hulpbronnen bij Inholland. Vanuit het onderzoeksprogramma Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid (OJOV) is een tool ontwikkeld om het steunsysteem van studenten in kaart te brengen, vertelt Femke. “Het is de praatplaat ‘Mijn steunsysteem’. Hiermee kun je als collega nader kennismaken met je studenten, signaleer je waar ze tegenaan lopen en kun je hen bewustmaken van hun hulpbronnen.” Rutger licht toe dat studenten die stress ervaren, moeite hebben om de hulpbronnen van Inholland te vinden. “Daarom zijn we als hogeschool de campagne ‘Je begint hier’ gestart om het hulpaanbod van tevoren goed duidelijk te maken.”

“Ik zit in een open groep waarin we elkaar kennen en we op school samen dingen doen. Het studeert nu veel lekkerder dan in coronatijd” 

– Lesley Schiltman, student Creative Business

Aandacht voor binding
Collega’s kunnen studenten op allerlei manieren ondersteunen in hun veerkracht. “Geef niet alleen aandacht aan individuele ontwikkeling en kwalificatie maar ook aan binding”, zegt Femke. “Creëer een fijne community, waarin je elkaar tips kunt geven en kunt wijzen op hulpbronnen.” Belangrijk volgens haar is ook een doorgaande lijn van steun om vertrouwen op te bouwen en om geregeld informele momenten te organiseren. Rutger is het daarmee eens: “Maak ook buiten de lessen contact. Het zijn belangrijke momenten voor studenten om naar school te komen. We merken dat we sommige studenten weer moeten ‘aanzetten’ om op locatie te studeren.” Lesley ervaart dat ook zo. “Ik zit in een open groep waarin we elkaar kennen en we op school samen dingen doen. Het studeert nu veel lekkerder dan in coronatijd.”

“Creëer een fijne community, waarin je elkaar tips kunt geven en kunt wijzen op hulpbronnen” 

– Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving

Verdiepingssessie over praatplaat
Sarah Uitman doet bij Jeugd en Samenleving onderzoek naar veerkracht. In haar verdiepingssessie gaat ze kort in op de bevindingen van het OJOV-onderzoek. “Voor jongeren blijkt het wenselijk te zijn dat wij als school weten hoe het gaat en welke ondersteuning ze hebben.” Sarah legt uit hoe je met de praatplaat die hulpbronnen in kaart kan brengen, waarna groepjes in breakout-sessies ermee gaan werken. Een nuttige tool om nader kennis te maken en de context in beeld te krijgen, luidt na afloop het oordeel. Ook om te actualiseren als zich bij een student een nieuwe uitdaging aandient.

De praatplaat ‘Mijn steunsysteem’ is als pdf te downloaden.

“Voor jongeren blijkt het wenselijk te zijn dat wij als school weten hoe het gaat en welke ondersteuning ze hebben” 

– Sarah Uitman, onderzoeker Jeugd en Samenleving

Verdiepingssessie over studentenwelzijn
In de tweede verdiepingssessie presenteren Rutger en collega Lisa de resultaten van de Studentenwelzijnsmonitor 2022. Maar wat kun je als domein of opleiding doen met de resultaten? Hoe kun je de veerkracht en het welzijn van studenten ondersteunen? De deelnemers hebben daar wel ideeën bij. Zoals coaching in kleine groepen, studenten doorverwijzen naar Studentensucces Centra of het inzetten van buddy’s. Volgens Rutger zijn dat goede initiatieven. “In het algemeen werkt binding als een buffer tegen welzijnsklachten en uitval.” En dat is na een coronaperiode van vooral online contact best een opgave, werpen de deelnemers op. “We moeten zoeken naar hoe we studenten weer naar de hogeschool kunnen krijgen zodat ze de meerwaarde van elkaar zien op school weer kunnen ervaren.”