09
december
2022
|
10:50
Europe/Amsterdam

Contactloos meten van gewasgroei

RAAK-subsidie voor project Gewasgroei Goed Gemeten

Tuinbouwstudenten in kas

Het lectoraat Data Driven Smart Society gaat de komende twee jaar onderzoek doen naar de inzet van sensoren, data en data-analyse in de glastuinbouw. Dat gebeurt in het project ‘Gewasgroei Goed Gemeten’, samen met De Haagse Hogeschool, Lentiz MBO en mkb-bedrijven. De lectoraten willen een grote stap zetten in het contactloos meten met sensoren en lichttechnologie, zodat planten niet beschadigd raken en de groei niet verstoord. Dit wordt mogelijk via de RAAK-MKB subsidie die het projectteam onlangs heeft ontvangen.  

Amora Amir is onderzoeker bij het kenniscentrum RIC TOI, waar het lectoraat Data Driven Smart Society deel van uitmaakt. Ze vertelt wat er zo uniek is aan dit project: “In dit project zijn niet alleen de cross-over domeinen van RIC TOI en RIC AFL van Hogeschool Inholland betrokken, maar werken we samen met de lectoraten Smart Sensor Systems en Centre of Expertise Digital Operations van De Haagse Hogeschool, het practoraat Circulaire Kas en Tuinbouw Innovatie van Lentiz MBO én het onderwijs van alle instellingen. Bovendien participeren ook toeleveranciers, veredelaars en telers in de regio Westland, met connecties over de hele wereld.”  

De tomaat als pilot 
Het project Gewasgroei Goed Gemeten richt zich op het onderzoeken van alternatieve meettechnieken en op het ontwikkelen van meetsensoren waarbij het niet nodig is het gewas aan te raken. De tomatenplant is het pilotgewas in dit onderzoek. Daarnaast gaan de onderzoekers ook aan de slag met het verbeteren van gewasgroeimodellen. Amora: “We gaan nieuwe technologie creëren om de contactloze kopdikte van de plant te meten, evenals een sensor voor het meten van de bladoppervlakte-index van de plant. Ook maken we een analysemodel om de belangrijke kenmerken die van invloed zijn op de groei van de kopdikte samen te brengen met sapstroom- en klimaatgegevens.” 

Het project zal een schat aan nieuwe kennis gaan genereren, waardoor we de verschillende TOI- en AFL-curriculumcursussen en de professionaliseringsexpertise kunnen aanvullen.

Amora Amir, onderzoeker bij het kenniscentrum RIC TOI

Passend bij Inholland 
Het project zal daarnaast verschillende curriculumcursussen gaan ontwikkelen. Ook kunnen studenten van diverse Inholland-opleidingen hun minor- of afstudeerwerk bij het project volbrengen en zo kennis gaan toepassen in de praktijk. “Daarnaast ondersteunen we de visie uit het strategisch plan van Inholland op duurzame leefomgeving en veerkrachtige samenleving,” geeft Amora aan. “De sensoren en datamodellen zullen telers helpen bij het vooraf monitoren van de plantengroei en het voorspellen van de gezondheid van de plant om vraagopbrengst te realiseren. Deze sensoren voldoen aan de eisen van een autonome kas, verlengen de duurzaamheid en minimaliseren de CO2-verspilling.” 

Partners uit het werkveld 
De lectoraten en onderwijsinstellingen werken samen met de volgende praktijkpartners: 2Grow, 2Harvest, AVAG Greenhouse Technology Center, Axia Seeds, Duijvestijn Tomaten, Greenport West-Holland, GRN Consultancy, Hortitech, Komkommerkwekerij Reijm & Zn., LetsGrow.com, Stichting Tomatoworld en Vertify. 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.