Research and Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica

Voor een duurzame leefomgeving en veerkrachtige samenleving.

Het Research and Innovation Centre Techniek, Ontwerpen & Informatica (RIC-TOI) van Hogeschool Inholland draagt bij aan een duurzame leefomgeving en veerkrachtige samenleving. Of het nu gaat om de toenemende druk op de zorg, de roep om efficiënte en ecologische voedselproductie of de uitdagingen rond klimaatverandering: de vraagstukken van nu vereisen oplossingen die smart zijn. Praktisch toepasbaar, zonder nieuwe problemen te veroorzaken. Oplossingen dus waarin effectieve technologische innovaties een sleutelrol spelen.

Als multidisciplinair kenniscentrum bundelt RIC-TOI met trots alle technische expertises vanuit onderzoek en onderwijs die Hogeschool Inholland rijk is. De lectoren, onderzoekers, docent-onderzoekers, docenten en studenten pakken gezamenlijk uitdagingen aan op het gebied van bijvoorbeeld robotica, biomimicry, slimme materialen, energietransitie, datascience en de gebouwde omgeving. Daarbij betrekken we in onze onderzoeksprogramma’s en -projecten structureel andere domeinen van Hogeschool Inholland en een uitgebreid netwerk van partners in het werkveld, zoals onderwijs- en kennisinstellingen, branchevereningingen, netwerkorganisaties en bedrijven.

Samen met onze partners wil Hogeschool Inholland regionaal, nationaal en internationaal impact maken op actuele, maatschappelijke thema’s. We doen dit door alle relevante disciplines én niet-professionals bijeen te brengen. Zo ontstaat een duurzaam en interactief proces van samen onderzoeken en ontwikkelen: alle betrokkenen brengen hun kennis, ervaring, belangen en perspectief in. Pas dan kunnen we waardevolle kennis of zelfs innovatieve, integrale ontwerpen ontwikkelen die niet alleen technisch werken, maar ook betaalbaar en praktisch toepasbaar zijn.

Uiteindelijk leveren de projecten van de RIC-TOI-onderzoeksprogramma’s nieuwe kennis op waarmee we het onderzoek en onderwijs bij Hogeschool Inholland verrijken en waarmee we het werkveld verder helpen in de maatschappelijke opgaven en transities waar we in onze stedelijke en landelijke metropoolregio’s voor staan.

 

"Met technologische innovaties kunnen we complexe maatschappelijke vraagstukken aanpakken."

Werk met ons samen aan toegepast onderzoek

Voor netwerkpartners

RIC-TOI richt zich met toegepast onderzoek naar technologische innovaties (TRL 4-7) op integrale oplossingen voor actuele, maatschappelijke vraagstukken. Dat doen we met een interdisciplinaire aanpak, waarbij we samenwerken met even betrokken en proactieve overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en burgers.

Geïnteresseerd? Bekijk onze projecten, of neem contact op met Katrin Tazelaar.

Voor studenten

Voor tweede-, derde- en vierdejaars studenten hebben we onder meer zeer interessante project-, stage- en afstudeeropdrachten. Samen met mensen van andere vakgebieden en onder begeleiding van een lector werk je mee aan concrete, tastbare oplossingen voor een actueel vraagstuk uit het werkveld. Bovendien kom je in contact met verschillende bedrijven en andere organisaties. Zo bouw je nu al aan je professionele netwerk.

Geïnteresseerd? Bekijk ons overzicht van opdrachten en projecten, bijvoorbeeld het project Solarboatteam.

 

Nieuws vanuit Research and Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica

Heb je vragen?

Wij staan je graag te woord!

Neem contact op met Katrin Tazelaar, manager RIC-TOI
Telefoon
0621115380