Delft,
08
mei
2019
|
08:08
Europe/Amsterdam

Hiltrud Pötz verbindt groen met andere manieren van onderwijs

‘De stad vergroenen is een win win win win win-situatie’

Hiltrud Potz

Een jaar is ze nu associate lector Living in an Urban Delta, onderdeel van Inholland Sustainable Solutions. In dat jaar heeft Hiltrud Pötz al aardig wat bereikt. “Ik zet me in voor de integratie van meer groen en water in de stad om klimaatadaptie, biodiversiteit en een beter leefklimaat te bevorderen. Hierbij betrek ik alle stakeholders en natuurlijk ook de bewoners van de stad. Dat lukt alleen als je met elkaar samenwerkt. En juist dat laatste is de grootste uitdaging van dit moment. Daarom initieer ik onderzoek dat én de steden verduurzaamt én studenten beter leert samenwerken. Dan heb je een echte win win win win win-situatie.”

Eén van de initiatieven is de Comenius-aanvraag, die ze samen met collega’s van onder andere Gezond, Sport en Welzijn heeft lopen. De aanvraag bedoeld om onderwijs anders vorm te geven rondom het thema klimaatadaptatie en verduurzaming van steden. “Wil je meer groen in de stad, dan moet je zorgen dat kennis gekoppeld wordt en de betrokkenen begrip krijgen voor elkaars vakgebied en belangen. Vanuit verkeerskunde heb je nu eenmaal andere belangen dan vanuit groenbeheer, ruimtelijke ordening of civiele techniek. Maar wil je de stad echt vergroenen, dan heb je elkaar nodig en moet je elkaar leren begrijpen of in ieder geval weten wat alle belangen zijn. Over je eigen grenzen heen kijken, niet om het te kúnnen maar om elkaars taal te spreken en een betere gesprekspartner te zijn.” Onlangs hebben Pötz en consorten te horen gekregen dat de aanvraag is toegekend. Zij kunnen officieel starten met een minor waarin studenten van verschillende opleidingen een half jaar lang samen werken aan projecten en casussen. “Vanuit respect voor de ander en het begrip voor andermans belangen tot nieuwe oplossingen komen. Consensus creëren in plaats van reageren op elkaars meningen. Dat geeft veel meer energie.”

RAAK-aanvraag voor vak(groep)overstijgend onderzoek
Samen met lector Patrick Huntjens (Sociale innovaties in het groene domein), is Pötz een RAAK-aanvraag aan het voorbereiden. “We verwachten in het voorjaar van 2020 van start te kunnen gaan. Als ons de aanvraag wordt gegund, natuurlijk.” Ook hier gaat het om vak(groep)overstijgend onderzoek waar meerdere mensen aan kunnen werken en waarin verschillende problematieken aan de orde komen, zoals klimaatadaptie, gezondheid, bewonersparticipatie en vergroening. “We hebben twee stadswijken die we door bewoners en gemeente samen te laten werken, willen vergroenen. Het interessante is de twee wijken te vergelijken.”

Hiltrud Pötz, associate lector Living in an urban delta
Mijn filosofie is dat ik van een probleem een kans maak en laat zien dat het mooier, gezonder en efficiënter kan door met de natuur mee te werken.
Hiltrud Pötz, associate lector Living in an urban delta

Afstudeeratelier
Om ook buiten lopende projecten te stimuleren dat studenten elkaar weten te vinden, wil Pötz met de opleiding Landscape & Environment Management (LEM) een afstudeeratelier opzetten. Een plek waar kennis wordt opgebouwd en studenten van elkaar leren, waar kennis te vinden en te koppelen is. “Ik heb nu een afstudeerder die bezig is met groenblauwe schoolpleinen. Dat is gezonder voor de motoriek van de kinderen en beter voor het klimaat en de biodiversiteit, en het leert kinderen sociale vaardigheden want ze spelen anders. De volgende keer kan je een andere student dit onderwerp laten verdiepen, uitgaande van de basis die er al ligt.” Het afstudeeratelier zet Pötz samen met de opleiding LEM op. Vervolgens willen ze dit uitbreiden met ook andere opleidingen. “We zijn momenteel bezig om dit verder vorm te geven.”

Verbinding
De verbinding met de praktijk, dat vindt Pötz zo geweldig aan het hbo. “Ik kom van de universiteit, waar een minder sterke relatie was met de praktijk. Wat ik daarin mis, is de praktijktoets. Ik ben er voorstander van dat hbo en universiteiten vaker met elkaar samenwerken. Dan krijg je een theoretische onderbouwing die in de praktijk is getoetst.” Verbinding loopt als een rode draad door alles heen waar Pötz zich mee bezig houdt. “Verbinding, samenwerken, het zoeken naar op de natuurgebaseerde oplossingen en dat esthetisch mooi in steden in te passen. Dat laatste wil ik ook altijd, dat het mooier wordt. Mijn filosofie is dat ik van een probleem een kans maak en laat zien dat het mooier, gezonder en efficiënter kan door met de natuur mee te werken.”

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Daan Engberts (Lem)
08
May
2019
Heel interessant om te lezen! Mooi om te horen hoe mijn opleiding zo groeit