Haarlem,
30
januari
2020
|
08:01
Europe/Amsterdam

Video bevordert e-health bewustwording studenten Sportkunde

Hoe zet je apps en wearables optimaal in in de praktijk?

Er komen steeds meer e-health-toepassingen bij die sportkundigen kunnen gebruiken om hun cliënten te begeleiden richting een gezonde leefstijl. Maar hoe pas je deze technologische oplossingen optimaal toe?

Om de bewustwording onder toekomstige beweeg- en leefstijlprofessionals wat betreft de technologische mogelijkheden en de toepassing van e-health voor leefstijlverbetering te vergroten, zijn ervaringsverhalen van leefstijlprofessionals opgehaald. Deze zijn samengevoegd in een video, speciaal voor derde- en vierdejaarsstudenten van de opleiding Sportkunde. Zo gebruikt Gert Jan de Jong, alumnus Sportkunde, apps en wearables in de begeleiding van cliënten binnen zijn eigen personal training bedrijf.

"In de praktijk van leefstijlcoaching komt steeds meer aandacht voor e-health", vertellen Joan Dallinga en Katja Braam, onderzoekers Kracht van Sport. "We merken dat de toepassing hiervan in de dagelijkse praktijk om nieuwe kennis en vaardigheden vraagt. Daarom willen we de huidige en toekomstige leefstijlprofessionals hulpmiddelen aanreiken. Zo willen we hen ondersteunen om e-health te benutten in de begeleiding van hun cliënten. Met deze onderwijsmodule maken we daarmee een start.”

De video is onderdeel van een online e-health-module op het gebied van leefstijlverbetering. Een projectgroep, bestaande uit docenten Sportkunde en onderzoekers vanuit Kracht van Sport en Medische Technologie, dragen bij aan het onderzoeksproject, dat gefinancierd wordt door het Rengelink fonds.

Inholland tijdens de e-healthweek

De e-healthweek, van 27 januari tot en met 1 februari, is een landelijke campagne voor het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van digitale ondersteuning in de zorg. Met als doel zoveel mogelijk mensen met e-health in contact brengen. Bij Inholland geloven we namelijk dat technologische innovaties bijdragen aan een gezonde samenleving. Dit is een samenleving waaraan mensen met fysieke, psychische en sociale problemen kunnen deelnemen en een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden. Waarin professionals mensen activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.