Online e-health-module voor Sportkunde

Het doel van Online e-health-module voor Sportkunde

Met dit project realiseren we een e-health-module voor leefstijlverbetering, gebaseerd op intervention mapping, in een digitale vorm voor derde- en vierdejaarsstudenten van de opleiding Sportkunde. We ontwikkelen deze module zo dat we deze ook (met minimale aanpassingen) kunnen inzetten bij andere opleidingen van het Domein Gezondheid, Sport en Welzijn.

Dit project valt onder het SPRONG-programma Vitale Delta, werkpakket ondersteund vitaal. Het programma SPRONG (Stimulering van Praktijkgerichte Onderzoeksgroepen) van Regieorgaan SiA versterkt onderzoeksgroepen zodat deze optimaal kunnen bijdragen aan focus en massa van praktijkgericht onderzoek op relevante maatschappelijke thema’s. 

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Er is een projectgroep samengesteld. Deze bestaat uit twee docenten Sportkunde, een medewerker vanuit Kracht van sport en bewegen en twee medewerkers vanuit Medische Technologie. De medewerkers van het lectoraat Medische Technologie geven input vanuit hun expertise op het gebied van E-health.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Door middel van een online module kan er een flexibel aanbod voor Sportkunde studenten gecreëerd worden. Hiermee wordt ook blended-learning gestimuleerd. Studenten worden zich daarnaast meer bewust van de technologische mogelijkheden en de toepassingen van eHealth en persuasive  technologie voor leefstijlverbetering.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Om input te verzamelen voor de online e-healthmodule organiseren we in het eerste jaar twee focusgroepen met het werkveld en twee ervaringssessies met docenten en studenten. We bundelen de verzamelde gegevens in een rapport. In het tweede jaar ontwikkelen we de e-health module en gaan we over op implementatie en vervolgens evaluatie.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Aan het einde van dit tweejarige project ligt er een onderbouwde online ehealthmodule op het gebied van leefstijlverbetering.

"Je moet eerst goed kijken welk probleem je probeert op te lossen. Pas dan ontwikkel je mooie toepassingen, oplossingen, applicaties en tools die van toegevoegde waarde zijn voor de mensen die ermee werken."

 

Eva Mets, docent Business en IT Management en betrokken bij IHTC

Hogeschool Inholland werkt samen met: 

Opleiding Sportkunde

Nieuws vanuit Online e-health-module voor Sportkunde: