Den Haag,
28
maart
2019
|
15:37
Europe/Amsterdam

Hoogtepunten 2018 uitgelicht

Jaarverslag onderzoeksgroep Onderwijzen & Leren in Diversiteit

Flexibilisering van het onderwijs, de pedagogische conditie van leerkrachten en de inzet van mobiele technologie in het onderwijs waren de grootste thema’s waarop de onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit zich in 2018 heeft gericht. In het jaarverslag van de onderzoeksgroep komen resultaten van de onderzoeken binnen deze thema’s aan bod. De Inholland-onderzoekslijnen Studiesucces, De Pedagogische Opdracht en Teaching, Learning & Technology hopen hiermee de lezers te inspireren om het onderwijs nog beter te maken.

Zo lijkt door flexibilisering van het onderwijs het begeleiden van een student belangrijker te worden dan instructie geven. Coaching is dan een voor de hand liggende methode, maar gaat dat werken? Docent-onderzoeker Martin Mesman onderzocht het in zijn project ‘Effectiviteit van coaching als begeleidingsmethode’.

Het internationale project DEIMP waarin de onderzoeksgroep participeert, leverde in een verkennend onderzoek op dat leerkrachten de mogelijkheden van mobiele technologie nog nauwelijks benutten. Wat hiervan de redenen zijn, is ook onderzocht en komt aan bod in het jaarverslag. Tot slot vond binnen de onderzoekslijn ‘De Pedagogische Opdracht’ een wisseling van de wacht plaats, omdat lector Jeroen Onstenk met pensioen ging. Zijn opvolger Mascha Enthoven stelt onderzoek expliciet in dienst van het versterken van de pedagogische conditie van leraren. In het jaarverslag nog een terugblik van Jeroen op 14 jaar geïntegreerd pedagogisch handelen in onderwijs en lerarenopleiding.

Het jaarverslag is online te lezen.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.