08
februari
2024
|
10:20
Europe/Amsterdam

In gesprek met Floor Aarts en Trees Graas, strategische cirkel Profilerende Thema’s

Werken in cirkels: collega’s delen hun ervaringen

Al geruime tijd werken collega’s in de strategische cirkels aan doelen van het Strategisch Plan van onze hogeschool. Hoe is het eigenlijk om te werken in deze interne netwerken? Welke rol vervullen deze collega’s, wat zijn hun ervaringen en wat valt ze op? En hebben ze nog tips voor ons? In ons rondje langs de cirkels doen we de laatste inhoudelijke cirkel aan. Met deze keer: 

Floor Aarts, verkenner in de strategische cirkel Profilerende Thema’s 
Beleidsadviseur onderzoek bij domein GSW   

Trees Graas, onderwijzer in de strategische cirkel Profilerende Thema’s 
Beleidsadviseur en docent Verpleegkunde bij het domein GSW 

Trees Graas en Floor Aarts - strategische cirkel Profilerende Thema's

Wat is je rol in de cirkel en wat is je drive om voor deze rol te gaan?  
Floor: “Mijn rol is die van verkenner. Samen met mijn mede-verkenner, Wouter Feldberg, adviseur onderzoeksbeleid bij OOB-JZ, breng ik in kaart wat we binnen onderzoek en onderwijs nu al doen op het gebied van onze profilerende thema’s Duurzame leefomgeving en Veerkrachtige samenleving. En wat ons daarin onderscheidend en herkenbaar maakt.”  

“Door op deze thema’s met ons onderzoek en onderwijs domeinoverstijgend in te zetten, dragen we als Inholland bij aan de maatschappelijke transities die voorliggen. Binnen alle domeinen gebeuren zulke mooie dingen. Maar wat verstaat iedereen nu precies onder de profilerende thema’s? Op welke aandachtsgebieden binnen deze thema’s leggen we onze focus om met elkaar in verbinding komen, van elkaar te leren en met elkaar samen te werken, en zo samen het verschil te maken? ” 

Trees: “Dat verschil maken is echt nodig. We hebben te maken met groeiende ongelijkheid, een klimaatcrisis en verlies van biodiversiteit. We staan dus voor grote maatschappelijke opgaven en die zijn stevig verankerd in het strategisch plan van Inholland. Mijn rol in de cirkel is die van onderwijzer. Mijn opdracht is om samen met andere collega’s uit het onderwijs, zichtbaar te maken wat er al gebeurt en ervoor zorgen dat mensen met mooie plannen elkaar makkelijker kunnen vinden.”  

Wat zijn je ervaringen tot nu toe, wat heb je geleerd? 
Floor: “Deze nieuwe manier van werken helpt ons om snel vooruitgang te boeken, vanuit de mentaliteit; progressie boven perfectie. We hebben vertrouwen in elkaars werk en alleen bij zwaarwegende bezwaren gaan we terug naar de tekentafel.” Trees: “We komen vanuit verschillende plekken uit de organisatie en dat werkt heel goed. Eigenlijk zijn we zelf een mooi voorbeeld van wat we voor ogen hebben met de profilerende thema’s: over de muren heen samenwerken en elkaar inspireren. We kijken welk werk er ligt en passen daar de rollen op aan, vanuit de inhoud en zoals Floor zegt op basis van vertrouwen. Het is gewoon een heel fijn cluppie. In korte tijd zijn we een hecht team geworden, waar veel energie in zit.” Floor: “Helemaal mee eens!”  

Wat zijn de concrete resultaten tot dusver? 
Floor: “Onze verkenning is bijna achter de rug. We hebben onder meer veel gesprekken gevoerd - met lectoren en onderzoekers, met docenten en teamleiders, met WIR-managers en sleutelfiguren binnen en buiten de hogeschool. Wat we terugkrijgen, is dat de twee profilerende thema’s een dusdanige samenhang kennen dat we ze niet los van elkaar kunnen zien. Met de volgende 'Inholland Onderzoekt'-campagne ligt de focus dan ook op de verhalen die laten zien waar duurzame leefomgeving en veerkrachtige samenleving elkaar versterken.” 

“Ook kwamen er uit de gesprekken vijf aandachtsgebieden naar voren, waarop we binnen ‘de transitie naar een duurzame leefomgeving en een veerkrachtige samenleving’ samen echt het verschil kunnen maken. Welke vijf dat concreet zijn, daar kunnen we eind maart meer over vertellen.” 

“De onderscheidende manier waarop we met elkaar binnen Inholland samenwerken, dat werd ook vaak genoemd. Zo zijn wij door ons brede aanbod aan inhoudelijke expertises in staat unieke crossovers te maken. Kunnen we door onze positie en vestigingen in het land, stad en landelijk gebied en alles daartussen met elkaar verbinden. En benaderen we ieder vraagstuk vanuit zowel de mens, de omgeving, als de samenleving en het ecosysteem, vanuit de overtuiging dat we alleen dan echt succesvol zijn.” 

Trees vult aan: “Ik ga de komende weken in gesprek met docenten uit alle domeinen om te toetsen op welke manier de aandachtsgebieden tot de verbeelding spreken. Wat is er nodig om deze binnen de opleidingen te versterken? Hoe zorg je voor meer bewustwording en kennis over duurzaamheid, zodat je hier je curriculum op kunt aanpassen? Hoe kun je studenten daarbij betrekken en het onderwijs en onderzoek beter met elkaar verbinden? Dat hoeft een opleiding niet alleen te doen, we moeten de krachten bundelen.” 

Wat wil je collega’s meegeven? 
Trees: “Begin klein. Het zijn grote vraagstukken, maar de beweging zit in kleine dingen. Door maatschappelijke thema’s tastbaar te maken, kun je samen met je studenten onderzoeken wat zij met hun vak voor de wereld kunnen betekenen.” Floor: “Ja, daar gaat het uiteindelijk om. En ik merk dat het zoveel oplevert om op deze manier samen te werken en gun in die zin iedereen een cluppie over domeinen heen.” 

Benieuwd naar de cirkels en de projecten waaraan wordt gewerkt? Verken dan de cirkelpagina's. Vragen en antwoorden over de strategische cirkels vind je op Weten & Regelen. 

Lees ook uit deze serie: 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.