15
december
2023
|
08:40
Europe/Amsterdam

In gesprek met Karin van Beckhoven, strategische cirkel Flexibel en Interdisciplinair leren

Werken in cirkels: collega’s delen hun ervaringen

Al geruime tijd werken collega’s in de strategische cirkels aan doelen van het Strategisch Plan van onze hogeschool. Hoe is het eigenlijk om te werken in deze interne netwerken? Welke rol vervullen deze collega’s, wat zijn hun ervaringen en wat valt ze op? En hebben ze nog tips voor ons? We maakten een rondje langs de cirkels. Met deze keer:

Karin van Beckhoven, diverse rollen in de strategische cirkel Flexibel en Interdisciplinair leren
Business developer Agri, Food en Life Sciences

Karin_van_beckhoven

Wat is jouw rol in de cirkel Flexibel & Interdisciplinair leren, en wat is jouw drive om voor deze rol te gaan?
"Mijn rollen in deze cirkel zijn die van verbinder, expert onderwijskunde en expert onderwijslogistiek. Vanuit de ontwikkeling en uitvoering van de minor  ‘Samen werken aan de toekomstbestendige stad’ breng ik ervaring en kennis in over interdisciplinair samenwerken.

Mijn drive daarbij is de impact die we kunnen maken bij het aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken. Het samenwerken van onderwijs en onderzoek met de beroepspraktijk over domeinen heen is hierbij cruciaal.  Je zou kunnen zeggen dat het maken van impact daarbij het doel is en het interdisciplinair samen werken het middel."

Wat zijn je ervaringen tot nu toe, wat heb je geleerd, wat valt je op?
“Het werken in een cirkel is een andere en nieuwe wijze van werken. Het is een fijne werkwijze waarbij me opvalt dat we vanuit verschillende achtergronden en domeinen snel stappen kunnen zetten door integraal samen te werken, van elkaar te leren en slagvaardig besluiten te nemen. Ondanks dat we niet altijd op alle vragen het antwoord hebben, gaan we verder. Dat werkt ook in de bijeenkomsten met de cirkel erg prettig.”

Wat verwacht je te kunnen bijdragen/wat draag je bij?
“Ik breng mijn ervaringen in vanuit de ontwikkeling en uitvoering van de minor Samen werken aan de toekomstbestendige stad. Daarbij zijn veel onderdelen die goed gaan.  Maar ik heb ook een beeld van dat wat complex is bij het werken over domeinen heen qua organisatie. Ik wil heel graag bijdragen om vanuit de interdisciplinaire onderwijsinitiatieven een hogeschoolbrede interdisciplinaire minor te maken. Ook aan het vormgeven van een Inholland-breed leertraject gericht op interdisciplinair samenwerken voor betrokken docenten/coaches hoop ik bij te dragen.”

Wat wil je de collega’s in het primaire proces meegeven
“Ik denk dat het belangrijk is dat wanneer we studenten leren interdisciplinair samen te werken wij dat zelf ook zelf leren én doen als collega’s. Het inbrengen van onze deskundigheid en het waarderen en benutten van perspectieven vanuit andere disciplines en achtergronden is daarbij belangrijk. En daarbij zullen we ook soms moeten ’loslaten’ om verder te kunnen met elkaar. Wat waarderen we en wat accepteren we daarbij? We hoeven niet altijd alles te weten om verder te kunnen en daarbij gaat progressie boven perfectie.”

Wat zijn de concrete resultaten tot dusver?
Na diverse gesprekken hebben we een perspectief en uitgangspunten voor zowel interdisciplinair leren als voor flexibel leren opgesteld. Ook werken we aan een gemeenschappelijke taal voor flexibel en interdisciplinair leren. Het steeds weer betrekken van collega’s bij de ontwikkeling is belangrijk omdat flexibel en interdisciplinair leren eenvoudigweg niet binnen de grenzen van een eigen opleiding of domein kan worden gerealiseerd. Het verbinden van onderwijs, onderzoek, stafdiensten is hierbij van belang.”

 “Daarnaast hebben we voor 2024 twee focuspunten. Voor flexibel onderwijs hebben we per 1 september 2024 het perspectief van leerroutes per opleiding geconcretiseerd (dat is niet hetzelfde als gerealiseerd, in het Strategisch plan zijn voor flexibel onderwijs te realiseren doelen voor 2025 en 2028 geformuleerd). Daarnaast hebben we per september 2024 de eerste iteratie van de  interdisciplinaire Inholland-minor ontwikkeld, Inholland Impact Makers, 60 studenten uit zo veel mogelijk domeinen nemen deel aan deze onderwijseenheid.”

“Met een ontwikkelteam met collega’s vanuit de verschillende domeinen werken we momenteel aan de invulling van deze interdisciplinaire Inholland minor waarbij maatschappelijke vraagstukken het vertrekpunt zijn. Deze vraagstukken zijn verbonden aan onze onderzoekers en vragen om interdisciplinaire samenwerking. Studenten vanuit meerdere domeinen/disciplines gaan in leerteams werken aan oplossingsrichtingen voor deze complexe vraagstukken. Momenteel zijn we bezig met de keuze voor de vraagstukken die centraal staan in september 2024. “

Benieuwd naar de cirkels en de projecten waaraan wordt gewerkt? Verken dan de cirkelpagina's. De pagina's van de cirkels Flexibel en Interdisciplinair leren en Profilerende thema's staan live. Eind februari verwachten we dat alle cirkels een eigen pagina hebben. Hou deze omgeving dus goed in de gaten! Vragen en antwoorden over de strategische cirkels vind je op Weten & Regelen.

Lees ook uit deze serie:

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.