15
februari
2024
|
09:47
Europe/Amsterdam

In gesprek over resultaten uit de cirkel Flexibel en interdisciplinair leren

Werken in strategische cirkels: collega’s delen hun ervaringen

Collega’s door alle lagen van de organisatie heen werken samen in de strategische cirkels aan doelen van het Strategisch Plan van onze hogeschool. Welke stappen zetten zij om de doelen te behalen? Hoe doen ze dat? En hebben ze nog tips voor ons? Met deze keer: een kijkje bij de cirkel Flexibel en interdisciplinair leren over de realisatie van de interdisciplinaire minor Inholland Impact Makers. 

We spreken met Marleen Bartelts-Schilt, Karin van Beckhoven, Nellie Donker, Ellen Duit en Claudia Oomen. Bekijk hun rollen en ook de andere leden van op de cirkelpagina Flexibel en interdisciplinair leren. 

strategische cirkel Flexibel en interdisciplinair leren

Hoe draagt de minor Inholland Impact Makers bij aan de doelen uit het Strategisch Plan? 
Nellie Donker: “In ons Strategisch Plan staat dat we met ons onderwijs en onderzoek willen bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken, wat alleen mogelijk is als we inzichten uit verschillende disciplines combineren. De eerste iteratie van de minor is opgezet om deze strategische ambities op het gebied van interdisciplinair leren te versnellen.”  

Wat is je drive om je in te zetten voor Inholland Impact Makers? 
Claudia Oomen: “Als coördinator praktijkgericht onderzoek bij AFL zie ik hoeveel mooi onderzoek onze lectoren en docent-onderzoekers verrichten, samen met onze studenten. Maar ik zie ook hoeveel behoefte zij hebben om bij grote maatschappelijke vraagstukken met een bredere, interdisciplinaire blik te kijken. Een vraagstuk als ‘Hoe bedrijfsovername kansen biedt voor innovatie’ heeft baat bij de inzichten van studenten uit verschillende domeinen om zo tot een toekomstbestendige oplossingsrichting te komen.” 

Wat zijn je ervaringen in de cirkel tot nu toe, wat valt je op? 
Marleen Bartelts-Schilt: “Bij interdisciplinair onderwijs leren we onze studenten samen te werken met studenten uit andere vakgebieden, leren we ze hoe ze hun eigen expertise in een groep met andersdenkenden kunnen delen. Ze ontdekken: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Bij de cirkel maken we datzelfde proces door. Vanuit onze eigen domeinen, disciplines en achtergronden ontdekken we wat we aan elkaar hebben en spreken we onze verwachtingen uit. Dat levert soms ongemak op, maar ook mooie inzichten en stappen vooruit.” 

Welke stappen zijn er nu gezet en waar staan we nu? 
Karin van Beckhoven: “We vertrekken echt vanuit de maatschappelijke vraagstukken. Samen met onze teamleden uit de domeinen zijn complexe vraagstukken opgehaald. Hiervan presenteren we er twaalf in deze eerste iteratie. Inholland Impact Makers biedt in semester 1 van komend schooljaar ruimte aan 60 studenten, verdeeld over de vraagstukken. Studenten kunnen zich aanmelden op het platform voor interdisciplinaire minors dat nu openstaat.”   

Nellie: “Ook bieden we professionalisering aan de leercoaches die de interdisciplinaire studententeams gaan begeleiden. Zij krijgen een leertraject op interdisciplinair samenwerken, zodat ze los van de inhoud kunnen aansturen.” Ellen Duit: “We willen vier tot zes studenten van allemaal verschillende opleidingen aan een vraagstuk matchen. En docenten echt hun rol tot leercoach laten pakken. Het is een spannende stap om tot in de haarvaten interdisciplinair samen te gaan werken.” 

Nu is de tijd om studenten voor te lichten over onze interdisciplinaire initiatieven. Maak bijvoorbeeld gebruik van de presentatie uit onze toolkits.

Claudia Oomen, coördinator praktijkgericht onderzoek bij AFL

Waar schuurt het, en waar wordt de glans zichtbaar? 
Ellen: “Een uitdaging is dat er samenwerking op veel vlakken en over de domeinen heen nodig is; en dat we van eilandjes gaan naar samenwerken en afstemmen. Dat is een praktisch proces – denk aan het aanmeldproces –, maar spreekt ook aan op de wil om dit als één Inholland te doen. Maar nu wij zo bezig zijn, besef je dat we meer met elkaar delen dan dat we van elkaar verschillen.” 

Welke ambities liggen er, waar werken we naartoe? 
Nellie: “Ik word er heel blij van als we ál onze studenten een interdisciplinaire leerervaring kunnen bieden. Dat is ook zeker onze ambitie voor over vier jaar. Nu al willen we collega’s en studenten aanhaken en het interdisciplinair leren als een olievlek door de hogeschool verspreiden.” Claudia sluit daarop aan: “Ik gun het alle collega’s om over domeinen heen samen te werken. Je beseft daardoor beter waar ieders belangen liggen, waar verantwoordelijkheden liggen en hoe je samen kunt optrekken. We kunnen elkaar versterken richting één interdisciplinaire minor. Daar worden we een sterker één Inholland van.” 

Wat wil je de collega’s in het primaire proces (onderwijs en onderzoek) meegeven? 
Claudia: “Dat nu de tijd is om studenten voor te lichten over onze interdisciplinaire initiatieven. Maak gebruik van de presentatie uit de toolkits (NL en ENG), of vraag aan ons om je team hierover te informeren.” Marleen: “En niet te vergeten: laat studenten vertellen over hun ervaringen bij interdisciplinaire minors. Wanneer je hoort hoe andere studenten het ervaren, dan komt het pas echt tot leven.” 

Impact maken via interdisciplinaire minors

Onze studenten komen straks in een wereld terecht waarin complexe vraagstukken centraal staan. Kwesties die vragen om over de grenzen van de eigen opleiding heen te denken en te werken samen met onderzoekers en werkveldpartners. Om studenten hierop voor te bereiden, bieden we hogeschoolbreed keuzeonderwijs aan, zoals de interdisciplinaire minor Inholland Impact Makers. Studenten hebben in die minor keuze uit 12 complexe vraagstukken op verschillende thema’s. De aanmelding verloopt via inholland.nl/minor en staat open tot 6 mei 12:00 uur.

Benieuwd naar de cirkels en de projecten waaraan wordt gewerkt? Verken dan de cirkelpagina's. Vragen en antwoorden over de strategische cirkels vind je op Weten & Regelen. 

Lees ook uit deze serie: 

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Jack Mooijer
16
February
2024
De interdisciplinair leren strategie gaat ervan uit dat de grote uitdaging is om kansen en ideeën voor innovatie te creëren. Dit is mijns inziens een misvatting. Ideeën creëren kan je ook aan ChatGPT vragen , die kan dat veel beter dan de meest diverse groep mensen. De uitdaging zit veel meer in de uitvoering. Voorbeeld: Het idee van een autonome robot bedenken is niet zo moeilijk, maar ga er maar eens eentje die ontwikkelen die echt werkt. Dat is andere koek. Daar heb je juist hele gespecialiseerde technische ontwikkelaars voor nodig en experts uit het vakgebied waar die robot wordt ingezet. Experts uit niet relevante domeinen staan dan alleen maar in de weg en zorgen voor onnodige bureaucratie en overhead.