Amsterdam,
18
november
2021
|
10:17
Europe/Amsterdam

“In verbinding met elkaar bouw je onze stad”

Studenten Social Work en bewoners in Amsterdamse Waterlandpleinbuurt werken samen aan informele netwerken

Schrijfraam wensen en behoeftes voor de wijk

Hoe kunnen onze studenten bijdragen aan het versterken van sociale cohesie en de sociaaleconomische positie van bewoners in een ontwikkelbuurt? In samenwerking met het lectoraat Jeugd en Samenleving en onder meer Stadsdeel Noord van de gemeente Amsterdam en partners uit het sociale werkveld, is de opleiding Social Work van Inholland Amsterdam gestart met een leergemeenschap in de Waterlandpleinbuurt in Amsterdam-Noord. De deelnemende studenten trapten de pilot af, samen met de bewoners en alle samenwerkende partners.

Hogeschool Inholland wil met deze pilot – die in totaal anderhalf jaar duurt – een duurzame verbinding realiseren tussen het stadsdeel, sociale partners en bewoners. Docent-expert Şenay Cemek coördineert het project: “Op dit moment is een klas van ongeveer zeventien tweedejaarsstudenten Social Work in deze wijk actief bezig met het stimuleren van participatie van bewoners”, vertelt ze.

Co-creatie
Het volgende semester komt er een tweede groep. Vanaf dan gaan ook Pedagogiekstudenten meedoen. Later is het de bedoeling om meer opleidingen te betrekken, zoals Food Commerce and Technology en Verpleegkunde. “We doen dit echt in co-creatie met de bewoners zelf en alle partners waar we mee samenwerken: het werkveld, het stadsdeel en ook woningstichting Rochdale, die gratis een ontmoetingsruimte in de wijk voor ons beschikbaar heeft gesteld. Wij zitten daar één dag in de week, op donderdagen”, zegt Senay.

In de Waterlandpleinbuurt is sprake van sociale problematiek, zoals armoede, laaggeletterdheid gezondheidsproblematiek (bijvoorbeeld obesitas) en kansenongelijkheid. Daarnaast zijn er minder sociale informele netwerken dan op andere plekken in de stad. Veel bewoners komen in aanmerking voor ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn, maar niet iedereen maakt daar gebruik van. Dit kan komen door onwetendheid, wantrouwen, of door concentratie van dergelijke voorzieningen op het Waterlandplein, terwijl er behoefte is aan laagdrempelige ontmoetingsplekken meer verspreid over de wijk.

Ontmoetingsactiviteiten
Zelfredzaamheid en zorg dragen voor elkaar zijn belangrijke thema’s in deze pilot. De studenten hebben de opdracht gekregen om in contact te treden met de bewoners en hun informele netwerken te versterken. Vervolgens verbinden ze die netwerken met formele partners in het sociaal domein, zoals de buurtteams en partners van Samen Noord. Daarbij kijken ze vooral naar gedeelde behoeftes, vragen en talenten van bewoners die door de studenten worden uitgenodigd om langs te komen in de ontmoetingsruimte en daar hun wensen kenbaar te maken. De studenten en bewoners organiseren ook gezamenlijk ontmoetingsactiviteiten.

“Studenten gaan hier sámen met bewoners aan de slag”, zegt Esther Lagendijk, stadsdeelbestuurder, tijdens de kick-off van de pilot. “In verbinding met elkaar bouw je onze stad.” Onder Esthers portefeuille Sociaal Domein vallen ook buurtkamers: ontmoetingsplekken in de wijk. “De Waterlandpleinbuurt is een van onze ontwikkelbuurten waar we extra aandacht aan geven en investeringen doen. Vooral sociale investeringen in de openbare ruimte. Zo onderzoeken we of er een jongerencentrum kan terugkomen in deze buurt, knappen we de hoven op en hebben we hier tegenover een groenstrook met twee mooie nieuwe speeltuinen aangelegd.” Sociale cohesie vindt het dagelijks bestuur Noord erg belangrijk: dat buurtbewoners een beetje op elkaar letten in positieve zin en elkaar helpen. “Daarom willen we meer ontmoetingsplekken creëren in de buurt.”

Een brug slaan
Merel Werner, programmacoördinator Sociaal bij het stadsdeel, vult haar aan: “Het is van belang om het vertrouwen van de bewoners te winnen en een brug te slaan. Wanneer er sterke informele netwerken zijn, kunnen er makkelijker linken ontstaan met het formele aanbod, zoals armoedevoorzieningen. We zijn heel blij met Rochdale, die nu een buurtkamer beschikbaar heeft gesteld. Daarnaast werken we samen met welzijnsorganisatie Civic Amsterdam, die de studenten begeleidt.”

Bij de kick-off vertelt Jeroen de Wit, clustermanager van de opleidingen Social Work en Pedagogiek, dat hbo-instellingen steeds meer de verbinding met het werkveld en de regio zoeken. “In living labs of leerwerkplaatsen komen onderwijs, onderzoek en praktijk samen. Niet alleen de student heeft veel aan deze praktijkgerichte kennismaking met authentieke beroepssituaties, maar juist ook de samenwerkingspartners in de regio profiteren hiervan.” Voor de zorg- en welzijnsopleidingen bij Inholland staat het thema Preventie hoog in het vaandel. “Wij zijn ervan overtuigd dat we op het vlak van preventie van kansenongelijkheid en armoede van grote maatschappelijke meerwaarde kunnen zijn voor Amsterdam.”

Je leert veel van elkaar
Studente Delane Blokker verheugt zich erg op dit project, dat voor haar en haar klasgenoten een mooie kans is om praktijkervaring op te doen. “We hopen dat mensen via ons met elkaar in contact komen, dat wij ze elkaar laten versterken, ook als wij vertrokken zijn. Wij blijven nu één periode en kijken gelijk hoe er daarna een vervolg aan kan worden gegeven. Aan het eind van deze periode schrijven we een verslag over onze ervaringen.” Ze vindt het heel bijzonder dat ze nu met haar hele klas samen dit wijkproject kan doen. “Onze docent-expert Şenay Cemek werkte hier al; zij heeft ons allemaal meegenomen zodat wij dit klassikaal konden doen in plaats van individueel. Het grote voordeel hiervan is dat je veel van elkaar leert!”

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Carin
24
November
2021
Mooi Senay, goede ontwikkeling. We haken graag aan!