13
maart
2023
|
12:01
Europe/Amsterdam

Inholland onderzoekt: 'We moeten ons richten op een natuurlijker wereld- en mensbeeld'

Patrick Huntjes spreekt morgen op Gala van een Krachtig Klimaat

Stikstof, klimaat, ongelijkheid en vertrouwen: crisissen die zich opstapelen. Volgens Patrick Huntjens, lector Sociale Innovaties in het Groene Domein en hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht, zijn het allemaal symptomen van een dieperliggende systeemcrisis. “We staren ons blind op economische groei.” Met trots melden we dat Patrick morgen op het Gala van een Krachtig Klimaat spreekt over het Natuurlijk Sociaal Contract, een samenleving die regeneratief is in plaats van destructief voor mens, dier en natuur, en hoe we dit kunnen realiseren In deze korte video vertelt hij er meer over. 

“We moeten ons richten op een wereld- en mensbeeld waarin we niet los staan van de natuur”, zegt Patrick, “en met een economisch systeem waarin het naast de mens, ook draait om het welzijn van dier, natuur en de planeet. Wat we nodig hebben is een Natuurlijk Sociaal Contract. Dit gaat over collectieve afspraken  om onze samenleving duurzaam, gezond en eerlijk  in te richten. Samen oplossingen vinden voor problemen die ons allemaal raken.” 

Luister de podcast  
Ben je benieuwd wat Patricks boodschap is op het Gala van een Krachtig Klimaat en wat het Natuurlijk Sociaal Contract inhoudt? Luister dan de Inholland-podcast Onderzoekers over de Toekomst.  

 

Inholland onderzoekt

Bij Inholland werken we aan duurzame oplossingen die bijdragen aan een goede kwaliteit van leven, voor nu en later. Met Inholland onderzoekt vertellen we verhalen over hoe we hier vanuit onderzoek aan bijdragen, samen met studenten en werkveldpartners.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.