Sociale Innovaties in het Groene Domein

Over Sociale Innovaties in het Groene Domein

Het onderzoek van het lectoraat Sociale Innovaties in het Groene Domein richt zich op sociale en maatschappelijke innovaties die de impact (kunnen) hebben van een doorbraak- of systeeminnovatie, in het bijzonder gericht op de transitie naar een duurzame, gezonde en rechtvaardige samenleving. In het onderzoek staan governance-vraagstukken centraal, met aandacht voor kwesties als collectief leren, transdisciplinair samenwerken, inclusiviteit, politiek en macht in transities, en voortbouwend op het brede veld van governance studies, complexiteitstheorie en systeemtheorie.

Actueel onderzoek richt zich onder andere op:

  1. de voedseltransitie
  2. de transitie naar de stad van de toekomst
  3. de transitie van lineaire naar circulaire economie

Hieronder vallen thema’s als circulaire economie, kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, korte en duurzame keten, klimaatadaptatie, adaptief waterbeheer, en duurzame gebiedsontwikkeling.

Voor onderwijs en werkveld

Overheden, bedrijven, maatschappelijke organisatie en medewerkers kunnen bij de onderzoekers van Sociale Innovaties in het Groene Domein terecht voor praktijkgericht onderzoek, workshops en presentaties over sociale / maatschappelijke innovatie gericht op de transitie naar een duurzame, gezonde en rechtvaardige samenleving.

Studenten worden actief betrokken bij het onderzoek, onder andere via onderwijsmodules SLUISlab, Growth Experience Lab of Green Juniors, onder andere bij de groene opleidingen van Domein Agri, Food and Life Sciences van Inholland: Dier in de Duurzame Samenleving en Landscape and Environment Management. Opdrachten zijn afkomstig van onder andere Zuid-Hollandse Voedselfamilies, Insectenhotel, Burgerboerderij, Floating Farm Rotterdam en ZeeBURGERvoedselbos in Amsterdam.

Samenwerken met Sociale Innovaties in het Groene Domein

Samenwerking is gericht op gezamenlijke kennisontwikkeling over maatschappelijke innovaties en deze kennis inzichtelijk en toegankelijk te maken, en door nieuwe kennis en/of inzichten direct toe te passen in de 5 O’s (onderwijs, ondernemers, onderzoek, overheid en omgeving).

Het lectoraat Sociale Innovaties in het Groene Domein is onderdeel van een aantal nationale onderzoeksprogramma’s, waaronder de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), Transitie naar een Duurzaam Voedselsysteem en het SIA-RAAK project Natuurinclusieve Landbouw. Het lectoraat werkt samen met het Centre of Expertise Groen.

Interesse in een samenwerking?

Mail naar Patrick Huntjens 

"We moeten ons richten op een natuurlijker wereld- en mensbeeld"

Patrick Huntjes spreekt op Gala van een Krachtig Klimaat

Stikstof, klimaat, ongelijkheid en vertrouwen: crisissen die zich opstapelen. Volgens Patrick Huntjens, lector Sociale Innovaties in het Groene Domein, zijn het allemaal symptomen van een dieperliggende systeemcrisis.  Tijdens het Gala van een Krachtig Klimaat sprak Patrick over het Natuurlijk Sociaal Contract, een samenleving die regeneratief is in plaats van destructief voor mens, dier en natuur, en hoe we dit kunnen realiseren.

Lees hier meer

Towards a Natural Social Contract

In zijn nieuwe boek ‘Towards a Natural Social Contract’ pleit Patrick voor een samenleving die humaner en eerlijker is. Een samenleving die vooral minder destructief is voor mens en natuur. 

Maar om dat te kunnen bereiken, staan we volgens hem voor een noodzakelijke transitie. We moeten afstand doen van onze individualistische samenleving gericht op economische groei, en plaatsmaken voor een meer ecocentrisch en regeneratief model. 

Patricks werk bleef niet onopgemerkt – integendeel. Met zijn boek won hij de Nautilus Book Award 2022, een prestigieuze internationale literatuurprijs.

Wat is een Natuurlijk Sociaal Contract?

Een sociaal contract is een impliciete afspraak tussen burgers onderling, de overheid en andere partijen over de inrichting van de samenleving. Daarmee vormt zo'n contract de basis van onze samenleving en democratie.

Willen we een eerlijkere, duurzamere samenleving bereiken, dan hebben we daar een nieuw verbond voor nodig: een Natuurlijk Sociaal Contract. Wil je hier meer over lezen, zien en horen?

Meer over het Natuurlijk Sociaal Contract

Sociale Innovaties in het Groene Domein, onderdeel van het Research Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences, richt zich op sociale en maatschappelijke innovaties die de impact hebben van een doorbraak- of systeeminnovatie, in het bijzonder gericht op de transitie naar een duurzame, gezonde en rechtvaardige samenleving.

Nieuws vanuit Sociale Innovaties in het Groene Domein

Partners van Sociale Innovaties in het Groene Domein

Wil je samenwerken?

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0621841110