Haarlem,
18
november
2021
|
11:13
Europe/Amsterdam

Inholland start groot samenwerkingsproject rond Schiphol

300.000 euro subsidie om logistieke ketenproces efficiënter en transparanter te maken

Hogeschool Inholland heeft met een breed consortium van publieke en private organisaties 300.000 euro subsidie gekregen vanuit de Topsector Logistiek voor het project CDM@Airports. Doel van het project is om met een groot aantal logistieke partijen een manier te vinden om logistieke data uit te wisselen zodat het logistieke proces op luchthavens efficiënter verloopt. Dit gebeurt vanuit drie invalshoeken: collaborative decision making (CDM), duurzaamheid en datagedreven logistiek. Als penvoerder zet Inholland een living lab op om ontwerpgericht oplossingen te ontwikkelen samen met bedrijven, onderzoekers en studenten.

Luchthavens zoals Schiphol zijn logistiek zeer complexe knooppunten. Wel honderden partijen zijn dagelijks op de grond bezig om goederen per vliegtuig te vervoeren, van luchtvaarmaatschappijen en afhandelaren tot expediteurs, transportbedrijven en verladers. “Het gaat om steeds meer bedrijven die zouden moeten aansluiten op een gezamenlijk IT-platform”, zegt Giovanni Douven, projectleider en onderzoeker bij de onderzoekslijn Logistiek & Complexiteit, onderdeel van het Business Research Centre van Inholland. “Soms komen die onaangekondigd, waardoor er files op de luchthaven ontstaan, de opslag in loodsen niet optimaal is en vliegtuigen niet altijd vol vertrekken.”

CO2-uitstoot reduceren
Volgens Donald Ropes, lector Learning and Development in Organisations en waarnemend lector van Airport & Aviation vraagt de toegenomen complexiteit op luchthavens om een oplossing. “Niet alleen omdat gebrek aan efficiency geld kost. Maar ook omdat alle betrokken partijen hun CO2-uitstoot moeten reduceren. Zij zijn daarom gedwongen om efficiënter te opereren. Dit speelt in de gehele logistieke sector in Nederland. Die wil zich op een duurzame manier ontwikkelen om ook in de toekomst internationaal toonaangevend te zijn.”

Hoe kunnen alle partijen samenwerken alsof ze één efficiënt opererend logistiek bedrijf zijn?
Giovanni Douven, projectleider CDM@Airports

Succesvolle subsidieaanvraag
De Topsector Logistiek schreef een call uit om in een publiek-private samenwerking oplossingen te ontwikkelen voor meer samenwerking in de keten, voor data-driven logistiek en voor meer duurzaamheid van de grondgebonden logistieke operatie op luchthavens. Hogeschool Inholland diende als penvoerder een succesvolle aanvraag in met tientallen partners uit de hele logistieke keten op Schiphol. Ook partners op het gebied van technologie en data zijn verbonden aan CDM@Airports-project.

Collaborative decision-making
“CDM staat voor collaborative decision-making”, zegt Giovanni. “Hoe kunnen alle partijen samenwerken alsof ze één efficiënt opererend logistiek bedrijf zijn? We willen dit bewerkstelligen met een digitaal, multistakeholder-platform. Alle partijen pluggen daarop in, delen data met elkaar, zodat bijvoorbeeld expediteurs van elkaar weten wanneer ze hun goederen bij een afhandelaar afleveren en die afhandelaar daar ook weer rekening mee kan houden.”

Uniek platform
Zo’n integraal platform voor luchthavens is relatief nieuw. Het door CargoHub ontwikkelde IT-platform Trucking CDM is in aanbouw en de voorspelbaarheid van internationale vervoersbewegingen voor afhandelaren en de transparantheid ten aanzien van de beschikbaarheid van zendingen voor ‘roadfeeders’ is inmiddels opgeleverd. Dit verdient echter verdere uitbreiding en professionalisering. Een dergelijk platform is niet eenvoudig op te zetten, benadrukt Donald. “Want ook concurrenten zijn zo met elkaar verbonden. Hoe gaan die met elkaars data om? Hoe je zo intensief met elkaar samenwerkt en welke governance daarbij past willen we met dit project uitzoeken.”

Living lab voor ontwerpgericht onderzoek
Door de samenwerking binnen het project ontstaat nu al een uniek platform voor de logistieke sector én in de wereld van data. “Het is een goudmijn om mee te werken en van te leren”, zegt Giovanni. “Hier omheen zetten we een living lab op waarin alle betrokken bedrijven onderzoekers en studenten aanschuiven. Het is ontwerpgericht onderzoek: tegen welke problemen lopen we aan, welke oplossing kunnen we toepassen en hoe leren we daar weer van?”

Studenten Business Studies en TOI
Studenten Business Studies, Finance & Control en van opleidingen in het Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI) kunnen binnen project CDM@Airports heel veel leren. “Ze pakken concrete vraagstukken op bij bedrijven, bijvoorbeeld rond het werken met slots of het inzetten van kunstmatige intelligentie”, zegt Giovanni. Donald: “Zo bereiden zij zich voor op de complexiteit van de logistiek. Ze leren in systemen te denken en bij het plannen met talloze parameters rekening te houden. Maar het is ook leren om multidisciplinair te werken, onderzoek te doen en omgaan met een digitale omgeving. Zeer waardevol is dat we in het living lab ook een digital twin van het platform integreren waarop we allerlei oplossingen kunnen uitproberen.”

Studenten bereiden zich voor op de complexiteit van de logistiek. Ze leren in systemen te denken en bij het plannen met talloze parameters rekening te houden.
Donald Ropes, lector Learning and Development in Organisations en waarnemend lector Airport & Aviation

Data delen tussen organisaties
Ook Ander de Keijzer, lector Data Driven Smart Society, is betrokken bij het project. “Elk bedrijf en afdeling produceert en verwerkt data. Over afdelingen, maar helemaal over bedrijven heen met dezelfde data werken is ingewikkeld. Niet alleen vanuit technisch oogpunt maar ook als het gaat om privacy en vertrouwelijkheid. De vraag is: hoe kun je data over instellingen heen delen zonder daarbij last te hebben van technische of sociale aspecten? Vanuit Data Driven Smart Society dragen we bij door dataopslag en analyse over bedrijfsonderdelen heen mogelijk te maken. We voeren dit onderzoek uit samen met studenten van de opleidingen Business IT Management, Informatica, Mathematical Engineering en Technische Informatica.”

Echte transparantie in logistiek
Giovanni en Donald zijn trots dat het project door de Topsector Logistiek is gehonoreerd. Het is mede het resultaat van de duurzame relatie tussen Inholland en bedrijven op en rond Schiphol. “We gaan met elkaar zorgen voor echte transparantie in de logistieke keten door een organisatiestructuur en een digitale oplossing te ontwikkelen voor een logistiek systeem met vele stakeholders dat ook op andere luchthavens en hubs toegepast kan worden”, zegt Giovanni. “Daarnaast werken we aan een managementplan om CO2-uitstoot te reduceren.” Het project CDM@Airports heeft een looptijd van twee jaar.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Philippa Collin
18
November
2021
Good luck Don with your aims to reduce Schiphol's carbon footprint; very interested to see what solutions our students come up with!