Data Driven Smart Society

Over Data Driven Smart Society

De onderzoekslijn Data Driven Smart Society is onderdeel van Research & Innovation Centre Techniek en Informatica (RIC-TOI) en richt zich voornamelijk op de vraag hoe de waarde van Big Data gerealiseerd kan worden aan de hand van geavanceerdere software, grotere rekencapaciteit en wiskundige of statistische modellen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met opleidingen van de domeinen Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI), Gezondheid, Sport en Welzijn (GSW), Agri, Food & Life sciences (AFL), Business, Finance & Law (BFL) en Onderwijs & Innovatie (ONI).

Voor onderwijs én werkveld

Voor bedrijven en instellingen zit de waarde bijvoorbeeld in het verbeteren van de efficiency, de effectiviteit, de kwaliteit, de concurrentiepositie en het businessmodel, maar analyse van Big Data kan bijvoorbeeld ook helpen bij productinnovatie. Analyse van Big Data biedt ook kansen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en vraagstukken in de gezondheidszorg (eHealth). 

Onderzoeksthema's

De markt voor Big Data diensten groeit snel. De vraag naar specialisten groeit daardoor ook snel, met name Data Scientists. In het algemeen tekent zich een tekort aan Big Data professionals af. De ontwikkelingen op het gebied van Big Data bevinden zich echter nog in de beginfase. Er dienen technische en ethische barrières overwonnen te worden. Door het oplossen van deze barrières kunnen bedrijven en instellingen ook daadwerkelijk waarde uit Big Data realiseren.

Tjeerd van der Ploeg
associate lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Wil je samenwerken of heb je vragen?

 
Je kunt contact opnemen met Katrin Tazelaar.
Telefoon
0621115380