19
april
2022
|
23:16
Europe/Amsterdam

MediaNumeric: de eerste test is geslaagd!

Medinumeric_first test

De deelnemers van Inholland aan de eerste editie van MediaNumeric hebben genoten van een ‘bon voyage’ in het prachtige Parijs. Van 21 tot 26 februari namen twintig studenten deel aan de eerste trainingscursus van MediaNumeric over datagestuurde journalistiek, creatieve storytelling en fact-checking. Het was een week boordevol inzichtelijke lezingen, inspirerende netwerkevenementen, casestudy’s, een uniek en heel bijzonder studiebezoek, en natuurlijk een hoop leuke kennismakingen.

De afgelopen maanden hebben we jullie met genoegen op de hoogte gehouden van onze deelname aan MediaNumeric. Misschien hebben jullie tweets en Instagram-verhalen voorbij zien komen van onze studenten Nina van Acker (ICB Haarlem) en Mihaela Buica (BI Diemen) en onze collega, Susannah Montgomery (Sustainable Media Lab) over hun indrukken van het trainingsprogramma. Zo niet, dan maken we van de gelegenheid gebruik om een samenvatting te delen van onze ervaringen tot dusver met dit fantastische Erasmus+-programma.

Medianumeric _first test 3

De inzichten in de praktijk brengen
Het project MediaNumeric (hoofdlector Joke Hermes) is ongeveer een jaar geleden van start gegaan na een grondige analyse van de behoeften (hier gepubliceerd). Het project is nu de volgende fase ingegaan – het in de leerpraktijk toepassen van de inzichten die het onderzoek (50 interviews met deskundigen) heeft opgeleverd. 

Zodra we wisten wat de cursus over het vertellen van verhalen met data zou moeten inhouden, hebben we (alle partners van de kennisalliantie) het prototype van de trainingscursus ontwikkeld. Ongeveer 50 studenten reageerden op de oproep tot deelname aan de cursus Data-Driven Journalism, Creative Storytelling & Fact-Checking. Ze waren afkomstig van het Institut National de l’Audiovisuel (gastheer, INA) en een andere hogeronderwijsinstelling in Parijs, University of Social Sciences and Humanities (SWPS, Polen) en Inholland. Van deze studenten werden er 16 uit Frankrijk en 4 uit Polen en Nederland geselecteerd voor deelname.

Een intensieve, geweldige ervaring in Parijs
Nina van Acker: ‘MediaNumeric was echt een onvergetelijke ervaring. Ik heb nog nooit zo veel in een week geleerd als in Parijs in het MediaNumeric-programma. Omdat journalistiek, creatieve storytelling en fact-checking niet mijn vakgebied zijn, kon ik veel te weten komen over onderwerpen waar ik weinig van wist. Bovendien was de ervaring als geheel geweldig: de studenten, de docenten en de organisatoren. Het was beslist heel intensief, maar ik zou het ongetwijfeld weer doen.’

Medianumeric _first test 2

Leren voelen wat data te bieden hebben
Intens was het zeker! Met hun indrukwekkende ervaring en vaardigheden probeerden de trainers de studenten te laten voelen wat data te bieden hebben voor degenen die ermee weten om te gaan. Om enkele voorbeelden te noemen, hoe je moet scrapen als je specifieke informatie nodig hebt, begrijpen wat een spreadsheet je vertelt, je verhaal visualiseren, feiten checken en met welke ethische dilemma’s je bij het werken met data te maken krijgt. Zelfs aan deze beknopte lijst van onderwerpen zou je al een hoop lesuren en oefeningen kunnen besteden. 

Wij hadden maar zes dagen. Ons doel was echter niet om van onze studenten datawetenschappers te maken, maar om hun een samenhangend idee te geven van welke datagestuurde mogelijkheden er zijn voor iemand die verhalen wil vertellen. Als onze deelnemers later besluiten welke datavaardigheden ze voor de toekomst willen ontwikkelen en specifieke beroepscursussen willen bijwonen, waarin het aanbod enorm is, dan ben ik (Natalia Berger, projectleider van INH en onderzoeker) van mening dat onze missie is geslaagd.

Vluchtelingencrisis als casestudyproject
Op aanraden van de deskundigen werd bijna de helft van de trainingstijd besteed aan het casestudyproject. Susannah Montgomery begeleidde samen met haar collega’s Kuba Piwowar (SWPS) en Jacqueline Pietsch (AFP) de teams van studenten.

Susannah: ‘Het was inspirerend en ontroerend om te zien hoe de studenten zich wierpen op ruwe datasets over de meervoudige vluchtelingencrisis om ons heen. De studenten waren erop gespitst de data niet alleen te onderzoeken als feiten en cijfers, maar ook als representaties van echte mensen wier levens en verhalen voor altijd zijn gevormd door migratie. Of het nu hun wens was om journalist te worden of gewoon beter te worden in het vertellen van verhalen, alle studenten gaven blijk van aanzienlijke groei in hun empathisch vermogen, interculturele vaardigheden en (uiteraard) hun vermogen om data op een ethische manier aan te wenden.’

De eerste testfase werd afgerond met de evaluatie. De lessen die geleerd zijn, passen we zeer binnenkort toe – in juni organiseert Inholland de tweede training in Den Haag. De open oproep voor aanmelding is hier te vinden. De uiterste datum voor aanmelding is 9 mei 2022.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.