09
januari
2023
|
10:33
Europe/Amsterdam

‘Mijn droom is om ook studenten Verpleegkunde te betrekken’

Jelle Tichelaar, nieuwe bijzonder lector Interprofessionele Samenwerking & Medicatieveiligheid

Jelle Tichelaar InHolland Lector 2022 horizontaal

Er zijn heel wat mensen in Nederland die afhankelijk zijn van medicatie. Ongeveer 11 miljoen mensen gebruiken regelmatig medicijnen. En dat gebruik moet natuurlijk veilig zijn. Daarvoor is afstemming tussen de verschillende betrokken professionals van wezenlijk belang. Jelle Tichelaar legt zich als nieuwe bijzonder lector toe op die interprofessionele samenwerking, al bij de opleiding van deze professionals. “Studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool Inholland werken nu al succesvol samen in studentenpoli’s voor echte patiënten.”

Tichelaar is 1 november 2022 aangetreden als bijzonder lector. Maar als docent van de masteropleidingen Advanced Nursing Practice en Physician Assistant is hij al vele jaren verbonden aan Hogeschool Inholland. Hij combineert dit met zijn werk als hoofddocent en coördinator van onderwijs en onderzoek op de afdeling Interne Geneeskunde van Amsterdam UMC. Naast de toekomstig verpleegkundige specialisten en Physician Assistants (PA’s) van Inholland heeft hij geneeskundestudenten van de VU onder zijn hoede.

Marije Deutekom, lid van het CvB van Inholland, is enthousiast over de inzet van Jelle als bijzonder lector: "Het lectoraat van Jelle is een prachtig voorbeeld van kennisdeling tussen studenten van verschillende opleidingen, heeft een duidelijke verbinding met het werkveld en is gericht op het werken aan actuele maatschappelijke vraagstukken. Kortom: we zijn verheugd dat hij onze huidige 40 lectoraten komt versterken.”

Van multidisciplinair naar interdisciplinair
“Dankzij verruiming van de wettelijke bevoegdheid 15 jaar geleden worden mijn studenten aan de VU én bij Hogeschool Inholland allemaal professionals die medicatie mogen voorschrijven”, zegt Jelle. “Daardoor zijn meerdere mensen per patiënt betrokken bij het medicatiebeleid. Dat vraagt om interprofessionele samenwerking. Niet alleen tussen voorschrijver onderling, maar ook met apothekers en verpleegkundigen.” In de praktijk is daar lang niet altijd sprake van, weet Jelle. “Professionals werken wel samen, maar meer multidisciplinair: ze kijken een voor een naar een case en komen niet in gezamenlijk overleg met een geïntegreerd beleid.”

Studenten maken nu alvast kennis met het interprofessioneel werken; iets wat je echt moet leren.

Jelle Tichelaar, bijzonder lector Interprofessionele Samenwerking & Medicatieveiligheid

Interprofessionele studentenpoli’s
Vanwege zijn gecombineerde functie bij de VU en Inholland komt de interprofessionele samenwerking bij Jelle wél samen. “We werken sinds 2015 met interprofessionele studentenpoli’s. Daarin komen studenten Geneeskunde, Advanced Nursing Practice, Physician Assistant en studenten Farmacie bijeen om interdisciplinair medicatiereviews te doen voor echte patiënten. Die patiënten zijn daar heel tevreden over, want we willen daarmee ook kwalitatief goede zorg bieden.” In de praktijk is het vaak lastig om interprofessioneel onderwijs te organiseren, onder meer door niet-matchende locaties en roosters. “Maar vanwege de nauwe betrokkenheid bij de verschillende opleidingen is ons dit wel gelukt.”

Christa Boer, vicedecaan onderwijs Faculteit Geneeskunde VU en Amsterdam UMC, vult aan: “Door die betrokkenheid groeit de tevredenheid van patiënten; die kwalitatief betere zorg krijgen doordat er meer tijd, aandacht en uitwisseling van kennis is. En het bevordert de ontwikkeling van studenten. Zij worden zo beter voorbereid op hun rol in de zorg.”

Studenten Verpleegkunde
Jelle ziet hoeveel het interdisciplinair onderwijs voor zijn studenten betekent. “Ze maken nu alvast kennis met het interprofessioneel werken, iets wat je echt moet leren. Ze merken ook dat iedereen kennis inbrengt waar je wat aan hebt. Geneeskundigen weten bijvoorbeeld veel over richtlijnen van medicatie, farmaceuten over de interactie tussen geneesmiddelen, verpleegkundige specialisten en PA’s weten dit dan weer vanuit een holistische kijk toe te passen op de praktijk. Mijn droom is om ook studenten Verpleegkunde te laten samenwerken in de interprofessionele teams, omdat zij later als verpleegkundigen nauw in contact staan met de patiënten. Zij weten of bepaald medicatiegebruik past in hun dagritme en ze moeten ook weten wat de bijwerkingen van medicijnen zijn.”

Nieuwe kansen met lectoraat
Het bijzonder lectoraat Interprofessionele Samenwerking & Medicatieveiligheid is een intensivering van de samenwerking tussen Amsterdam UMC en Inholland. “Het voelt als een waardering voor wat we de afgelopen jaren samen hebben gedaan”, zegt Jelle. “Het opent nieuwe kansen om het interprofessioneel samenwerken verder te helpen. Hoe verloopt dat in de praktijk? Hoe gaat het voorschrijven van medicatie? Daar wil ik onderzoek naar doen. En ik ben benieuwd hoe medisch professionals tot therapeutische beslissingen komen. Kunnen we dit blootleggen? Ook daar kunnen studenten veel van leren.”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.