Interprofessionele Samenwerking & Medicatieveiligheid

Over Interprofessionele Samenwerking & Medicatieveiligheid

Er zijn heel wat mensen in Nederland die afhankelijk zijn van medicatie. Ongeveer 11 miljoen mensen gebruiken regelmatig medicijnen. En dat gebruik moet natuurlijk veilig zijn. Daarvoor is afstemming tussen de verschillende betrokken professionals van wezenlijk belang. Het bijzonder lectoraat Interprofessionele Samenwerking en Medicatieveiligheid richt zich op die interprofessionele samenwerking.

Hoe verloopt de interprofessionele samenwerking in de praktijk? Hoe gaat het voorschrijven van medicatie? En hoe komen medisch professionals tot therapeutische beslissingen? Onder leiding van bijzonder lector Jelle Tichelaar doet het lectoraat hier onderzoek naar. Het lectoraat is ontstaan vanuit de samenwerking tussen Amsterdam UMC en Inholland.

Voor onderwijs en werkveld

Het bijzonder lectoraat Interprofessionele Samenwerking & Medicatieveiligheid is een voorbeeld van kennisdeling tussen studenten van verschillende opleidingen, zoals Advanced Nursing Practice en Physician Assistant aan Inholland, Geneeskunde aan de VU en diverse farmacie-opleidingen. Het lectoraat heeft een duidelijke verbinding met het werkveld en is gericht op het werken aan actuele maatschappelijke vraagstukken.

Dankzij verruiming van de wettelijke bevoegdheid worden de studenten van de hiervoor genoemde opleidingen allemaal professionals die medicatie mogen voorschrijven. Daardoor zijn meerdere mensen per patiënt betrokken bij het medicatiebeleid. Dat vraagt om interprofessionele samenwerking. Niet alleen tussen voorschrijvers onderling, maar ook met apothekers en verpleegkundigen.

In de praktijk is daar lang niet altijd sprake van. Professionals werken wel samen, maar meer multidisciplinair: ze kijken een voor een naar een case en komen niet in gezamenlijk overleg met een geïntegreerd beleid.

In het opleiden van de toekomstige professionals komt deze interprofessionele samenwerking wél samen. Studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool Inholland werken nu al succesvol samen in studentenpoli’s voor echte patiënten. Ze maken zo alvast kennis met het interprofessioneel werken.

Samenwerken met het bijzonder lectoraat

Het bijzonder lectoraat Interprofessionele Samenwerking & Medicatieveiligheid is een intensivering van de samenwerking tussen Amsterdam UMC en Inholland. Het opent nieuwe kansen om het interprofessioneel samenwerken verder te helpen.

In het Erasmus+ project Planetary Health Education in Prescribing werken we daarnaast samen met diverse Nederlandse universiteiten, zoals Amsterdam UMC, UMCG, Maastricht University en Radboud UMC, en met een aantal buitenlandse universiteiten, uit onder andere Zagreb, Brasov, Lissabon en Bologna. Het bijzonder lectoraat werkt verder samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Kijk hier voor een volledig overzicht van onze samenwerkingspartners.

Interesse in een samenwerking? Neem dan contact op met Jelle Tichelaar.

Kom in contact

De lector van Interprofessionele Samenwerking & Medicatieveiligheid

Nieuws over Interprofessionele Samenwerking & Medicatieveiligheid

Wil je samenwerken?

Kom in contact en stel al je vragen

Managementassistente Sharmila
Telefoon
0615279249