10
juli
2023
|
10:22
Europe/Amsterdam

Nieuw onderzoeksproject Move, Mood & Motivation van start

Wat is de invloed van leefstijl op het emotioneel welzijn en studiemotivatie?

Lisa Klinkenberg

Het fysieke welzijn, in hoeverre bepaalt dat eigenlijk hoe studenten zich voelen en heeft dit ook effect op hun studie? Die vraag staat centraal in het nieuwe project Move, Mood & Motivation, uitgevoerd door de lectoraten Studiesucces en Kracht van Sport van Hogeschool Inholland. Onderzoeker Studiesucces Lisa Klinkenberg: “Met het project hopen we onder andere bewustzijn te creëren voor het fysieke welzijn en te ontdekken welke interventies mogelijk zijn om het studentenwelzijn te verbeteren.”

“Wanneer we het hebben over studentenwelzijn, hebben we het vaak over sociale en psychologische factoren: burn-outklachten, bevlogenheid, binding, ervaren sociale steun, enzovoorts”, zegt Lisa, die vanuit het lectoraat Studiesucces onderzoek doet naar studentenwelzijn. “Maar het fysieke welzijn – bijvoorbeeld of de student voldoende beweegt of slaapt – wordt nog relatief weinig meegenomen binnen dit thema. En dat is best gek eigenlijk, want invulling van de lichamelijke behoeften bepalen voor een groot deel hoe iemand zich voelt. De bekende hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder beargumenteert niet voor niks dat lichaamsbeweging niet alleen het lijf, maar ook het brein, in conditie houdt.”

In het project Move, Mood & Motivation worden leefstijl, het emotioneel welzijn en de studiemotivatie gezamenlijk onderzocht. Kunnen we aan de hand van bijvoorbeeld fysieke activiteit en de kwaliteit van slaap voorspellen hoe studenten zich voelen en heeft dit ook effect op de studie?

Studenten op pad met beweegmeters
“Met de Studentenwelzijnsmonitor meten we jaarlijks hoe het met onze studenten gaat. Nu is daar ook een stukje leefstijl in opgenomen, maar dit zijn nog steeds zelf-gerapporteerde gegevens middels een vragenlijst,” zegt Lisa. “Binnen het Move, Mood & Motivation project dragen studenten die dat willen gedurende een onderwijsperiode een beweegmeter van Garmin en vullen een viertal korte vragenlijsten in. Zo kunnen we ook onderzoeken hoe de fysiologische en zelf-gerapporteerde gegevens met elkaar samenhangen en ook hoe deze veranderen gedurende een onderwijsperiode. Daarbij gaan we onderzoeken of studenten met een beweegmeter getriggerd worden om op hun leefstijl te reflecteren en te acteren. Tot slot hopen we met dit project een stukje meer bewustwording te creëren voor het fysieke welzijn en te ontdekken wat voor interventies mogelijk zijn om het studentenwelzijn te verbeteren.”

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het lectoraat Studiesucces en het lectoraat Kracht van Sport en Bewegen bij de Inholland-opleidingen Social Work en Sportkunde. In samenwerking met Sport Data Valley wordt alle data verzameld en geanalyseerd. Daarnaast zijn ook het Inholland-lectoraat Empowerment en Professionalisering, lectoraat Optimalisatie van Sportprestaties (HvA) en het Trimbos Instituut betrokken in het adviesteam. Het project is mogelijk gemaakt door het stimuleringsfonds van het Centre of Expertise (CoE) Preventie in Zorg en Welzijn.

Mogelijkheden voor onderwijs en studenten
Het onderzoek levert veel verschillende data op, maar wat kan het onderwijs of de student er concreet mee? Alistair Vardy, werkzaam bij het CoE en aanjager van het project, ziet meerdere mogelijkheden: “Bij de HvA is er al veel ervaring met het monitoren en in een vroeg stadium voorkomen en herkennen van blessures. De vraag is of we ook een verslechterend welzijn en een vermindering in de studiemotivatie kunnen voorspellen. Voor nu is het alleen bij Social Work en Sportkunde en nog erg exploratief van aard. Maar in de toekomst kunnen we kijken naar mogelijkheden bij meer opleidingen of zelfs het werkveld. Geïnteresseerden kunnen zich bij ons aanmelden.”

Het project loopt tot en met december 2023. Daarna zullen de resultaten verspreid worden.

Reacties 1 - 2 (2)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Sandra Linders
21
November
2023
Ik ben geinteresseerd in de opbrengsten en hoor graag!
Wim.van Gelder
20
July
2023
Hulde voor jullie initiatief. Wij introduceren en implementeren DYnamisch Schooldagen in Po en op enkele scholen in VO en MBO. HBO kan niet achterblijven. Graag contact