Haarlem,
14
februari
2023
|
10:30
Europe/Amsterdam

Nieuwe concrete resultaten en stappen in luchtvrachtproject CDM@Airports

V.l.n.r.: David van der Meer (Air Cargo Partnership Schiphol), Giovanni Douven (Programmamanagement CDM@Airports Hogeschool Inholland), René Doornhein (Nextlogic), Nanne Schriek (Evofenedex), Dimitri Brink (DHL)

Innovatief samenwerken, digitalisering van luchtvracht en het vergelijken van logistieke innovaties en planningsconcepten in de haven van Rotterdam kwamen donderdag 19 januari aan bod tijdens het symposium CDM@Airports bij Hogeschool Inholland Haarlem. Studenten, docenten en betrokken partijen in de luchtvrachtketen spraken onder andere over de stand van zaken en over de volgende stappen binnen dit project rondom de vraag hoe de afhandeling van luchtvracht op vliegvelden efficiënter en duurzamer kan worden georganiseerd. 

Regelmatig ontstaan er opstoppingen rondom het aanleveren van luchtvracht op Schiphol. Enorme files die meestal herleidbaar zijn tot een gebrek aan transparantie en daarmee voorspelbaarheid binnen het logistieke netwerk. Binnen het Living Lab CDM@Airports zoeken onderzoek, onderwijs, overheid en het bedrijfsleven samen naar oplossingen om zo wachttijden en milieubelasting te verminderen. Centrale thema’s zijn het samen tot afgewogen besluiten komen, het delen van logistieke data, en duurzaamheid. “CDM@Airports is een belangrijk onderzoeksprogramma om de vrachtstromen op Schiphol in beeld te brengen”, zegt Maarten van As (Air Cargo Netherlands). “Het symposium toont de stand van zaken van onderzoek tot nu toe en brengt tegelijkertijd de community bij elkaar. Dat levert vaak een kruisbestuiving van ideeën op.” 

Toegevoegde waarde creëren door slim digitaal samenwerken 
Giovanni Douven, programmamanager: “CDM staat voor collaborative decision making, oftewel samenwerken. Door steeds meer digitale informatie aan elkaar te koppelen via een overkoepelend IT-platform kunnen bijvoorbeeld wegvervoerders en afhandelaars van luchtvracht hun planning beter op elkaar afstemmen. Gevolg: minder wachttijden, minder onnodige vrachtwagenbewegingen en beter planbare omstandigheden. Het door Cargohub ontwikkelde TruckingCDM is het IT-platform dat data en truckbewegingen deelt met de betrokken partijen. Zeer waardevol is daarbij de digital twin van dat platform, want zo kunnen we binnen CDM@Airports binnen onderzoek en onderwijs allerlei nieuwe ideeën en aannames toetsen.” 

‘Een kruisbestuiving van ideeën’ 
Het symposium was georganiseerd met het doel om de actuele ontwikkelingen binnen het onderzoek CDM@Airports aan alle betrokken partijen in de luchtvrachtketen te laten zien, kennis te delen uit verwante projecten en met elkaar de discussie aan te gaan over volgende stappen. “CDM@Airports is een belangrijk onderzoeksprogramma om de vrachtstromen op Schiphol in beeld te brengen”, zegt Maarten van As (Air Cargo Netherlands). “Het symposium toont de stand van zaken van onderzoek tot nu toe en brengt tegelijkertijd de community bij elkaar. Dat levert vaak een kruisbestuiving van ideeën op.” 
In feite gaat het hier om een ingewikkeld ecosysteem, waarin bedrijven samenwerken maar ook elkaars concurrenten zijn, aldus Nanne Schriek (Evofenedex). “Bij zulke complexe zaken kun je uiteraard niet zonder digitaal fundament - en daar wordt door CDM@Airports hard aan gewerkt. Maar minstens zo belangrijk is een sociaal fundament! Hoe kun je samen waarde creëren? Hoe deel je winst én verlies? Daarvoor is onderling vertrouwen nodig en dus moet je elkaar als organisatie leren kennen.” David van der Meer (Air Cargo Partnership Schiphol): “Een CDM-platform waarin je gezamenlijk plant en informatie deelt, betekent dat de lokale spelers uiteindelijk efficiënt en sustainable hun werk kunnen doen. En daarin ligt ook voor Schiphol een meerwaarde, want wat de community helpt, helpt ons ook.” 

In de haven van Rotterdam leidt optimale samenwerking al tot een integrale planning, waardoor wachtrijen in het transport worden gereduceerd. René Doornhein (Nextlogic): “Hoe moeilijk de dagelijkse puzzel ook is, er algoritmes zijn die het voor je kunnen oplossen. Slim digitaal samenwerken is dé manier van de toekomst - en dat hoeft echt geen tien jaar te duren zoals bij ons het geval was. Een goed gezamenlijk planningsniveau is gebaseerd op volledige transparantie in de logistieke keten, optimalisering en commitment van alle deelnemers.” 

Concrete digitaal gedreven oplossingen 
Tijdens diverse break-outsessies presenteerden docenten en studenten Business Studies, Finance & Control en van opleidingen in het Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI) onderzoeksresultaten en digitale producten. Zoals het ontwerp van de Truck Driver App, (her)ontwikkeld voor chauffeurs die vracht ophalen of wegbrengen van en naar afhandelaars op Schiphol. Donald Ropes (lector Leren & Ontwikkelen): “De studenten hebben een cruciale rol. Zij pakken concrete vraagstukken op bij bedrijven en zien daar welke data ze nodig hebben. Zo hebben zij inzichten in de praktijk die wij niet hebben.” 

“Er is hard gewerkt om al die afzonderlijke puzzelstukjes in een planningsmodule te laten werken”, zegt Raoul Paul (Cargohub). Volgens Richard de Jong (docent-onderzoeker datagedreven logistiek) “Het doel van de pilot Slotplanning is om in concept een integrale planning van alle vervoersstromen van en naar de afhandelaar te laten draaien.” Het is waar het bij CDM allemaal om draait: een zo gedetailleerd mogelijk inzicht in alle transportbewegingen. 

Han van Kleef (associate lector Innovatie & Ondernemen) stipte in een van de rondetafelsessies een wicked problem aan. “Binnen TruckingCDM is het duurzaamheidsaspect: efficiency. Erg zinvol natuurlijk, maar wil je écht aan duurzaamheid werken, begin dan met CO2-footprinting. Kijk naar absolute hoeveelheden.” Wegvervoerder Bos Logistics is daar al mee bezig. “Wij geloven sterk in die datakant”, legt Frank Bos jr. uit. “Heb je inzicht in de totale CO2-uitstoot van je bedrijf, dan kun je goede gesprekken voeren - zowel intern als met de klant - en kun je beslissingen nemen. Zonder inzicht kun je niet sturen.” 

Elkaar versterken met nieuwe inzichten 
Een interessante dag met verrassend veel nieuwe inzichten, was de algemene opinie. Raoul Paul: “Mooi hoe dit project alle betrokkenen uit het werkveld, lectoren, docenten en studenten in alle opzichten verbindt. Nu we concrete resultaten kunnen laten zien en niet meer alleen vanuit de onderzoektheorie praten, zien de betrokken stakeholders de volledige reikwijdte en dat de oplossingen binnen zo’n platform veel verder gaan dan alleen het probleem waar zijzelf mee kampen.” Ben Radstaak (oud-directeur ACN) bevestigt dit inzicht en ziet dat het programma van CDM@Airports bijdraagt aan een efficiënte, betrouwbare, inzichtelijke en voorspelbare operatie die uiteindelijk moet gaan tikken als een Zwitsers uurwerk.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.