26
januari
2024
|
11:00
Europe/Amsterdam

NWO subsidie toegekend aan project over kwetsbaarheid en sociale media

Ben Wagner Lector InHolland VCornel(c) 2021 1475

Kennis ontwikkelen voor beleid dat overheden helpt om adequaat om te gaan met langetermijneffecten van digitalisering van de samenleving. Daarvoor heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) onlangs een subsidie van 863.000 euro toegekend aan het projectvoorstel RESOCIAL. In dit project werkt Inholland onder leiding van de Universiteit Leiden de aankomende twee jaar samen met andere kennisinstellingen. Samen pakken we kwetsbaarheden aan en vergroten we de weerbaarheid op sociale media.

For the English version, click here

Mensen leven hun sociale leven steeds meer online. Dit leidt tot hogere risico's op manipulatie, online geweld en discriminatie. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn volgens het consortium achter RESOCIAL een gebrek aan wetenschappelijke methoden om risico's voor grondrechten online te meten, de ontoereikendheid van de Nederlandse en EU-wetgeving om de weerbaarheid van gebruikers te vergroten en de ineffectieve bescherming van kwetsbare gebruikers.

Doelen RESOCIAL
Met RESOCIAL willen we niet alleen de kwetsbaarheden in sociale mediaplatforms in kaart brengen en de hiaten in de bestaande harde en zachte wetgeving analyseren. We willen ook door middel van co-designworkshops oplossingen bieden. Ten eerste streven we naar een juridische oplossing door overheidsrichtlijnen op te leveren voor een kwetsbaarheidsbewuste implementatie van de wetten op sociale media. Daarnaast werken we aan een ontwerpoplossing (vulnerability-sensitive design) en een zakelijke oplossing door kwetsbaarheidsbewuste gedragscodes voor platforms te ontwikkelen.

“We zijn verheugd om samen te werken met dit fantastische team onder leiding van Gianclaudio Malgieri om de mensenrechten online te versterken”, zegt Ben Wagner, lector Media, Technology & Society van Inholland en universitair hoofddocent Human Rights & Technology aan de TU Delft. “De wetenschappelijke focus van ons werk zal liggen op betere meetinstrumenten die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de bescherming van kwetsbare gebruikers online.”

Consortiumpartners RESOCIAL
De partners die betrokken zijn in dit project zijn: ALLAI Nederland, Alliance for Digital Rights (AUDRI), Autoriteit Consument en Markt, BEUC, Autoriteit Persoonsgegevens, Equality Now, "Future of Privacy Forum (Dutch branch)", Hogeschool Inholland, International Observatory on Vulnerable People in Data Protection (VULNERA), Universiteit Leiden, Offlimits, SIDN Fonds, TU Delft, UNICEF Letter en Universiteit Twente.

NWA-programma Kwetsbaarheid en veerkracht in een online samenleving
De subsidie valt onder het NWA-programma Kwetsbaarheid en veerkracht in een online samenleving. In totaal doen er vier onderzoeksprojecten in consortia mee aan dit programma.

Lees voor meer informatie over dit project en de experts achter de consortiumpartners het bericht op de website van de Universiteit Leiden

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.