Media, Technology & Society

Over Media, Technology & Society

Het lectoraat Media, Technology & Society, onderdeel van het kenniscentrum Creative Business, doet onderzoek naar de invloed van technologie op de samenleving, met speciale aandacht voor digitale media, mensenrechten en online platforms. Onder leiding van lector Ben Wagner willen wij met ons onderzoek een concrete bijdrage leveren aan een veerkrachtige samenleving en streven naar meer mensgerichte technologieën.

Ons onderzoek richt zich op drie hoofdonderwerpen:

  • hoe mensenrechten in digitale technologieën geïntegreerd kunnen worden;
  • hoe technologische ecosystemen duurzamer gemaakt kunnen worden;
  • het vormen van een nieuwe kijk op de rol van technologie in de samenleving.

English? Read more about this Research Group

Duurzame sociaal-technische systemen

Daarmee springen we in op een brede vraag naar minder schadelijke sociaal-technische systemen die duurzaam kunnen bestaan in moderne samenlevingen. Met de huidige verwevenheid van technologie en digitale media in ons dagelijks leven is dat geen geringe uitdaging. Van de macht van de big tech-bedrijven die hele sectoren kunnen maken of breken, tot parlementsverkiezingen waar de grillen van dominante platform-algoritmes mede de doorslag geven.

De grote online platforms van vandaag de dag bieden prachtige nieuwe kansen en mogelijkheden, maar het is onduidelijk of ze op de langere termijn houdbaar zijn. Welke prijs betalen we voor onze afhankelijkheid van een handvol big tech-bedrijven?

Voor studenten en partners in het werkveld

Het programma van Media, Technology & Society omvat zowel onderzoek als onderwijs, op basis van concrete vraagstukken die worden aangedragen door professionals uit de publieke en de particuliere sector of uit het maatschappelijk middenveld. Onder leiding van lector Ben Wagner bieden we studenten in het Sustainable Media Lab de kans om samen met onze partners oplossingen te ontwikkelen voor kernvraagstukken voor duurzame media. Voor deze studenten is het een geweldige uitdaging om in de praktijk ervaring op te doen met duurzame media, vertrouwd te raken met nieuwe ideeën en zich een beter beeld te vormen van duurzame media in een bredere maatschappelijke context.

De studenten dagen onze partners uit om hun onderzoeksvragen grondiger te doordenken. De partners krijgen ideeën en inspiratie aangereikt, evenals tastbare resultaten – die we vervolgens in ons toegepaste onderzoek verder verkennen.

Samenwerking met Media, Technology & Society

Heb je interesse om met ons samen te werken? In principe zijn er drie verschillende soorten samenwerkingen mogelijk:

  • een presentatie houden voor het Sustainable Media Lab: het Lab verrijken met je kennis en ideeën;
  • samen met het Lab een event organiseren: organiseer een workshop, symposium of ander event dat samenhangt met het werk van het Lab;
  • een projectpartnerschap met het Lab: werk samen met de studenten in het Lab aan de oplossing van een probleem dat je niet alleen opgelost krijgt.

Interesse in een samenwerking? Stuur dan een mail naar Ben Wagner.

Neem contact op met Ben Wagner

Lectorale rede van Ben Wagner 

"The ground beneath our feet"

In mei 2023 hield Ben Wagner, lector Media, Technology & Society, zijn lectorale rede in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daarin ging hij in op de noodzaak van duurzamere digitale infrastructuren die digitale rechten inbedden in de kern. Bekijk de opname van de rede terug of lees het redeboekje.

Download redeboekje

Sustainable Media Lab

Hoe kunnen digitale mediasystemen duurzaam opereren?

In het Sustainable Media Lab in Den Haag komen onderzoekers, experts en ervaringsdeskundigen bijeen om te ontdekken hoe mediasystemen duurzamer kunnen opereren. Deze vraagstelling is bijzonder actueel, gezien de snelle technologische veranderingen en de groeiende rol van technologie in de samenleving. Wat is de betekenis van digitale media hierin en hoe kunnen die duurzaam opereren?

Het Sustainable Media Lab wordt geleid door lector Ben Wagner. Het Lab is gevestigd in Den Haag en werkt nauw samen met onder andere studenten van het domein Creative Business van Hogeschool Inholland.

Voor praktijkgericht onderzoek rondom deze en andere vraagstukken werken wij samen met het veld om te onderzoeken hoe mediasystemen op een andere manier georganiseerd kunnen worden. Het gaat hierbij niet alleen om mediabedrijven; er zijn ook veel andere partners bij betrokken. Nagenoeg elke sector heeft tenslotte te maken heeft met de toenemende invloed van digitale media en technologie. Het Sustainable Media Lab wil de ogen openen van stakeholders, zodat ze bewuste keuzes kunnen maken en duurzamere alternatieven kunnen helpen ontwikkelen.

Lees meer over het Sustainable Media Lab

Student-gedreven onderzoeksprogramma

In het najaarssemester van 2022 start het Sustainable Media Lab zijn nieuwste student-gedreven onderzoeksprogramma: Media and Justice. Ondersteund door professionele partners en leden van de community ontwikkelen onze studenten breed toegankelijke interdisciplinaire portfolio’s over diverse onderwerpen. Denk onder andere aan misinformatie, journalistiek in crisisgebieden en toegang tot kwaliteitsmedia. Onze studenten onderzoeken:

  • hoe gebruikers deze concepten opvatten en ervaren;
  • hoe digitalisering bestaande problemen kunnen versterken;
  • wie er in deze arena over het geld en de inhoud beschikt;
  • en hoe we binnen deze ruimte de ‘helden’ meer bereik kunnen geven.

Onderzoeksprojecten van studenten

Voorjaarssemester 2022 bij het Sustainable Media Lab

Gemeente Den Haag en Den Haag FM

De gemeente Den Haag en Den Haag FM hebben studenten gevraagd om met een onderzoeksjournalistieke insteek een diepgravend onderzoek te doen naar een aantal actuele kwesties op het gebied van media, technologie en samenleving en hoe jonge inwoners van Den Haag over deze actuele kwesties denken. Op basis van dit onderzoek hebben studenten een korte podcastserie opgezet die educatief én vermakelijk is.

Greenhost

Greenhost is een maatschappelijk verantwoord digitale-infrastructuurbedrijf. Ze bieden private en beveiligde cloudhosting en -diensten en ondersteuning op maat aan individuen en organisaties. Greenhost heeft studenten gevraagd om bewustzijn te creëren dat ecologisch duurzame en maatschappelijk verantwoorde digitale infrastructuur noodzakelijk - én mogelijk - is voor een betere wereld en een betere samenleving. De studenten hebben een guerillamarketing-campagne opgezet met street-art om dit bewustzijn tot stand te brengen.

Hivos

Hivos is een ontwikkelingsorganisatie die ernaar streeft bij te dragen aan rechtvaardige, inclusieve en leefbare samenlevingen waar kansen, rechten en middelen eerlijk verdeeld zijn. Hivos heeft studenten gevraagd de kansen en bedreigingen van NFT’s voor de wereldwijde kunstsector te onderzoeken en te werken aan een ontwerp voor een duurzamer bedrijfsmodel voor NFT’s binnen internationale creatieve en culturele sectoren. De studenten hebben een gids en workshops ontwikkeld voor kunstenaars, activisten en NFT-consumenten die op zoek zijn naar ethisch verantwoordere producten.

Onderzoeksprojecten van Media, Technology & Society

MediaNumeric

MediaNumeric is een Erasmus+ gefinancierd programma om leermiddelen te ontwikkelen voor multimedia-data-gestuurde journalistiek en mediaproductie. Hoewel we in een data-afhankelijke maatschappij leven, zijn creatieve professionals zich vaak niet bewust van hoe ze data kunnen gebruiken, en hoe het gebruik van data hun werk sterker zal maken.

Lees meer over MediaNumeric

 

Zo pakken we het onderzoek van MediaNumeric aan

We hebben onlangs een behoefteanalyse afgerond: wat moeten we volgens deskundigen en toekomstige professionals in de creatieve industrie in onze curricula aanbieden? We ontwerpen nu proefversies van workshops voor studenten die uitgroeien tot modulaire cursussen, die uiteindelijk online open toegankelijk zullen zijn. De lessen die uit dit project zijn getrokken, worden toegepast in het Creative Business-curriculum van Inholland.

Digital Rights Week

Onlangs ontvingen we subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het ontwikkelen en uitvoeren van een Collaborative Online International Learning project (COIL of VIS) met een internationale partner. Voor de Digital Rights Week ontwikkelen we samen een onderwijsprogramma voor studenten bij het Sustainable Media Lab en studenten van de internationale partner. Dit programma wordt in het voorjaar van 2023 uitgevoerd. Samen werken de studenten aan een onderzoeksproject over digitale rechten. Met behulp van guerillamarketing-technieken doen zij onderzoek naar de kennis van digitale rechten bij het algemene publiek. Op basis van hun resultaten zetten de studenten een digitale tentoonstelling op om hun bevindingen te presenteren.

Tentoonstelling Dutch Media Week

We werken aan tentoonstelling met als thema ‘Wat zijn duurzame media?’ voor de Dutch Media Week 2022 in Den Haag. In deze tentoonstelling nemen we zowel werk op van studenten die al klaar zijn, als van huidige studenten. De tentoonstelling is bedoeld om bezoekers beter te laten begrijpen wat duurzame media zijn en hoe studenten een duurzamere toekomst voor media voor zich zien. De tentoonstelling krijgt een participatief karakter.

Digital Rights Research Team

De rol van digitale technologie in ons dagelijks leven wordt alsmaar groter. Daarmee zijn vraagstukken over data en digitale rechten ook steeds relevanter. In samenwerking met lectoren Ander de Keijzer en Wina Smeenk vormde Ben Wagner daarom het Digital Rights Research Team. De lectoren richten daarmee hun aandacht op een digitaal verantwoorde samenleving. Dit doen ze bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar hoe technologie bijdraagt aan de kwaliteit van leven.

Meer over het Digital Rights Research Team

De lector van Media, Technology & Society

Ben Wagner
Ben Wagner
Ben Wagner
lector
Lectoraat
E-mail

Nieuws vanuit: Media, Technology & Society

Werk samen met Ben

Kom in conctact en stel je vragen