Ben Wagner
Ben Wagner

Ben Wagner

lector
Lectoraat
E-mail

  

  

English? Read more here

Even voorstellen

Dr. Ben Wagner is sinds september 2021 lector van het lectoraat Media, Technology & Society en is daarnaast universitair hoofddocent Human Rights & Technology aan de TU Delft. Hij maakt bij Inholland deel uit van het kenniscentrum Creative Business. Ben is tegelijkertijd begonnen als leidinggevende van het Sustainable Media Lab in Den Haag. 

In het Lab komen onderzoekers, experts en ervaringsdeskundigen bijeen om te ontdekken hoe mediasystemen duurzamer kunnen opereren. Deze vraagstelling is bijzonder actueel, gezien de snelle technologische veranderingen en de groeiende rol van technologie in de maatschappij. Wat is de betekenis van digitale media hierin en hoe kunnen die duurzamer opereren? Voor het praktijkgerichte onderzoek rond deze en andere vragen gaat Ben binnen het Lab nauw samenwerken met studenten van het domein Creative Business.

Samenwerken

Ben werkt graag samen met het werkveld om te onderzoeken hoe mediasystemen op een andere manier georganiseerd kunnen worden. Het gaat daarbij niet alleen om mediabedrijven en technologie georiënteerde organisaties. Ook andere partners kunnen bijdragen, omdat vrijwel elke sector te maken heeft met de groeiende invloed van digitale media en technologie.

Lectorale rede van Ben Wagner 

"The ground beneath our feet"

In mei 2023 hield Ben Wagner, lector Media, Technology & Society, zijn lectorale rede in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daarin ging hij in op de noodzaak van duurzamere digitale infrastructuren die digitale rechten inbedden in de kern. De rede is opgenomen, zodat je deze terug kunt kijken.

Download redeboekje

Wie is Ben Wagner?

Expertise

Expertise

Ben Wagner is naast zijn werk bij Inholland ook universitair hoofddocent Human Rights & Technology aan de TU Delft

Ervaring

Ervaring

Ben doet al jaren onderzoek op het raakvlak van sociale wetenschappen, technologie en mensenrechten. In 2013 promoveerde hij aan de European University Institute in Florence op het onderwerp vrijheid van meningsuiting en regulering van online content. Sindsdien publiceert hij regelmatig in toonaangevende internationale wetenschappelijke tijdschriften over de governance van digitale media, de impact van technologie op de maatschappij en hoe digitale mediasystemen mensenrechten kunnen ondersteunen.

Ben heeft onder meer het Center for Internet & Human Rights opgericht aan de European University Viadrina. Ook was hij directeur van het Sustainable Computing Lab aan de Vienna University of Economics and Business. Hij was lid van het adviesorgaan van ENISA, het Europese agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging. Naast zijn werk in Nederland is hij gastonderzoeker bij de Human Centred Computing Group aan de Universiteit van Oxford. Verder is Ben verbonden aan Patterns, het tijdschrift over data science, en aan UKRI Trustworthy Autonomous Systems Hub, een Brits platform dat zich richt op betrouwbare autonome systemen.

Over Ben

Over Ben

Ben woont in Den Haag, waar hij geregeld te vinden is bij het strand, op de fiets, duikend in het water of gewoon ontspannend in de duinen.

"We bevinden ons in een tijd van grote technologische veranderingen en onze ervaringen veranderen daardoor."

Ben Wagner, lector Media, Technology & Society

Werk samen met Ben

Kom in contact en stel je vragen