Haarlem,
26
juli
2018
|
15:50
Europe/Amsterdam

Onderzoek in het kort

Een overzicht met onderzoeksnieuws. Want de afgelopen periode zijn er diverse subsidieaanvragen goedgekeurd, zoals een programma om ouderen fysiek en sociaal actief te houden, een online eHealth-module en softwaretools voor MBRT-studenten, is er een film gemaakt waarin de verschuiving van uitvoerend naar communicerend en coördinerend in drie beroepenvelden naar voren komt en is de Inholland Sportkunde Scriptieprijs uitgereikt.    

Van uitvoerend naar cummunicerend en coördinerend
In het voorjaar van 2018 hebben Petra Biemans (lector Mens & Organisatie bij Inholland) en Ellen Sjoer (lector Duurzame Talentontwikkeling bij Haagse Hogeschool) in opdracht van de Topsectoren en Platform Bèta Techniek een onderzoek uitgevoerd. Ze onderzochten de verandering in drie beroepen die gelieerd zijn aan de Topsectoren en maakten er een film van. In deze film komen achtereenvolgend de volgende beroepen aan bod:

  • Kapitein van een baggerboot
  • Wijkverpleegkundige
  • Ict-er gelieerd aan de sector Energie

Dankzij hun voorbereidende onderzoek is in de film de verschuiving in de beroepen expliciet naar voren gekomen: van direct uitvoerend (het klassieke beroepsbeeld) naar meer communicerend en coördinerend. De film is op 18 juni gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie van Techniekpact.

Momenteel werken Biemans en Sjoer aan een publicatie waarin ze de drie portretten beschrijven en in een breder kader plaatsen. Hun bevindingen worden in september gepubliceerd.

Aan de slag met preventie rond ouderen
Eind juli heeft ZonMw een subsidieaanvraag toegekend, waaraan de onderzoekslijn Dynamiek van de Stad een actieve bijdrage heeft geleverd. Het thema is preventie rond ouderen en de uitwerking richt zich op een integrale aanpak voor 55-plussers, zodat zij fysiek en sociaal actief kunnen blijven. Het programma, met de naam Ouderen sterker maken: fysiek en sociaal; vitaal ouder worden in Rijnmond en Drechtsteden, een preventieve en integrale aanpak, heeft als doel om ervaringen uit te wisselen, van en met elkaar te leren, methodieken te versterken en waar mogelijk verder te ontwikkelen.

Aan het programma doen onder anderen de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Rotterdam en Vlaardingen mee, andere gemeenten en instellingen zijn betrokken vanuit een bredere kring. Ook de regionale Werkplaats Sociaal Domein, de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid, relevante instellingen en organisaties van ouderen (Genero en Zorgbelang) zijn betrokken. Het programma duurt vier jaar, in het eerste jaar wordt de stand van zaken in kaart gebracht en een plan van aanpak ontwikkeld met alle partners samen.

Softwaretools voor MBRT-onderwijs
De onderzoekslijn 
Medische Technologie heeft 80.000,- subsidie toegekend gekregen van het Rengelinkfonds voor de zogenaamde Intekenstudie. In dit project worden, samen met het Amsterdam UMC (voorheen AMC) en de University of Manchester, softwaretools ontwikkeld om deze vervolgens in het MBRT-onderwijs te implementeren. De software kan de variatie in intekening van kritieke organen voor radiotherapie op CT-scans inzichtelijk maken en studenten helpen bij het ontwikkelen van hun intekenvaardigheden. Deze vaardigheden zijn essentieel om de bijwerkingen van bestraling te minimaliseren.

Afbeelding: variatie in intekening van de endeldarm. Rood betekent veel variatie, blauw weinig. Links zonder software-ondersteuning, rechts met.

Ontwikkeling van online eHealth-module
De aanvraag 'Ontwikkeling van online eHealth-module', ingediend bij Rengelinkfonds, is goedgekeurd. De onderzoekslijn Medische Technologie (Laurence Alpay) gaat in samenwerking met de opleiding Sportkunde (Joan Dallinga, trekker van het project) en de onderzoekslijn Kracht van Sport een module eHealth voor leefstijlverbetering voor derde- en vierdejaarsstudenten Sportkunde ontwikkelen. De module wordt opgedeeld in een theoretisch en een praktisch deel. In het theoretische deel worden de stappen van het Intervention Mapping toegelicht voor het ontwikkelen van een eHealth-interventie voor leefstijlverbetering. In het praktische deel worden ervaringen en best practices gedeeld.

Inholland Sportkunde Scriptieprijs voor Thijs van Leeuwen
Vierdejaarsstudent Thijs van Leeuwen heeft op dinsdag 26 juni de ‘Inholland Sportkunde Scriptieprijs’ gewonnen in het uitstroomprofiel ‘Sport en Maatschappij’. In opdracht van de onderzoekslijn Medische Technologie en in samenwerking met de opleiding Sportkunde, heeft hij op het gebied van eHealth onderzoek gedaan naar het gebruik van activity trackers bij inactieve kinderen. Hij werd bij zijn onderzoek begeleid door Laurence Alpay en Joan Dallinga, beiden verbonden aan de onderzoekslijn Medische Technologie.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Laura Vrijsen
31
July
2018
"De preventie van ouderen?" Arme oudjes!
Daan Stet
01
August
2018
Dat willen we inderdaad niet ;-) Ik heb het aangepast.