30
januari
2024
|
13:07
Europe/Amsterdam

Onderzoek veerkrachtige samenleving: bekijk de video, lees en deel het magazine

Jongeren-Veerkrachtigesamenleving

Bij Inholland focussen we op oplossingen die bijdragen aan een veerkrachtige samenleving. Daarin staan we in verbinding met elkaar om schokken en tegenslagen op te vangen én ze te benutten als kans om ons verder te ontwikkelen. De campagne Inholland onderzoekt: de veerkrachtige samenleving laat je zien hoe we daar gezamenlijk mee bezig zijn: vanuit onderzoek en met onderwijs en werkveld. Of lees erover in ons online magazine waarin we de verhalen uit de campagne gebundeld hebben. 

Wat betekent de veerkrachtige samenleving voor jou? Bekijk de video 
Wat betekent een veerkrachtige samenleving voor mensen binnen Inholland? Van studenten en docenten tot aan onderzoekers, stafmedewerkers, lectoren en leden van het college van bestuur?De uiteenlopende antwoorden laten mooi zien hoe iedereen vanuit haar of zijn perspectief betekenis geeft aan dit profilerende thema. De een gaat ook in een drukke periode lekker sporten of zet zich in om sport beschikbaar te maken voor iedereen. De volgende heeft aandacht voor de ander of creëert ruimte om iedereen vanuit hun kracht een bijdrage te laten leveren aan essentiële individuele en maatschappelijke vraagstukken.

Lees ons online magazine over de veerkrachtige samenleving
In een interview ter afsluiting van de campagne spreekt Marije Deutekom over haar (persoonlijke) streven naar een veerkrachtige samenleving: We moeten toewerken naar een samenleving waarin we weer samen leven. Zij en Inholland staan daarin niet alleen, zo blijkt uit de vele inspirerende verhalen uit ons online magazine.

Lees bijvoorbeeld het verhaal van Oekraïense vluchtelingen die meewerkten aan Inholland-onderzoek naar de leefomstandigheden van hun landgenoten in Nederland. Je laat alles achter en begint helemaal opnieuw”, zegt een van hen. Verdiep je in de manier waarop jongeren van ouders met psychische of verslavingsproblemen boksend in hun kracht komen: De boksclinic leert jongeren dat ze ‘nee’ mogen zeggen. Of wat te denken van veerkracht bij eenzame ouderen dankzij zorgrobots, want: Technologie kan mensen minder eenzaam maken.

Deel het magazine met jouw netwerk
De komende periode verspreiden we het magazine onder potentiële samenwerkingspartners via LinkedIn. Daarmee willen we de doorwerking van ons onderzoek nog verder vergroten. Zet het magazine vooral ook zelf in om jouw netwerk te inspireren. Bijvoorbeeld via LinkedIn of andere sociale mediakanalen, mail het magazine of neem het op als link in jouw e-mailhandtekening. En nodig je contacten gerust uit om samen met ons een bijdrage te leveren aan een veerkrachtige samenleving.

Contentcampagne Inholland onderzoekt: de veerkrachtige samenleving 
De video en het magazine zijn onderdeel van de campagne Inholland onderzoekt: de veerkrachtige samenleving. Met de campagne laten we zien hoe we met onderzoek, onderwijs en samenwerkingspartners impact maken op thema’s die betrekking hebben op het vormgeven van een veerkrachtige samenleving. Het doel is om ons als kennispartner en ons onderzoekswerk sterker te profileren. Het is een vervolg van onze vorige succesvolle campagne Inholland onderzoekt: de duurzame leefomgeving. In afstemming met de strategische cirkel Profilerende thema’s, die de huidige profilerende thema's aan het concretiseren is, zullen we ook hier weer een vervolg aan geven.

Profilerende thema's 
De strategische cirkel Profilerende thema’s werkt aan de profilering van Inholland, zowel in- als extern. Het doel is om duidelijk te maken op welke wijze onze hogeschool bijdraagt aan een belangrijke uitdaging die voor ons ligt: de transitie naar een duurzame leefomgeving en veerkrachtige samenleving. Collega’s uit de cirkel werken samen met lectoren, docenten en andere collega’s om de profilerende Inholland-thema’s verder uit te werken in aandachtsgebieden. De cirkel verwacht die in het eerste kwartaal van 2024 te presenteren. 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.