Haarlem,
17
maart
2022
|
07:58
Europe/Amsterdam

Slotconferentie Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid

OJOV

Het onderzoek Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid (OJOV) draagt bij aan de ondersteuning van oudere jeugd en jongvolwassenen die aansluit bij de levens, behoeften en ambities van jongeren zelf. In het onderzoek is speciale aandacht voor veerkracht van jongeren en hoe professionals kunnen helpen die veerkracht te versterken. Op dinsdag 5 april 2022 vindt de slotconferentie van het onderzoek plaats van 12.45 tot 17.30 uur bij Hogeschool Inholland Haarlem. Interesse? Meld je aan!

OJOV is een vierjarig onderzoeksprogramma in de steden Amsterdam, Haarlem en Rotterdam. Het is uitgevoerd door de onderzoekslijnen Jeugd & Samenleving, Dynamiek van de Stad en Empowerment en Professionalisering van Inholland en het Verwey-Jonker Instituut.

Slotconferentie
Collega's en andere geïnteresseerde professionals uit he twerkveld zijn welkom op dinsdag 5 april om de slotconferentie van dit onderzoeksprogramma bij te wonen. Wij presenteren onze resultaten en gaan daar graag met je over in gesprek. Diverse workshops bieden je de mogelijkheid om kennis uit het onderzoek te leren toepassen in de beroepspraktijk of beleid. Zo zetten we een eerste stap richting het beter aansluiten van ondersteuning aan jongeren.

Programma

 • 12.45 uur - koffie en welkom (centrale hal)
 • 13.15 uur - openingslezing Roel van Goor (associate lector Jeugd en Samenleving en onderzoeksleider), met aandacht voor:
  Resultaten van vier jaar kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar jongeren in overgang naar volwassenheid (16-23 jaar), hun veerkracht en de rol van professionele hulp en ondersteuning in hun leven. We gaan in op wat het oplevert om vanuit een veerkrachtperspectief naar de levens en ontwikkeling van jongeren te kijken. Daarnaast gaan we na welke consequenties de resultaten van het onderzoek hebben voor beleid en professionele werkvelden waarin met oudere jeugd en jongvolwassenen wordt gewerkt.
 • 14.30 uur -  workshopronde 1
 • 15.30 uur - workshopronde 2
 • 16.30 uur -  afsluiting door Femke Kaulingfreks (lector Jeugd en Samenleving en projectleider). Zij vat de belangrijkste bevindingen samen en voert hierover het gesprek met een vertegenwoordiger van landelijk beleid.
 • 17.00 uur - borrel en netwerken

Workshops
Er zijn zes workshops, verzorgd door de OJOV- onderzoekers. Elke bezoeker woont twee verschillende workshops bij. 

 • Preventieve ondersteuning voor jeugd in de overgang naar volwassenheid. 
 • Wat werkt bij hulp aan jeugd in overgang naar volwassenheid? 
 • Vanuit veerkracht werken met kwetsbare jongeren en gezinnen in crisis. 
 • Werken vanuit veerkracht in het onderwijs. 
 • Veerkrachtig beleid voor oudere jeugd en jongvolwassenen. 
 • Op weg naar een landelijke leergemeenschap jeugd in overgang naar volwassenheid (Plein 16-27).


OJOV is een initiatief van Hogeschool Inholland (Onderzoekslijnen Jeugd & Samenleving, Dynamiek van de Stad en Empowerment en Professionalisering) en Verwey-Jonker Instituut.

Vragen over de slotconferentie? 
Neem dan contact op met Michelle Bax-Driehuijs (06 152 79 966 ), teamondersteuner onderzoekslijnen Dynamiek van de Stad & Jeugd en Samenleving.

Interesse? Meld je aan voor de slotconferentie en de workshops.