Amsterdam,
06
maart
2019
|
10:23
Europe/Amsterdam

'Sluit aan bij de verhalen en belevingswereld van jongeren'

Kom naar de lectorale rede van Femke Kaulingfreks

Femke Kaulingfreks

Hoe groeien jongeren in Nederland op tot wie ze zijn, en tot wie ze willen zijn? Hoe geven ze vorm aan hun eigen identiteit en hoe wordt hun identiteit gevormd door de buitenwereld? In welke gemeenschappen voelen ze zich thuis en wanneer voelen ze zich beoordeeld, veroordeeld, of buitengesloten? Op deze vragen gaat Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving, in tijdens haar lectorale rede op dinsdag 21 mei bij de Melkweg in Amsterdam.

De persoonlijke verhalen van jongeren over het vinden van hun eigen weg naar volwassenheid passen vaak niet in het standaard opvoedscript. Het is voor (toekomstige) jeugdprofessionals belangrijk om aan te kunnen sluiten bij die unieke verhalen. Het programma rondom de lectorale rede van Femke Kaulingfreks staat in het teken van het claimen van je eigen verhaal én het luisteren naar de ander, in de context van een meerstemmige gemeenschap. Femke deelt het podium met studenten van Inholland die in hun eigen woorden vertellen wat empowerment voor hen betekent.

Workshops creatieve werkvormen
Jeugdprofessionals en hbo-docenten kunnen voorafgaand aan de rede deelnemen aan workshops die in het teken staan van storytelling en creatieve werkvormen. In de workshops wordt besproken hoe je als professional gebruik kunt maken van spoken word, theatertechnieken of digital storytelling. Dit om beter aan te sluiten bij de eigen belevingswereld van jongeren, met jongeren complexe sociale problemen te bespreken, en jongeren te helpen bij het ontwikkelen van hun eigen stem en het vinden van hun eigen ruimte.

Spoken word: poëzie, rap en verhalen
Spoken word is woordkunst: het voordragen van een zelfgemaakte tekst voor een publiek, met gevoel voor flow en ritme. In deze workshop neemt Maame Hammond, orthopedagoge en spoken word-artieste, je mee in de achtergrond van spoken word.  Ook onderzoek je hoe je in je eigen werkpraktijk met deze vorm van woordkunst aan de slag kunt gaan.

Foto: Arthur Geursen

Participatief theater
Theater maken kan jongeren helpen om persoonlijke en maatschappelijke barrières te overwinnen die hen verhinderen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Luc Opdebeeck van Stichting Formaat leert je tijdens deze workshop verschillende theatertechnieken om de bewustwording van, en de dialoog tussen, jongeren en professionals te versterken.

Digital storyteling
Voor jongeren is het online delen van verhalen een onmisbaar onderdeel van hun leven geworden. Mara Joustra, mede-oprichtster van Drawing the Times, een platform voor beeldende journalistiek, bespreekt verschillende voorbeelden van digital storytelling die je in je werkpraktijk kunt gebruiken om jongeren te informeren over voor hen belangrijke thema’s. Vooral centraal staan de manieren waarop je een verhaal door middel van beelden kunt vertellen.

Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving
'Claim je eigen verhaal én luister naar de ander.'
Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving

Word in Progress
Word in Progress is een leergemeenschap van de lector Jeugd en Samenleving met studenten en docenten Social Work en Pedagogiek en werkt vanuit de gedachte dat een gezonde samenleving ook een inclusieve samenleving zou moeten zijn. De leergemeenschap is erop gericht om de skills van toekomstige professionals te versterken die ze nodig hebben om de empowerment van jongeren in een kwetsbare of gemarginaliseerde positie te ondersteunen. Daarnaast werken de studenten aan eigen, persoonlijke en professionele, empowerment in een interprofessioneel leer- en werkverband vanuit twee opleidingen en verschillende steden. De studenten zijn voorafgaand aan de rede getraind in storytelling door Femke en Concrete Blossom.

Interesse? 
Kijk voor meer informatie over de workshops en het programma op inholland.nl/wordinprogress.

Het is niet helaas meer mogelijk om je aan te melden voor de lectorale rede en de workshops. Stel je het op prijs om op de wachtlijst te staan? Stuur dan een mail naar Michelle Bax.

De gezonde samenleving

Met haar onderzoek draagt Femke bij aan De gezonde samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.