Rotterdam,
13
mei
2022
|
13:27
Europe/Amsterdam

'Tafel van de Toekomstredders’

Diner Pensant in Rotterdam over de uitdagingen in de agrifood-sector

Ruim vijftig gasten spraken tijdens het Diner Pensant  bij Hogeschool Inholland Rotterdam op 11 mei over hoe we in de agrifood-sector sprongen kunnen maken. Ondernemers uit de sector en studenten en onderzoekers van Inholland gingen met elkaar in gesprek om vraagstukken in de sector te ontrafelen. Die vormen de voedingsbodem voor het learning lab van de domeinen Agri, Food & Life Sciences (AFL) en Business, Finance and Law (BFL) dat start in september.

“Het was interdisciplinar samenwerken in extreme vorm”, vertelt Job van Dam met een grote grijns aan het publiek. De student Finance & Control uit Alkmaar (hieronder op de foto naast Bart Combee) deed met drie medestudenten onderzoek in het Transitieprogramma Circulaire Metropool bij Greenport West-Holland. Een van de vraagstukken was: “Hoe kunnen we een brug slaan tussen de tuinbouwsector en de bewoners?”. Jobs opdrachtgever Else Boutkan, programmaleider Transitieprogramma Circulaire Metropool, was blij met de originele en creatieve ideeën van de groep, zoals een festival en groentegroeiwedstrijden organiseren samen met telers om zo bewoners de kas in te krijgen.

Als professional ook leren
Bovendien heeft Else ervan genoten om met de studenten in de vraagstukken te duiken, omdat ze zelf ook mocht verkennen en leren. “Het was een exploratief proces en dat was echt heel anders en heel tof. Zo zou het moeten, partijen die van én met elkaar leren, vooral in die transitieopgaven.”

‘De synergie kwam helemaal bovendrijven’
Jobs medestudenten kwamen uit de civiele en chemische hoek. Daarover dacht hij van tevoren: wat gaan we hier uithalen? Zijn twijfel was snel over. “De synergie kwam helemaal bovendrijven en samen hebben we het gedaan! Het maakt helemaal niet uit met wie je samenwerkt, want juist de verschillen waren waardevol.” Zijn enthousiasme is voelbaar in de zaal als hij benadrukt hoe waardevol het is om te werken met mensen uit verschillende disciplines. “Het mag veel, veel, veel vaker voorkomen.”

Meer waarde creëren
Jobs pleidooi raakt de kern van de avond: hoe kunnen bedrijven in de agrifood-sector meer gaan samenwerken met de studenten en onderzoekers van Hogeschool Inholland? Specifieker, met studenten en onderzoekers in de domeinen Agri Food & Life Sciences en Business Finance and Law.

Deze domeinen besloten afgelopen september om samen op te trekken om kennis en ervaring te bundelen. Waar AFL-studenten goed zijn in het bedenken van innovaties in hun (groene) vakgebied, kunnen BFL-studenten bekijken of en hoe deze innovaties daadwerkelijk economisch en wettelijk te realiseren zijn. Beide domeinen hebben mooie expertises in huis, die gebundeld kunnen leiden tot échte impact.

IC-teler, agritect, carbon accountant
In een nieuw lab dat in september 2022 start, zal die kennis en ervaring samenkomen om meer waarde te creëren voor het werkveld, voor onderzoek en voor het onderwijs.   

Dat is nodig, want we leiden de professionals van de toekomst op die te maken krijgen met complexe vraagstukken in de maatschappij. Door onze studenten al tijdens hun opleiding te laten ervaren hoe zij multidisciplinair kunnen werken, kunnen zij beter oplossingen bedenken voor die vraagstukken. Zo stomen wij hen klaar voor de beroepen van de toekomst. Denk in de agrifood-sector aan bijvoorbeeld big data-farmer, IC-teler, agritect, carbon accountant en groendoener.

Tafel van de toekomstredders
Terug naar het Diner Pensant. In een aantal rondes spraken de gasten met elkaar over de uitdagingen in de agrifood, zoals hoe houden we de verduurzaming van de sector betaalbaar? Aan het eind van de avond presenteerde elke ‘tafel’ in welke richting zij denken dat onderzoek nodig is om oplossingen voor de vraagstukken te vinden.

Een van de tafels noemde zich de ‘Tafel van de Toekomstredders’. Deze ‘tafelgasten’ kwamen met het voorbeeld ‘veranderen van mindset’: van euro’s naar betekenis, van kwantitatief naar kwalitatief en van alleen naar samen. Andere onderzoeksrichtingen die vielen waren true pricing, kortere ketens en het veranderen van consumentengedrag. 

Komende tijd worden concrete vraagstukken geformuleerd, waarmee derde- en vierdejaarsstudenten van Inholland samen met onderzoekers en opdrachtgever een half jaar aan de slag gaan. 

We zijn gestart!

Het diner was de kick-start van de samenwerking tussen de domeinen AFL en BFL en het werkveld. Wil je meer weten over het nieuwe learning lab? Neem contact op met projectleider Nelleke van der Schee.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.