Haarlem,
11
juni
2021
|
16:50
Europe/Amsterdam

Digitaal Kenniscafé – Next Generation – Smart & Social Living:

Verder bouwen aan de toekomst

Op 3 juni organiseerde de onderzoekers van Finance en Accountancy van het Business Research Centre een online kenniscafé met als thema Smart & Social Living: Verder bouwen aan de toekomst. Tijdens deze multidisciplinaire digitale bijeenkomst met experts uit het beroepenveld, onderwijs en onderzoek stond de vraag centraal: Hoe kunnen we door samenwerking komen tot de ontwikkeling van smart en social living en het verder realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals)?

Sprekers
Vanuit verschillende disciplines werd dit vraagstuk belicht:

  • Julian Hernandez Gonzalez - Over de ontwikkeling van blockchain op ons betalingsverkeer
  • Annemarie de Vos - Over het implementeren van de SDG's in de bouwsector
  • Suradj Hardwarsing - Over Risicomanagement met betrekking tot het realiseren van de SDG's
  • Stanley Gompol - Over social enterprise: Het ondersteunen van zzp'ers met fiscale problemen.
  • Omar Hussain - Over social enterprise: Het ondersteunen van zzp'ers met fiscale problemen

Expertdeelnemers

Lees verder onder de afbeelding >

Digitaal kenniscafé
Na een geanimeerde uitleg over de SDGs door Suradj Hardwarsing zijn we weer verder gaan bouwen aan een toekomst waarin we smart & social met elkaar leven. Wat kan daar aan bijdragen en welke risico’s moeten we beheersen?

Julian Hernadez Gonzalez heeft onder begeleiding van Chhay Lin Lim een studie gedaan naar de mogelijkheden die blockchaintechnologie bieden in het verder bouwen aan smart en veilig betalingsverkeer. Annemarie de Vos nam ons mee in de stappen die gezet moeten worden als een organisatie een aantal SDG’s wil implementeren. Annemarie heeft dit voor een bouworganisatie uitgewerkt en laat daar mee zien dat elke organisatie een bijdrage kan leveren aan het realiseren van de SDG-doelstellingen, een kwestie van doen. Uit de presentatie van Suradj werd duidelijk dat het inderdaad niet bij woorden moet blijven, maar dat de daden en het monitoren van de daden erg belangrijk is. In het risicomanagement moeten de risico’s op greenwashing duidelijk worden en moeten maatregelen genomen worden om dit risico te minimaliseren.

Stanley en Omar hebben op verzoek van een bewindsvoeringskantoor onderzoek gedaan naar het opzetten van een samenwerkingsvorm waarin de belangen van vastgelopen zpp-ers behartigd kunnen worden. Veel zzp-ers zijn niet toegerust om aan de administratieve verplichtingen te voldoen en eenmaal vastgelopen kan er niemand helpen om hen weer vlot te trekken. In het kader van smart en social living together wordt in september een tescase uitgevoerd.

Onze expertdeelnemers hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan het verder bouwen aan oplossingen. Alle deelnemers hadden vragen voorbereid voor de experts en dat maakte dit café weer tot een succes; samen bouwen, samen leren en samen doen in de breakoutrooms!