Haarlem,
11
juni
2020
|
09:31
Europe/Amsterdam

Versoepeling maatregelen 15 juni: ons onderwijs in de praktijk

Vanaf maandag 15 juni krijgen we iets meer ruimte om het onderwijs deels fysiek weer op te pakken. Hiervoor hebben we regels opgesteld die vanaf dan in al onze gebouwen gelden. Het algemene uitgangspunt blijft: leer en werk zoveel mogelijk thuis en geef online onderwijs waar het kan. Hier lees je hoe we het onderwijs op locatie vanaf 15 juni vormgeven. Dit kan natuurlijk nog wijzigen vanwege overheidsmaatregelen.

15 juni - 1 september: onderwijs op locatie en tijdsloten
Vanaf 15 juni gebruiken we de fysieke ruimtes voor schriftelijke toetsen die (nog) niet online kunnen worden afgenomen, lessen in laboratoria en praktijkvaardigheden. Daarnaast moeten we ook rekening houden met beperkingen in het openbaar vervoer. Om te voorkomen dat reizende studenten het openbaar vervoer tijdens de spits belasten, moeten we van de overheid tijdsloten gebruiken. Dat betekent dat de onderwijsactiviteiten tussen 11.00 en 15.00 uur en na 20.00 uur op de locatie kunnen plaatsvinden. Waar nodig roosteren we ook zaterdagen in.

Volg de instructies en aanwijzingen
Ondertussen voldoen onze gebouwen aan de richtlijnen van de RIVM. Lokalen en andere ruimtes zijn ingericht volgens de 1,5 meter-norm, waarbij bestickering helpt om goed afstand te kunnen houden. Verder zijn er posters gemaakt met de basisregels. Ook zijn er instructies en aanwijzingen voor het maximum aantal personen per ruimte. Op meerdere plekken in de gebouwen hebben we zuilen met desinfecterende handgel geplaatst. We vragen iedereen met klem om aanwijzingen strikt te volgen.

Thuis werken en studeren blijft standaard
Om in de gebouwen prettig en veilig te kunnen blijven werken, blijft thuis werken en studeren de norm. Het afnemen van toetsen vraagt een logistieke precisie om de gepaste afstand in de gebouwen mogelijk te maken. Dit geldt vooral voor de periode 15 juni tot en met 17 juli. Kom dus alleen als je geen voorzieningen hebt voor online onderwijs en toetsing, of als thuis werken of studeren om andere redenen problematisch is. Mocht het toch te druk worden, dan kan het voorkomen dat je de toegang geweigerd wordt.

Voorbereiden uitgangspunten nieuwe studiejaar
Op dit moment bereiden we de uitgangspunten voor waarmee we het nieuwe studiejaar willen vormgeven. Ook dan zullen de mogelijkheden nog beperkt zijn, maar hopelijk vinden we toch mogelijkheden om elkaar vaker te ontmoeten. In afstemming met de locaties en domeinen doen we er alles aan om de ruimte die er dan is zo waardevol mogelijk te benutten.