12
december
2023
|
13:42
Europe/Amsterdam

Ondervoeding, een onzichtbaar probleem in ouderenzorg

Inholland onderzoekt: voorkomen van ondervoeding bij ouderen

elderly-woman-eating-soup-sitting-450w-1539503819.jpg

Bij ondervoeding wordt vaak gedacht aan ontwikkelingslanden, rampgebieden en hongersnoden. Maar niets is minder waar, ook in Nederland is ondervoeding een probleem. “Het is een onderbelicht probleem dat zwaarder op de zorgeconomie drukt dan obesitas”, benadrukt Feike van der Leij, lector Health & Food bij Hogeschool Inholland. Volgens de laatste cijfers is 16 procent van de kwetsbare thuiswonende ouderen en 38 procent van de ouderen in de geriatrie ondervoed en dat aantal neemt toe. Zonder koerswijziging zullen in 2027 meer dan 100.000 ouderen ondervoed zijn, blijkt uit cijfers van het Kenniscentrum Ondervoeding.

Met PLINT Ondervoeding wilde Feike van der Leij, recent winnaar van de Wij Inholland award - Onderzoeker van het jaar -  iets aan dit gezondheidsprobleem doen. En hij niet alleen. Het project is een samenwerking van de lectoraten Health & Food en Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen van Inholland samen met onderzoekers van twee andere hogescholen en twee mbo’s. Daarnaast zijn zorginstellingen, foodbedrijven en netwerkorganisaties gericht op de ontwikkeling en het aanbieden van foodconcepten betrokken.

Kennis onder verpleegkundigen en verzorgenden          
“Doel is om kennis onder verpleegkundigen en verzorgenden te vergroten”, zegt Robbert Gobbens, lector Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen. “Zij kunnen ondervoeding helpen voorkomen, waarbij de eerste stap is om zich bewust te worden van het probleem. Onder leiding van onze collega en promotieonderzoeker Jellie Zuidema zijn we de professionals gaan bevragen om na te gaan hoe we hun meer handelingsperspectief kunnen geven. Het mooie is dat alleen al het vragen stellen tot bewustwording leidt.”

Meer informatie over het onderzoek? Lees hier verder.

VitaalVoedzaam

Vitaal & Voedzaam, hét magazine over ondervoeding voor ouderen en mantelzorgers
Om bij te dragen aan de bewustwording rondom dit probleem werd het eerste exemplaar van het magazine Vitaal & Voedzaam uitgereikt aan de doelgroep: ouderen en hun verzorgers. De uitreiking vond plaats bij zorgorganisatie Brentano in Amstelveen tijdens de week tegen ondervoeding en is het mooie eindresultaat van het tweejarige onderzoeksproject PLINT Ondervoeding. Het magazine staat vol interessante feitjes, handige tips voor ouderen en verzorgers, lekkere en voedzame recepten en verhalen van experts (zoals diëtisten en onderzoekers) en ervaringsdeskundigen.

“In twee jaar tijd hebben we veel kennis, praktijkervaring én oplossingen opgedaan om ondervoeding bij ouderen tegen te gaan. Met Vitaal & Voedzaam willen we op een informatieve en toch vermakelijke manier ouderen en hun verzorgers bewust maken van het risico op ondervoeding. We zijn dan ook erg trots op het eindresultaat”, aldus Feike van der Leij.

Download het magazine

Inholland onderzoekt

Bij Hogeschool Inholland focussen we op een veerkrachtige samenleving. Dit is een samenleving waarin we in verbinding met elkaar in staat zijn om schokken op te vangen en deze ook benutten als kans om ons verder te ontwikkelen. Met Inholland onderzoekt vertellen we verhalen over hoe we vanuit onderzoek bijdragen om een samenleving met veranderkracht te realiseren, samen met studenten en werkveldpartners. Zodat iedereen kan blijven functioneren in een continu sterk veranderende wereld.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.