Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen

“Om lerend vermogen van verpleegkundigen en verzorgenden te vergroten, dient er wel een cultuur in de zorgorganisaties te zijn die stimulerend werkt.”

- Robbert Gobbens

Uitnodiging voor oratie van Robbert Gobbens

Professionalisering van verpleging en verzorging in ouderenzorg

Vrijdag 29 september 2023 | Tilburg University

Op vrijdag 29 september 2023 spreekt Robbert Gobbens, lector Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen, zijn inaugurele rede uit bij Tilburg University. Het thema van zijn oratie is 'Professionalisering van de verpleging en verzorging in de ouderenzorg’. Voorafgaand aan de oratie kun je een symposium bijwonen over dit thema met diverse inspirerende sprekers. Meld je aan en bekijk hieronder het programma van het symposium en de oratie van Robbert.

Meld je direct aan

Programma

Tijd Programma
11.30 - 12.30 uur Inloop met lunch
12.30 - 12.50 uur Opening symposium door prof. dr. Katrien Luijkx
12.50 - 13.10

Drs. Desirée Bierlaagh, practor bij mbo Rijnland
Het boeien en binden van verzorgenden en verpleegkundigen in de ouderenzorg.

13.10 - 13.30

Dr. Meriam Janssen, senior onderzoeker en onderzoeksmakelaar bij de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo
Met verhalen van ouderen en in samenspraak kwaliteit van zorg verbeteren.

13.30 - 14.00

Theater met Jan van der Hammen: 'Ben jij het nog?'
Met behulp van theater en ervaringsoefeningen verkennen we het thema professionalisering van verpleging en verzorging.

14.00 - 14.30 Pauze
14.30 - 14.50 Drs. Irene Muller-Schoof, promovendus bij de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo
Het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en praktijk om persoonsgerichte verpleeghuiszorg te ontwikkelen.
14.50 - 15.10 Drs. Marjolein Albers, docent-onderzoeker opleiding Verpleegkunde
Alleen samen wordt iedereen beter. In een Leer- en InnovatieNetwerk leren studenten, zorgprofessionals en docenten van elkaar en werken we projectmatig aan het verbeteren van de zorg.
15.10 - 15.35 Panelgesprek
In een panelgesprek met verpleegkundigen en verzorgenden van Zonnehuisgroep Amstelland wordt aandacht besteed aan de professionalisering van beide beroepsgroepen.
15.35 - 15.45 Afsluiting symposium door prof. dr. Katrien Luijkx
15.45 - 16.15 Pauze
16.15 - 17.00 Oratie prof. dr. Robbert Gobbens
17.00 - 18.00  Borrel en afsluiting 

 

Praktische informatie

Het symposium en de oratie vinden plaats op de campus van Tilburg University, in het Cobbenhagen gebouw.

Warandelaan 2
5037 AB Tilburg
Klik hier voor de routebeschrijving

Op de campus van de universiteit staat duidelijke bewegwijzering naar het Cobbenhagen gebouw.

Meld je hier aan voor de oratie

“Het is nog onvoldoende bekend of professionalisering van het verpleegkundig en verzorgend beroep bijdraagt aan de kwaliteit van de ouderenzorg en daarmee aan de kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen en ouderen die in een verpleeghuis verblijven.”

- Robbert Gobbens, lector Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen

Vragen over de oratie?

Neem contact op met Sharmila

Telefoon
0615279249