GGZ-Verpleegkunde

Richtlijnen en Interventieprotocollen

Het lectoraat GGZ-verpleegkunde ontwikkelt producten in de vorm van richtlijnen en interventieprotocollen die ondersteunend zijn voor verpleegkundigen (en andere disciplines) in hun dagelijkse praktijk. De volgende producten zijn momenteel beschikbaar:

Collaborative Care voor persoonlijkheidsstoornissen (2018)

Deel A en B: Interventieprotocol (achtergronddocument, instructies en handeleidingen)
Deel C: Werkboek

Module Diagnostiek van Angst en Gedragsproblemen (2015)

Multidimensionele diagnostiek van angst en angstgerelateerde gedragsproblemen bij mensen met verstandelijke beperkingen
Deel 1: Achtergronddocument
Deel 2: Werkboek
Deel 3: Lijsten

Somatische Screening EPA (2015)

Multidisciplinaire richtlijn Somatische screening bij mensen met een ernstige psychische aandoening

Wetenschappelijke onderbouwing van de Multidisciplinaire richtlijn Somatische screening bij mensen met een ernstige psychische aandoening

Samenvattingskaart richtlijn Somatische screening bij patiënten met een EPA

Leefstijlinterventies EPA (2015)

Multidisciplinaire richtlijn Leefstijl bij mensen met een ernstige psychische aandoening

Wetenschappelijke onderbouwing van de Multidisciplinaire richtlijn Leefstijl bij mensen met een ernstige psychische aandoening

Samenvattingskaart Richtlijn leefstijl bij patiënten met een EPA

Interventieprogramma's (2015)

Zelfhulpcursus Stress onder Controle. Een zelfhulpcursus voor mensen die een stamceltransplantatie hebben gehad

Zorg in Samenwerking (Collaborative Care) voor patiënten met een bipolaire stoornis: Achtergronddocument

Zorg in Samenwerking (Collaborative Care) voor patiënten met een bipolaire stoornis: Handboek

Zorg in Samenwerking (Collaborative Care) voor patiënten met een bipolaire stoornis: Werkboek

Diversen

Het verminderen van agitatie bij dementerende ouderen

Verminderen agitatie bij dementerende ouderen

Een richtlijn voor verpleegkundigen en verzorgenden

Gegeagiteerd gedrag van dementerende ouderen stelt verpleegkundigen en verzorgenden in de dagelijkse praktijk van verpleeg- en verzorgingshuizen, vaak voor vragen hoe er mee om te gaan.


Via deze webpagina wordt u een richtlijn voor verpleegkundigen en verzorgenden aangeboden getiteld 'het verminderen van agitatie bij dementerende ouderen'.

Deze richtlijn is erop gericht verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg en in verpleeg- en verzorgingshuizen handvatten te geven om met geagiteerd gedrag om te gaan om agitatie en hiermee samenhangend probleemgedrag bij dementerende ouderen te verminderen. Hierdoor wordt naar verwachting een toename van de kwaliteit van leven van de dementerende ouderen en haar omgeving gerealiseerd.

Het pakket bestaat uit een theoretisch deel en meerdere praktische bijlagen die u in de praktijk meteen kan toepassen: de richtlijn zelf is uitgewerkt in drie boekjes: een instructieboekje, een boekje met invulbladen en een boekje met Interventies. Daarnaast is een handzame interventiekaart ontwikkeld waarop op overzichtelijke wijze beschreven kan worden welke interventies worden uitgevoerd bij de geagiteerde oudere.

De richtlijn is verder uitgewerkt in drie boekjes en een interventiekaart die u kunt downloaden.
Instructieboekje
Invulbladen
Interventieboekje na de implementatie
InterventiekaartVeel succes met het werken met het interventiepakket!

Scholing

De afgelopen jaren heeft het lectoraat meerdere richtlijnen en interventieprotocollen ontwikkeld en getoetst. Ter ondersteuning van de implementatie van deze producten biedt het lectoraat scholing en advisering aan. We streven hierbij zoveel mogelijk naar maatwerk voor uw organisatie.

De coördinatie van de scholing ligt bij drs. Hanneke Hoekstra. U kunt met haar in een oriënterend gesprek het optimale plan-op-maat voor uw organisatie bespreken.

Hanneke Hoekstra
E: info@ho-extra.nl
T: 023 5291163
M: 06 4769 2290
W: www.ho-extra.nl

Effectief omgaan met suïcidaliteit bij patiënten met schizofrenie

Effectief omgaan met suïcidaliteit bij patiënten met schizofrenie of een aanverwante psychotische stoornis: een richtlijn voor verpleegkundigen


Het doel van deze richtlijn is om hulpverleners, in het bijzonder verpleegkundigen, te ondersteunen in het effectief omgaan met deze problematiek.

Via deze webpagina wordt u een richtlijn aangeboden voor verpleegkundigen getiteld: 'Effectief omgaan met suïcidaliteit bij patiënten met schizofrenie of een aanverwante psychotische stoornis'.

Het pakket bestaat uit twee delen en meerdere praktische bijlage die u in de praktijk meteen kan toepassen:

 

Verder kent de richtlijn nog de volgende praktische werkboeken die ook als WORD-document digitaal kunnen worden opgeslagen.
Werkboek basis anamnese
Werkboek voortgezette anamnesVeel succes met het werken met de richtlijn!

Dr. Berno van Meijel Lector GGZ-verpleegkunde

Scholing

De afgelopen jaren heeft het lectoraat meerdere richtlijnen en interventieprotocollen ontwikkeld en getoetst. Ter ondersteuning van de implementatie van deze producten biedt het lectoraat scholing en advisering aan. We streven hierbij zoveel mogelijk naar maatwerk voor uw organisatie.

De coördinatie van de scholing ligt bij drs. Hanneke Hoekstra. U kunt met haar in een oriënterend gesprek het optimale plan-op-maat voor uw organisatie bespreken.

Hanneke Hoekstra
E: info@ho-extra.nl
T: 023 5291163
M: 06 4769 2290
W: www.ho-extra.nl

Interventieprotocol preventie psychotische terugval

Interventieprotocol 'Het werken met signaleringsplannen ter preventie van psychotische terugval bij patiënten met schizofrenie' (i.s.m. UMC-Utrecht)


Het doel van deze interventieprotocol is om hulpverleners, in het bijzonder verpleegkundigen, te ondersteunen in het effectief omgaan met deze problematiek.

Via deze webpagina wordt u een signaleringsplan en een werkprotocol  aangeboden voor verpleegkundigen getiteld: ''Het werken met signaleringsplannen ter preventie van psychotische terugval bij patiënten met schizofrenie' (i.s.m. UMC-Utrecht) '.

U kunt het signaleringsplan als WORD-document digitaal opslaan:

Signaleringsplan

U kunt het werkprotocol als WORD-document digitaal opslaan:

Werkprotocol 

Veel succes met het werken met de protocol!

Dr. Berno van Meijel Lector GGZ-verpleegkunde
E: berno.vanmeijel@inholland.nl
T: 06 2380 0349Scholing

De afgelopen jaren heeft het lectoraat meerdere richtlijnen en interventieprotocollen ontwikkeld en getoetst. Ter ondersteuning van de implementatie van deze producten biedt het lectoraat scholing en advisering aan. We streven hierbij zoveel mogelijk naar maatwerk voor uw organisatie.
 
De coördinatie van de scholing ligt bij drs. Hanneke Hoekstra. U kunt met haar in een oriënterend gesprek het optimale plan-op-maat voor uw organisatie bespreken.
 
Hanneke Hoekstra
E: info@ho-extra.nl
T: 023 5291163 
M: 06 4769 2290
W: www.ho-extra.nl

Agressief gedrag van jeugdigen

Een interventiepakket voor verpleegkundigen en agogen.


Via deze webpagina wordt u een richtlijn voor verpleegkundigen en agogen aangeboden getiteld 'agressief gedrag van jeugdigen': een richtlijn voor verpleegkundigen en agogen binnen de jeugdpsychiatrie.

Het doel van deze richtlijn is om hulpverleners handvatten te geven om jongeren met agressief gedrag effectiever te begeleiden.

Het doel is dat patiënten meer inzicht krijgen in, en controle krijgen over hun agressieve gedrag. Dat draagt bij aan een gezonde psychosociale ontwikkeling van de jongere, aan een veiliger behandelklimaat binnen de behandelsetting en een prettiger werkklimaat voor hulpverleners

Het pakket bestaat uit drie delen en meerdere praktische bijlage die u in de praktijk meteen kan toepassen:

 

Scholing

De afgelopen jaren heeft het lectoraat meerdere richtlijnen en interventieprotocollen ontwikkeld en getoetst. Ter ondersteuning van de implementatie van deze producten biedt het lectoraat scholing en advisering aan. We streven hierbij zoveel mogelijk naar maatwerk voor uw organisatie.
 
De coördinatie van de scholing ligt bij drs. Hanneke Hoekstra. U kunt met haar in een oriënterend gesprek het optimale plan-op-maat voor uw organisatie bespreken.
 
Hanneke Hoekstra
E: info@ho-extra.nl
T: 023 5291163 
M: 06 4769 2290
W: www.ho-extra.nl

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden: Contact maken en herstellen

Begeleiden van patienten die zelfverwonden: Contact maken en herstellen.


Een interventiepakket voor verpleegkundigen.

Via deze webpagina wordt u het Interventiepakket voor verpleegkundigen aangeboden getiteld 'Begeleiden van patiënten die zelfverwonden: Contact maken en herstellen'.

Het doel van dit interventiepakket is dat het u ondersteunt om effectieve verpleegkundige zorg te verlenen aan patiënten die zelfverwonden.

Het pakket bestaat uit twee delen:

Deel A: Het achtergronddocument: hierin worden u allerlei theoretische en procedurele gegevens aangereikt die van belang zijn om goed met het interventiepakket te kunnen werken.

Deel B: Het werkboek: dit werkboek biedt u praktische ondersteuning om in samenwerking met de patiënt effectief met het zelfverwondende gedrag om te gaan.  Het werkboek kan als WORD-document digitaal worden opgeslagen. Denkt u hierbij vanzelfsprekend aan de privacybescherming van de patiënt.

Bij het werkboek behoren de volgende bijlagen, de bijlagen kunt u als WORD-document digitaal opslaan.

1. Afstemmen van de 5 T's
2. Peilen van de onmiddellijke behoeften
3. De Zelfverwondingslijst
4. De Zelfbeschadigingslijst
5. Het 5G schema
6. Kracht en mogelijkheden
7. Signaleringsplan
8. Checklist SEH

Veel succes met het werken met het interventiepakket!

Dr. Berno van Meijel
Lector GGZ-verpleegkunde

Scholing

De afgelopen jaren heeft het lectoraat meerdere richtlijnen en interventieprotocollen ontwikkeld en getoetst. Ter ondersteuning van de implementatie van deze producten biedt het lectoraat scholing en advisering aan. We streven hierbij zoveel mogelijk naar maatwerk voor uw organisatie.
 
De coördinatie van de scholing ligt bij drs. Hanneke Hoekstra. U kunt met haar in een oriënterend gesprek het optimale plan-op-maat voor uw organisatie bespreken.
 
Hanneke Hoekstra
E: info@ho-extra.nl
T: 023 5291163 
M: 06 4769 2290
W: www.ho-extra.nl

Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa

Een richtlijn voor verpleegkundigen en verzorgenden.


De richtlijn bestaat uit twee delen:
Deel 1 biedt een theoretische onderbouwing en hiervan afgeleide conclusies en aanbevelingen. Ze zijn gebaseerd op literatuurgegevens en op praktijkervaring van experts.

Deel 2 bestaat uit een praktische handleiding voor de hulpverlener waarin stap voor stap staat beschreven hoe met het werkboek terugvalpreventie te werken met de patiënt.

Er is tevens een handzaam werkboek
ontwikkeld dat u digitaal kunt invullen en vervolgens uitprinten of opslaan. Aan de hand van de handleiding en het werkboek wordt uiteindelijk een terugvalpreventieplan opgesteld. Deze richtlijn is gericht op terugvalpreventie bij jeugdige patiënten met anorexia nervosa.

Hieronder kunt u de volgende delen downloaden:

Richtlijn voor Jeugdigen

  • Deel 1: Theoretische onderbouwing en aanbevelingen: Theoretische onderbouwing en aanbevelingen: 'Het werken met een signaleringsplan ter preventie van terugval bij jeugdige patiënten met anorexia nervosa'. Hierin worden u theoretische gegevens aangereikt die van belang zijn om goed met de richtlijn te kunnen werken.
  • Deel 2: Praktische handleiding voor de hulpverlener: 'Het werken met een signaleringsplan ter preventie van terugval bij jeugdige patiënten met anorexia nervosa'. Hierin worden de procedures aangereikt die van belang zijn om  om tot een terugvalpreventieplan te komen. Dit deel bevat tevens het Werkboek Terugvalpreventie, maar kunt u hieronder ook als 'los bestand' downloaden.
    Werkboek terugvalprentie


Richtlijn voor 18+

Deel 1: Theoretische onderbouwing en aanbevelingen 18 +: 'Het werken met een signaleringsplan ter preventie van terugval bij 18 + patiënten met anorexia nervosa'. Hierin worden u theoretische gegevens aangereikt die van belang zijn om goed met de richtlijn te kunnen werken.

Veel succes met het werken met de richtlijn!

Scholing

De afgelopen jaren heeft het lectoraat meerdere richtlijnen en interventieprotocollen ontwikkeld en getoetst. Ter ondersteuning van de implementatie van deze producten biedt het lectoraat scholing en advisering aan. We streven hierbij zoveel mogelijk naar maatwerk voor uw organisatie.
 
De coördinatie van de scholing ligt bij drs. Hanneke Hoekstra. U kunt met haar in een oriënterend gesprek het optimale plan-op-maat voor uw organisatie bespreken.
 
Hanneke Hoekstra
E: info@ho-extra.nl
T: 023 5291163 
M: 06 4769 2290
W: www.ho-extra.nl

Leefstijltraning - PLUS

Een leefstijltraining voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik

De Leefstijltraining-PLUS is een module voor behandeling en begeleiding van mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) en problematisch middelengebruik. De training is gebaseerd op de Achilles Leefstijltraining 2 (De Wildt, 2006) en ontwikkeld door het lectoraat GGZ-verpleegkunde van Hogeschool Inholland, Brijder Verslavingszorg, Esdégé-Reigersdaal en 's Heeren Loo Noord-Holland.
De training is gedurende een half jaar getest op bruikbaarheid en uitvoerbaarheid en is geëvalueerd door het lectoraat GGZ-verpleegkunde van Hogeschool Inholland.

Speerpunten van Leefstijltraining-PLUS zijn:

-     Gericht op behalen van successen: haalbare doelen
-     Accent op toepassing in het dagelijks leven
-     Aangepast materiaal: eenvoudig taalgebruik, veel illustraties
-     Flexibele toepasbaarheid: de training wordt aangepast aan de
      cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de cliënt
-     Samenwerking tussen persoonlijk begeleider (gehandicaptenzorg) en
      behandelaar (verslavingszorg)
-     Oplossingsgerichte gesprekstechnieken en motiverende gespreksvoering

De producten

De module bestaat uit een aantal producten, waarvan u de meeste kunt downloaden.

Handleiding voor de trainers

In de handleiding staat beschreven hoe de Leefstijltraining-PLUS op een zorgvuldige wijze kan worden voorbereid en uitgevoerd. Deze is bestemd voor zowel de behandelaar (verslavingszorg) als de persoonlijk begeleider (gehandicaptenzorg).
Open hier de handleiding

Kaartjes met voor- en nadelen van middelengebruik

In de handleiding van de Leefstijltraining-PLUS wordt verwezen naar speciaal ontwikkelde kaartjes over voor- en nadelen van middelengebruik.
U kunt de kaartjes zelf maken op de volgende manier:
-      Print de twee documenten dubbelzijdig op stevig papier. De nadelen kunt
       u op rood papier en de voordelen op groen papier afdrukken (niet te
       donker).
-      Snijd de kaartjes op het juiste formaat.
Er zijn tevens lege kaartjes toegevoegd, zodat u de kaartjes aan kunt passen aan de specifieke situatie van de cliënt. De kaartjes zijn tot stand gekomen met behulp van Handicom www.handicom.nl
Open hier het format voor de voordelenkaartjes
Open hier het format voor de nadelenkaartjes

Werkbladen voor cliënten

Er zijn werkbladen beschikbaar over alcohol, cannabis, cocaïne en gamen. De cliënten kunnen deze invullen samen met de behandelaar of persoonlijk begeleider. Bij de werkbladen over gamen zijn twee versies ontwikkeld: gamen op de computer en gamen op andere manieren. U kunt de versie gebruiken die van toepassing is.
Open hier het werkblad alcohol
Open hier het werkblad cannabis
Open hier het werkblad cocaïne
Open hier het werkblad gamen
Open hier het werkblad gamen overig

Ontspanningsoefening voor LVB-cliënten

In de handleiding van de Leefstijltraining-PLUS wordt verwezen naar ontspanningsoefeningen. In de bijlage van de handleiding staan vier oefeningen beschreven in oplopende moeilijkheidsgraad. Van de eerste oefening kunt u hier een geluidsfragment downloaden, zodat de cliënt deze thuis of in de behandelsetting kan beluisteren.
Open hier de ontspanningsoefening (mp3-bestand)

Verantwoording van de Leefstijltraining-PLUS Aan de ontwikkeling van de Leefstijltraining-PLUS is uitgebreid onderzoek voorafgegaan. De onderbouwing van de gemaakte keuzes staan beschreven in een Verantwoording van de Leefstijltraining-PLUS.
U kunt hier de verantwoording downloaden

Implementatiehandleiding van de Leefstijltraining-PLUS

Om de Leefstijltraining-PLUS op een effectieve wijze in te kunnen zetten in uw organisatie, is een zorgvuldige implementatie van belang. Het lectoraat GGZ-verpleegkunde heeft daarom een implementatiehandleiding geschreven.
U kunt hier de implementatiehandleiding downloaden

OVERIGE PRODUCTEN:

E-health module

Ter aanvulling op de bijeenkomsten kan de behandelaar gebruik maken van een E-health module. Dit is een digitaal programma ter aanvulling op de werkbladen en de handleiding van de Leefstijltraining-PLUS, speciaal ontwikkeld voor de LVB-cliënten. Deze digitale module is op dit moment alleen te volgen bij Brijder Verslavingszorg.

Het spel TRIP

In de handleiding van de Leefstijltraining-PLUS wordt verwezen naar het bordspel TRIP.
Dit spel is ontwikkeld door Brijder Verslavingszorg en het Trimbos-instituut. U kunt het spel bestellen via het Trimbos-instituut www.trimbos.nl

Scholing

Het is raadzaam om scholing vooraf te laten gaan aan het gebruik van de Leefstijltraining-PLUS. Maar ook tijdens het gebruik ervan, is een vorm van intervisie een ondersteunende activiteit waarin overdenkingen met betrekking tot de Leefstijltraining-PLUS besproken kunnen worden.
Een gezamenlijke scholing van persoonlijk begeleiders en behandelaren geniet wat ons betreft de voorkeur. Via het lectoraat GGZ-verpleegkunde wordt scholing op maat aangeboden. We wisselen hier graag met u over van gedachten. Neem voor meer informatie contact op met Koos de Haan, info@koosdehaan.nlwww.koosdehaan.nl