Studiesucces

Actieve studentparticipatie

Als een student actief participeert, identificeert hij of zij zich meer met het onderwijs en is vervolgens meer geneigd om zich actief in te zetten. Zo kan een zichzelf versterkende cyclus ontstaan, die een positief effect kan hebben op het studiesucces van een student. De volgende best practices zetten in op het vergroten van de studentparticipatie.

Peer-support voor studentenwelzijn (Oxford)

In het Peer Support Programme van Oxford University helpen studenten andere studenten met hun emotionele en psychosociale welzijn.

Ga naar de best practice

Mindfulness in het hbo

Dit kleinschalige onderzoek onder docenten en studenten op de Haagse Hogeschool laat zien dat mindfulnesstraining met name een positief effect heeft op de mate van concentratie.

Ga naar de best practice

Living Lab

In een ‘Living Lab’ werken studenten, docenten, onderzoekers en het werkveld in een experimentele omgeving samen aan het oplossen van een probleem of aan een project.

Ga naar de best practice

Second year experience

In het tweede jaar verliest de universiteit ongeveer 5% van de tweedejaars studenten. Dit is één van de motivaties om een ‘second year experience’-programma op te richten. Bij de Universiteit van Minnesota ligt de focus hiervan op toekomstige academische keuzes (zoals het kiezen van een major) en carrière-ontwikkeling.

Ga naar de best practice

Peer Assisted Learning

Deze infosheet is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek en is gemaakt ter ondersteuning van de inrichting van de Studentsucces Centra. We schetsen een theoretisch kader voor leren door peers, bespreken enkele inrichtingsvraagstukken en reiken randvoorwaarden voor succes aan.

Ga naar de best practice

Aan de slag met studentparticipatie

Deze infosheet onderbouwt de meerwaarde van studentparticipatie voor hbo-instellingen. Daarnaast wordt een theoretisch kader geschetst voor studentparticipatie en potentiële richtingen voor vervolgonderzoek.

Ga naar de best practice

Peer-mentoring: Studentsucces Centra

Een fysieke ontmoetingsplek op elke Inholland locatie én een digitaal portaal. De Studentsucces Centra (SSC's) richten zich op de talentontwikkeling en doorstroom van alle studenten en doen dit persoonlijk en dichtbij. Hiermee creëren zij een laagdrempelige en veilige plek waar verbinding, plezier en ontwikkeling van studenten centraal staat.

Ga naar de best practice