Studiesucces

Deelnemende studenten waarderen de mogelijkheid om te reflecteren op hun studiekeuze en de inzichten die ze krijgen uit het projectonderwijs.

MINTgrün programma van TU Berlin

Dit programma is bedoeld voor studenten die na het afronden van hun middelbare school interesse hebben in één van de MINT/STEM disciplines, maar nog niet zeker weten voor welk studieprogramma ze zich willen inschrijven.

Ontwikkeling van MINTgrün programma

Met financiering uit het ‘Qualitätspakt Lehre’ – een Duits fonds voor het stimuleren van onderwijskwaliteit – is in 2012/2013 het MINTgrün programma ontwikkeld. Dit programma is bedoeld voor studenten die na het afronden van hun middelbare school interesse hebben in één van de MINT/STEM disciplines, maar nog niet zeker weten voor welk studieprogramma ze zich willen inschrijven.

Opbouw van het MINTgrün programma

Het MINTgrün programma staat los van reguliere studieprogramma’s en bestaat uit twee semesters. Studenten volgen daarin twee verplichte vakken die speciaal voor MINTgrün zijn ontwikkeld (totaal 12 EC). In de MINTgrün vakken geven academici en studiebegeleiders informatieve colleges over hun discipline of specifieke studieprogramma’s. Zij zijn erop gericht om studenten te laten oriënteren op de verschillende disciplines en hen vertrouwd te maken met het functioneren en de organisatie van de universiteit.

Daarnaast kunnen studenten zelf een pakket samenstellen uit 25 reguliere vakken, door de TU Berlin aangeboden, van in totaal 42 EC. Die vakken variëren van basisvakken, zoals wiskunde, tot projectgeoriënteerde vakken in laboratoria (“Projekt-Labore”). In projecten leren studenten hoe ze theoretische kennis kunnen toepassen in de praktijk. De ”Projekt-Labore” motiveren studenten om hun eigen doelen te stellen en deze te realiseren. De resterende 6 EC kunnen studenten volledig vrij invullen, bijvoorbeeld ook met vakken van andere instellingen in Berlijn. Dit is bedoeld om studenten ook kennis te laten maken met die instellingen.

Op basis van de inzichten die studenten in de twee semesters hebben opgedaan, kunnen zij een weloverwogen keuze maken voor zowel het te volgen studieprogramma alsook voor de instelling die het beste aansluit bij hun wensen.

De studiepunten behaald in het MINTgrün programma kunnen de studenten gebruiken voor het uiteindelijke gekozen studieprogramma. De studenten kunnen reguliere financiering (BAFöG) krijgen voor zowel het volgen van het MINTgrün programma als voor hun definitieve studieprogramma.

Doel en doelgroep

De hoofddoelen van het MINTgrün programma zijn:

  • Studenten stimuleren om weloverwogen studiekeuzes te maken.
  • Studenten te ondersteunen in de transitie naar het hoger onderwijs.

De resultaten van de analyse naar de redenen voor de uitval in STEM-studieprogramma’s laten zien dat de transitie van middelbaar naar hoger onderwijs steeds zwaarder wordt, doordat scholieren steeds minder goed voorbereid zijn op hoger onderwijs. Dit komt met name door tekortkomingen in wiskundige vaardigheden en achterblijvende academische vorming. Daarnaast maakt de groeiende diversiteit aan studieprogramma’s en hoger onderwijsinstellingen het voor de studenten moeilijker om weloverwogen studiekeuzes te maken. Studenten hebben namelijk wel toegang tot een grote hoeveelheid informatie over studieprogramma’s, maar missen inzicht in hoe het is om het studieprogramma daadwerkelijk te volgen.

Belangrijkste randvoorwaarden

De belangrijkste randvoorwaarden zijn:

  • Het MINTgrün programma is mede mogelijk gemaakt door ‘Qualitätspakt Lehre’ financiering. Instellingen kunnen deze financiering aanvragen voor onderwijsvernieuwingen. De TU Berlijn heeft voor het ontwikkelen van onderwijsinnovaties, waaronder het MINTgrün programma, ruim 10 miljoen euro uit het fonds gehad voor de periode 2012-2016. Een groot deel hiervan wordt gebruikt voor het MINTgrün programma. Zonder deze financiering zou het initiatief niet ontwikkeld kunnen worden.
  • Het MINTgrün programma is ontwikkeld door een team van didactische experts, studiebegeleiders en academici uit verschillende STEM-disciplines. Samen hebben ze een analyse gemaakt van de redenen voor de uitval in STEM-studieprogramma’s en hebben op basis hiervan het MINTgrün programma ontwikkeld.
  • De additionele werklast van het MINTgrün programma voor docenten is beperkt, omdat het grootste deel van programma bestaat uit reeds bestaande vakken. De verplichte vakken worden voor een groot deel verzorgd door studiebegeleiders.

Belangrijkste opbrengsten

Momenteel volgen ongeveer 400 studenten het MINTgrün programma. Ze waarderen de mogelijkheid om te reflecteren op hun studiekeuze en de inzichten die ze krijgen uit het projectonderwijs. Tussen de 70 en 75% van de studenten kiest uiteindelijk voor een studieprogramma in één van de STEM-disciplines. Ook docenten en academici waarderen het MINTgrün programma.

Bewijsmateriaal

Projectaanvragen voor financiering uit het ‘Qualitätspakt Lehre’ worden geëvalueerd door een commissie van experts. De competitie is groot, dus het krijgen van financiering betekent dat de meerwaarde erkend wordt. Momenteel wordt er een mid-term evaluatie uitgevoerd op basis waarvan besloten wordt of het programma financiering voor nog eens vijf jaar krijgt. De resultaten van de evaluatie zijn nog niet bekend.


Bron

Internationale good practices onderwijskwaliteit en studiesucces.

Meer informatie