Studiesucces

Leerlingen ontdekken hun talenten op het gebied van wetenschap, technologie en samenleving.

Pre-University programma van de University of Twente

Pre-U is het Pre-University programma van de University of Twente. Pre-U biedt leerlingen via haar programma de kans om intensief kennis te maken met de University of Twente. Door de leerlingen op interactieve wijze te introduceren aan het hoger onderwijs kunnen ze hun talenten op het gebied van wetenschap, technologie en samenleving ontdekken. Op deze manier kunnen ze zich succesvol voorbereiden op hun studie, in het bijzonder aan de University of Twente.

Doel en doelgroep

Pre-U Junior: 4 tot 12 jaar

Pre-U Junior, het Wetenschapsknooppunt van de University of Twente, heeft als doel de verbinding tussen het basisonderwijs en de wereld van wetenschap en technologie te versterken. Jonge kinderen zijn van nature erg nieuwsgierig en onderzoekend. Pre-U Junior houdt die verwondering levendig met haar activiteiten. Samen met scholen voor primair en voortgezet onderwijs, pabo’s, science centra en het bedrijfsleven worden activiteiten georganiseerd die de kennis en houding ten opzichte van wetenschap en technologie verbeteren. Het programma is gericht op leerlingen van 4 tot 12 jaar, maar ook op hun leerkrachten en ouders. Zo worden Xperimenta middagen georganiseerd, ondersteuning geboden met Science Coaches of kan er een bezoek met de klas gebracht worden aan het Pre-U Leerlingenlab.

Pre-U: 1 tot 6 vwo

Pre-U heeft als doel middelbare scholen en de University of Twente met elkaar te verbinden. Daarvoor organiseert Pre-U diverse activiteiten voor leerlingen, maar biedt het ook opleiding en ondersteuning voor professionalisering van docenten in het voortgezet onderwijs. Pre-U biedt een uitdagend programma voor leerlingen van 1 t/m 6 vwo. Denk aan masterclasses, profielwerkstukken helpdesk, de online leeromgeving en het Pre-U honoursprogramma voor leerlingen van 5-6 vwo.

Pro-U: VO docenten

Voor docenten biedt het Pre-U in samenwerking met UT Lerarenopleidingen ondersteuning bij docentprofessionalisering. Zo bestaat de mogelijkheid een lerarenopleiding te volgen, worden er verschillende cursussen aangeboden en worden docentontwikkelteams (DOT's) gefaciliteerd. Ook kun je als docent met de klas op bezoek bij de University of Twente. Daarnaast kunnen docenten met hun leerlingen langskomen in het Pre-U Leerlingenlab om hier een workshop te volgen.

Belangrijkste opbrengsten

De naam van het programma is in september 2016 veranderd van Twente Academy (TA) naar Pre-U. De belangrijkste opbrengsten van de TA zijn opgesteld door Kolster et al. (2015) aan de hand van input van vertegenwoordigers van de TA:

  • De hechte verbinding met toeleverende scholen is door het netwerk met scholen aantoonbaar vergroot. Verder heeft de TA ervoor gezorgd dat de UT een stabiele en betrouwbare samenwerkingspartner is.
  • Scholieren van scholen in het TA netwerk kiezen in vergelijking met het landelijke gemiddelde vaker voor een natuur profiel.
  • De TA-activiteiten hebben tot een toename in de instroom van studenten op de UT geleid. Hoewel er binnen de TA geen specifieke aandacht aan is gegeven, is de toename van studenten in de lerarenopleiding een onverwacht, maar gezien het lerarentekort, een positief neveneffect.
  • Voor voortgezet onderwijsdocenten is de belangrijkste opbrengst dat er een samenhangend aanbod van activiteiten is ontstaan voor leerlingen en docenten op het terrein van aansluiting voortgezet onderwijs – wetenschappelijk onderwijs.
  • Voor UT-studenten biedt TA een aantrekkelijke en inhoudelijke bijbaan en een laagdrempelige kennismaking met het onderwijsveld.

Monitoring van TA is recent opgezet en wordt nu structureel van aard. Doelstellingen ten aanzien van studiesucces in de bachelorfase worden momenteel onderzocht.

Resultaten kunnen pas op langere termijn verwacht worden. Hierbij moet opgemerkt worden dat de resultaten waarschijnlijk niet direct aan TA te koppelen zijn, omdat er veel meer variabelen meespelen (bijvoorbeeld invoering van het Twents Onderwijsmodel en de aanscherping van de exameneisen in het voortgezet onderwijs).

Bronnen

De tekst of informatie op deze pagina is afkomstig uit de volgende bronnen:

Kolster, R., Boer, H. de, Jongbloed, B., Cremonini, L., Lemmens-Krug, K., Benneworth, P., Vossensteyn, H., Kottmann, A., & Westerheijden, D. (2015). Internationale Good Practices Onderwijskwaliteit en Studiesucces. Rapport voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Enschede: Center for Higher Education Policy Studies.

Onderwijsinstelling

University of Twente