Studiesucces

Sociale en academische integratie

Als een student goed contact heeft met medestudenten en docenten, voelt deze zich doorgaans meer betrokken en verbonden. Dit verlaagt de kans om uit te vallen. De volgende best practices zetten in op het vergroten van de sociale en academische integratie.

Pre-University programma van Universiteit Twente

Dit digitale mentoring platform koppelt hoogopgeleide jongeren met een niet-westerse achtergrond in hun afstudeerfase aan professionals op de arbeidsmarkt. Meet Your Mentor coördineert de werving en selectie van mentees en mentoren, het matchen van de koppels en het voorbereiden van de deelnemers op het traject.

Ga naar de best practice

Peer-support voor studentenwelzijn

Studenten helpen andere studenten met hun emotionele en psychosociale welzijn.

Ga naar de best practice

Samen studeren op school

Bij deze interventie komen studenten één vaste dag per week naar Inholland om samen te studeren. Dit doen zij van 9.00 tot 16.00 uur in een klaslokaal, met een begeleider die met iedere student kort doorneemt wat hij of zij de komende week gaat doen. Dat is alles.

Ga naar de best practice

Peer Assisted Learning

Deze infosheet is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek en is gemaakt ter ondersteuning van de inrichting van de Studentsucces Centra. We schetsen een theoretisch kader voor leren door peers, bespreken enkele inrichtingsvraagstukken en reiken randvoorwaarden voor succes aan.

Ga naar de best practice

Programma langstuderen

Het programma langstuderen van Inholland heeft tot doel vanuit onze maatschappelijke opdracht een reductie te bereiken van het aantal langstudeerders. Zij krijgen door dit programma weer grip op de toekomst.

Ga naar de best practice

Mintgrun programma TU Berlin

Dit programma is bedoeld voor studenten die na het afronden van hun middelbare school interesse hebben in één van de MINT/STEM disciplines, maar nog niet zeker weten voor welk studieprogramma ze zich willen inschrijven.

Ga naar de best practice

Pre-academisch programma (Erasmus)

Met het Erasmus Pre Academic Programme wil de Erasmus Universiteit aankomende eerstejaarsstudenten zo goed mogelijk voorbereiden op hun studie.

Ga naar de best practice

Statusgesprek als interventie bij studievertraging

Het statusgesprek is een hernieuwde kennismaking tussen de student en de school om studenten met ernstige studievertraging meer in contact met de school te brengen.

Ga naar de best practice

Living Lab

In een ‘Living Lab’ werken studenten, docenten, onderzoekers en het werkveld in een experimentele omgeving samen aan het oplossen van een probleem of aan een project.

Ga naar de best practice

Harvard Medical School Curriculum: Multidisciplinariteit

Het doel van de curriculumherziening was om een nieuw onderwijsmodel op te zetten met langdurige aandacht voor de patiëntervaring, andere disciplines, begeleiding door academici en uitkomsten van studenten evaluaties.

Ga naar de best practice

Summerschool scriptie

Deze summerschool geeft studenten die een onvoldoende voor hun scriptie hebben gehaald de gelegenheid om tijdens de zomer aan een nieuwe, betere versie te werken. Daarbij krijgen ze hulp van begeleiders en andere studenten.

Ga naar de best practice

Levensvaardigheden spel: Hogeschool Leiden

Tijdens dit spel staat spelend leren centraal. Studenten bespreken in een groep waar ze in hun studie- en studentenleven tegenaan lopen en welke vaardigheid zij verder kunnen ontwikkelen om problemen het hoofd te bieden. Dit wordt tijdens het spel gedaan aan de hand van dilemma’s, kennisonderwerpen en een thema met vaardigheden.

Ga naar de best practice

 

Toolbox Life Skills

Voor het succesvol volgen en afronden van een studie hebben studenten studievaardigheden nodig, zoals samenvatten, presenteren en onderzoeken. Daarnaast zijn life skills belangrijk: levensvaardigheden die helpen om problemen aan te pakken en goed in je vel te zitten. Voorbeelden zijn discipline, zelfvertrouwen, omgaan met stress, hulp vragen en je kunnen verplaatsen in een ander. Deze skills vergroten de kans op studiesucces.

Ga naar de best practice

Peer-mentoring: Studentsucces Centra

Een fysieke ontmoetingsplek op elke Inholland locatie én een digitaal portaal. De Studentsucces Centra (SSC's) richten zich op de talentontwikkeling en doorstroom van alle studenten en doen dit persoonlijk en dichtbij. Hiermee creëren zij een laagdrempelige en veilige plek waar verbinding, plezier en ontwikkeling van studenten centraal staat.

Ga naar de best practice