Alerte burgers, meer veiligheid?

Dit onderzoeksproject is afgerond in december 2019.

Lectoraat
Publiek Vertrouwen in Veiligheid
Duur
September 2018 t/m december 2019
Locatie
Rotterdam
Contact
Jossian Zoutendijk

Het doel van 'Alerte burgers, meer veiligheid?'

Rotterdam kent veel vormen van digitale buurtpreventie: een manier om de veiligheid en leefbaarheid in een wijk of buurt te bevorderen door gebruik te maken van digitale technologieën en communicatieplatforms. Denk daarbij aan communicatiemiddelen zoals WhatsApp, Veiligebuurt of Nextdoor. Dit houdt in dat bewoners, politie, gemeente en andere partijen samenwerken om informatie uit te wisselen en verdachte situaties te melden.

In dit project onderzocht het lectoraat Publiek Vertrouwen in Veiligheid in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken welke varianten van digitale buurtpreventie er zijn in Rotterdam, hoe die volgens achterliggende beleidslogica moeten werken en of ze ook de beoogde effecten opleveren.

Hoe pakte Inholland dit onderzoek aan?

Door interviews met beleidsmakers en professionals op wijkniveau hebben de onderzoekers de achterliggende beleidslogica achterhaald. Vervolgens voerden zij tien casestudies uit in verschillende appgroepen en verschillende Rotterdamse wijken, waarbij ze de chatgeschiedenis analyseerden en deelnemers, beheerders en professionals interviewden.

De resultaten van het onderzoek

Het onderzoeksrapport Alerte burgers, meer veiligheid? is gepresenteerd aan wethouder Wijbenga. Onderzoekers deelden de opgedane inzichten met het werkveld via vakbladen als Secondant en Sociale Vraagstukken en met de wetenschap in Tijdschrift voor Veiligheid. Ook organiseerden Inholland en de gemeente Rotterdam samen een workshop voor beheerders van digitale buurtpreventiegroepen. De uitkomsten van het onderzoek zijn samengevat in een infographic.

De conclusies uit dit onderzoeksproject ‘Alerte burgers, meer veiligheid?’ waren aanleiding voor de gemeente Rotterdam om samen met Inholland een experiment naar WhatsApp-buurtpreventie uit te voeren om de werking van hun eigen buurtpreventie te verbeteren.

Lees hier het onderzoeksrapport

"Bij een melding ga ik beter opletten; dat zit dan in mijn achterhoofd."

- Bewoner van de Rotterdamse buurt Heijplaat

Wat was het belang voor het onderwijs?

Dit project vormde de opmaat voor een experiment met WhatsApp-buurtpreventie waar meer dan tachtig Integrale Veiligheidskunde-studenten bij betrokken zijn. Daarnaast zijn de inzichten uit dit onderzoek ingezet voor de module ‘Burgerparticipatie en Veiligheid’ voor vierdejaars studenten Integrale Veiligheidskunde.

Hoe betrokken we het werkveld?

De Directie Veilig van de gemeente Rotterdam was de opdrachtgever van het onderzoek. Beleidsmakers en professionals zijn meegenomen in het onderzoek als deel van de begeleidingscommissie, als respondenten bij het veldwerk en als adressanten van het uiteindelijke rapport.

Naar aanleiding van het rapport organiseerde het lectoraat een workshop waarin beheerders van digitale buurtpreventiegroepen werkten aan het verbeteren van het functioneren van hun groep.

"Het is ook belangrijk dat je een goede buurtcultuur hebt. Het is niet alleen iets technologisch."

- Bewoner van de Bloemenbuurt-Oost

"Laat vooral nu je hond uit. Hoe meer mensen, hoe beter.”

- Bericht van bewoner in de WhatsApp-groep van het Kleiwegkwartier

Samenwerkingspartners van Hogeschool Inholland

Nieuws over 'Alerte burgers, meer veiligheid?'

Werk samen met Jossian

Kom in contact en stel al je vragen