Blended Learning

Lectoraat
Teaching, Learning & Technology
Duur
September 2021 t/m september 2025
Locatie
Den Haag
Contact
Nynke Bos

Het doel van Blended Learning

Blended learning is de harmonieuze integratie van verschillende activerende strategieën, bereikt door een zinvolle combinatie van fysieke interactie en ICT. De waarde van elke leeromgeving wordt benut in relatie tot de beoogde leerdoelen, leeruitkomsten, fase in het leerproces en kenmerken van de student (Torrisi-Steele, 2001 in Last en Jongen, 2021; Fransen, 2006).

De kern van de definitie is dat nadrukkelijk in het ontwerp overwogen wordt welke omgeving (online of fysiek) effectief is voor het leerproces van studenten. Ook wordt gekeken hoe deze verschillende omgevingen met elkaar verbonden worden, wat online gedaan wordt om in het fysieke onderwijs weer een plek te krijgen en wat fysiek gedaan wordt om een plek te krijgen in de online omgeving.

Er bestaan verschillende modellen voor zowel het ontwerpproces van blended learning als het implementatieproces van het uiteindelijke ontwerp. Ondanks de beschikbaarheid van deze gevalideerde modellen is op instellingsniveau nog nauwelijks sprake van implementatie van blended learning. In dit onderzoek van het lectoraat Teaching, Learning & Technology onderzoeken we de redenen voor het gebrek aan grootschalige implementatie. We komen met concrete aanbevelingen om het implementatieproces te versnellen.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Samen met Inholland-opleidingen onderzoeken we welke overtuigingen docenten en andere betrokkenen in de organisatie hebben over bepaalde aspecten van blended learning, zogenaamde teacher beliefs. Met kleinschalige pilots stellen we vervolgens vast of deze beliefs veranderen en zo ja, waarom dit het geval is.

De doelgroep is het (hoger) onderwijs. Wij hopen hen waardevol inzicht te bieden in ons onderzoek over dit thema. We streven ernaar dat deze lezers ons benaderen bij eventuele (onderzoeks)vragen over het onderwerp.

 

"Technologie goed integreren in het campusonderwijs vraagt in een vroeg stadium van het ontwerp om gerichte ontwerpkeuzes. Zo kunnen we de inzet van technologie in het leerproces optimaal benutten. Dat is blended learning."

- Nynke Bos, lector Teaching, Learning & Technology

Wat is het belang voor het onderwijs?

Om meer ontwerp- of implementatiemodellen op te stellen, hebben we inzicht nodig in de overtuigingen van docenten en andere betrokkenen in de organisatie. We willen te weten komen wat zij denken over de inzet van technologie in het onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. Juist deze beliefs kunnen een doordachte implementatie in de weg staan.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Onder het thema blended learning plaatsen we resultaten die inzicht geven in de inzet van technologie in het onderwijs. We leggen daarbij de relatie tussen fysieke en online activiteiten. Eerdere publicaties gaan bijvoorbeeld in op recente inzichten in online lesgeven, maar ook op het scripten van peer-review en de inzet van technologie daarbij.

Ons toekomstige onderzoek richten we op het integreren en betekenisvol koppelen van fysieke aan online onderwijsactiviteiten.

De onderzoeker van Blended Learning

Het hybride virtueel klaslokaal

Hoe het hybride virtueel klaslokaal studenten op locatie en studenten op afstand verbindt

In een hybride virtueel klaslokaal (HVC) zijn docenten en/of studenten zowel fysiek als digitaal synchroon bij een onderwijsonderdeel aanwezig. De online studenten danwel docenten kunnen thuis zijn, of bevinden zich bijvoorbeeld in een authentiek werksituatie of ergens in het buitenland.

Hybride virtuele klaslokalen zijn ontworpen om studenten op locatie en studenten op afstand aan elkaar te verbinden. De fysieke en digitale onderwijsactiviteiten lopen synchroon aan elkaar. Het kan daarmee ook digitaal aanschuifonderwijs genoemd worden.

Wat zijn de voordelen van het HVC? Wanneer gebruik je het en wanneer gebruik je het niet? Op welke manier gebruik je het dan en welke consequenties heeft dit voor het didactische repertoire? Welke technische opstellingen horen hierbij?

Het lectoraat Teaching Learning & Technology heeft onderzoek gedaan naar de inzet van HVC in het onderwijs en vanuit interviews met docenten en ondersteuners praktische handvaten ontwikkeld op zowel didactisch als technisch niveau. Deze zijn te lezen in het onderzoeksrapport.

Download het onderzoeksrapport hier

Publicaties over Blended Learning

Werk samen met Nynke

Kom in contact en stel al je vragen