Business Trends 2021-2022

Contact
Petra Biemans
Locatie
Alle Inholland-locaties
Duur
Mei 2022

Het doel van Business Trends 2021-2022

De maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen gaan snel. Dit heeft invloed op organisaties, ons werk én ons onderwijs. In 2015 hebben we onderzoek gedaan naar de business trends op dat moment. Zeven jaar later hebben we dit opnieuw gedaan, getriggerd door allerlei in- en externe ontwikkelingen. Met dit onderzoek 'Business Trends 2021-2022: gevolgen voor organisatie, werk en onderwijs' laten we zien wat er speelt en wat dit betekent voor organisaties en ondernemers, de mensen die er werken én voor ons onderwijs.

De resultaten zijn beschreven in een handzame en toegankelijke publicatie. De inzichten uit ons onderzoek zijn belangrijk voor bestuurders, ondernemers, werknemers, onderwijsontwikkelaars van met name economische opleidingen. We gebruiken de resultaten ook om onze studenten kennis te laten maken met de ontwikkelingen in de praktijk.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

We hebben breed geïnterviewd in het werkveld. In totaal hebben we 72 mensen geïnterviewd: ondernemers, financiële experts, HRM-deskundigen, managers en bestuurders. We hebben allerlei sectoren in het onderzoek betrokken, zoals de creatieve industrie, marketingbureaus, zorg, opleidingsorganisaties, adviesorganisaties en energieaanbieders.

Het betreft een kwalitatief onderzoek, waarbij een team van onderzoekers alle gesprekken met behulp van een interviewprotocol heeft afgenomen. Zij hebben alle gesprekken opgenomen, getranscribeerd en daarna geanalyseerd met een dataverwerkingssoftware. Door deze breedte hebben we een interessant beeld opgehaald van de ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

"Zeer herkenbaar en goed verwoord. Ik voel me gelijk minder alleen op de wereld met de opgave die we allemaal hebben."

- Geïnterviewde

Wat is het belang voor het onderwijs?

De uitkomsten laten zien wat belangrijke ontwikkelingen zijn die in het onderwijs moeten worden geïmplementeerd. Daarbij zijn digitalisering, een uitgebalanceerde combinatie van kennis én skills en veel kennismaking met en activiteiten in de praktijk bijvoorbeeld belangrijk.

Hoe betrekken we het werkveld?

De interviews vonden plaats met en in het werkveld. De resultaten delen we vervolgens weer met het werkveld. Samen met het werkveld verkennen we zo wat de betekenis ervan is voor én het werkveld én het onderwijs.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Dit onderzoeksproject leidt tot grotere betrokkenheid van het werkveld bij het onderwijs en tot actualisering van de curricula. 

Werk samen met Petra

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
0615279712