Co-creatiemethoden verbeteren voor het IMI-lab

Het doel van Co-creatiemethoden verbeteren voor het IMI-lab

het IMI-lab streeft ernaar om de muziekindustrie te verbeteren. Dit doet het door samenwerking en design thinking bij het oplossen van complexe problemen. Het project heeft als doel om de huidige co-creatie-inspanningen van het lab te onderzoeken, de effectiviteit van co-creatie in verschillende omgevingen te beoordelen en manieren te identificeren om de co-creatie-inspanningen van het lab te verbeteren.

English? Click here

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Voor dit onderzoek zijn verschillende methoden gebruikt om een volledig begrip van het onderwerp te krijgen. In eerste instantie zijn uitgebreide observaties in het IMI Lab uitgevoerd om helder te krijgen op welke gebieden verbetering gewenst is. Vervolgens werd aanvullend op de observaties uitgebreid desk research uitgevoerd om informatie uit verschillende bronnen zoals academische literatuur, brancherapporten en case-studies te verzamelen. Op deze manier kregen de onderzoekers een holistisch begrip van het onderwerp.

Bovendien werden diverse lab-omgevingen bezocht om zo een praktisch perspectief te krijgen en te zien hoe co-creatie in verschillende scenario's wordt toegepast. Uiteindelijk zal door het ontwerpen en testen van mogelijke nieuwe co-creatiemethoden en ideeën een innovatieve oplossing worden ontwikkeld om de co-creatiecapaciteiten van het IMI Lab te verbeteren.

"Samen gaan we ver komen! Door co-creatie volledig en correct toe te passen, kan het lab een pionier worden op het gebied van dit soort onderzoek binnen de gemeenschap van living labs, waardoor open innovatie verder wordt gestimuleerd."

Joshua Arenas, junior onderzoeker en leider IMI lab.

Wat is het belang voor het onderwijs?

In veel onderwijsomgevingen, zoals de living labs, onderzoeken docenten hoe ze kunnen samenwerken en co-creëren met partners uit het professionele veld. Dit project kan helpen om het proces beter te begrijpen en te faciliteren.

Het verbeteren van co-creatie-methoden of -strategieën kan samenwerkingsomgevingen bevorderen. Dit gebeurt in onze living labs, waar studenten, docenten, medewerkers en externe partijen beter samenwerken om innovatieve oplossingen te bedenken. Door belanghebbenden bij het ontwerp- en implementatieproces te betrekken, kunnen de Inholland living labs een beter inzicht krijgen in behoeften en voorkeuren, wat leidt tot meer effectieve en op maat gemaakte oplossingen. Bovendien kan co-creatie helpen bij het bevorderen van een cultuur van innovatie, creativiteit en inclusiviteit, welke belangrijke waarden zijn voor Inholland.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Door middel van analyse, betrokkenheid en samenwerking met partners van het IMI Lab zijn er talloze professionals uit het veld betrokken. Door de verbetering van de co-creatie-inspanningen met huidige partners kan het portfolio van het IMI Lab worden verbeterd, wat kan leiden tot het toevoegen van nieuwe mogelijke partners.

 

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

De verwachte uitkomst van het onderzoek is het ontwikkelen van een innovatieve methode of strategie om de efficiëntie en resultaten van co-creatie binnen het IMI Lab te verbeteren. Het belangrijkste doel is uiteindelijk bij te dragen aan de ontwikkeling van een effectiever en duurzaam model voor living labs. Hiermee willen we innovatie stimuleren en et moet helpen bij het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en oplossingen.

 

   

 

De onderzoekers van Co-creatiemethoden verbeteren voor het IMI-lab

Werk samen met Koos

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0651016495