Dementie

De afgelopen jaren hebben de onderzoekers van het lectoraat GGZ Verpleegkunde meerdere onderzoeken uitgevoerd op het gebied van dementie. De pagina Dementie biedt een beknopt overzicht van de onderstaande afgeronde projecten, inclusief de publicaties en beroepsproducten die hieruit zijn voortgekomen:

  • Het verminderen van agitatie bij dementerende ouderen
  • Zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen in de dementiezorg
  • Depressie bij dementie: het ontwikkelen en testen van een verpleegkundige richtlijn
  • Implementatie van de Veder Methode in de 24-uurszorg van verpleeghuizen voor patiënten met dementie

Het verminderen van agitatie bij dementerende ouderen

Geagiteerd en agressief gedrag komt frequent voor bij mensen met dementie. Wij ontwikkelden een richtlijn voor verpleegkundigen en verzorgenden om hen te ondersteunen om het gedrag van de cliënt te analyseren op oorzakelijke en beïnvloedende factoren, om vervolgens passende interventies in te zetten ter vermindering van het geagiteerde gedrag.

Auteurs:
Drs. R. Peijnenborg, drs. P.J. Verkade, prof. dr. Berno van Meijel

Samenwerking:

  

De richtlijn is verder uitgewerkt in drie boekjes en een interventiekaart die u kunt downloaden.

Zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen in de dementiezorg

Zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning zijn belangrijke begrippen in de verpleegkundige zorg. Judith Huis in het Veld ontwierp een interventieprogramma voor zelfmanagementondersteuning in de dementiezorg en testte deze op effecten.

Auteurs:
Dr. Judith Huis in het Veld, dr. Renate Verkaik, prof. dr. Berno van Meijel, prof. dr. Anneke Francke.

Proefschrift:
Taking Care Together - Nurses' self-management support in dementia care

Samenwerking:

Depressie bij dementie: het ontwikkelen en testen van een verpleegkundige richtlijn

Mensen met dementie hebben een verhoogde kans op depressieve klachten. Dr. Renate Verkaik onderzocht depressie bij dementie en ontwikkelde een verpleegkundige richtlijn gericht op ondersteuning van dementerende met een depressie.

Auteurs:
dr. Renate Verkaik, prof. dr. Berno van Meijel, prof. dr. Miel Ribbe, prof. dr. Anneke Francke, prof. dr. Josien Bensing

Proefschrift:
Depression in dementia: Development and testing of a nursing guideluine

Richtlijn:
Voor de volledige richtlijn, zie: Het begeleiden van mensen met dementie die depressief zijn 

Samenwerking:

Implementatie van de Veder Methode in de 24-uurszorg van verpleeghuizen voor patiënten met dementie.

De Veder Methode kan worden ingezet in de zorg voor ouderen met dementie waarbij het doel is activering en bevordering van communicatie. Dr. Petra Boersma onderzocht de toepassing van deze methode in de 24-uurszorg voor dementeren, en bracht effecten in beeld op het niveau van de dementerenden als de verzorgenden.

Auteurs:
Dr. Petra Boersma, prof. dr. Berno van Meijel, prof. dr. Julia van Weert, prof. dr. Rose-Marie Droes.

Proefschrift:
Person-centred communication with people with dementia living in nursing homes

Samenwerking: