Depressie

De afgelopen jaren hebben de onderzoekers van het lectoraat GGZ Verpleegkunde meerdere onderzoeken uitgevoerd op het gebied van depressie. Ook nu nog staat het onderwerp op de onderzoeksagenda van GGZ Verpleegkunde (zie de projectpagina Terugvalpreventie bij angst en depressie).

De pagina Depressie biedt een beknopt overzicht van de onderstaande afgeronde projecten, inclusief de publicaties en beroepsproducten die hieruit zijn voortgekomen:

  • Depressie bij dementie: het ontwikkelen en testen van een verpleegkundige richtlijn
  • Zorgbehoeften van oudere patiënten met een ernstie depressieve stoornis
  • Het systematisch activeren van oudere patiënten met een ernstige depressieve stoornis: de Systematische Activerings Methode (SAM)

Depressie bij dementie: het ontwikkelen en testen van een verpleegkundige richtlijn

Mensen met dementie hebben een verhoogde kans op depressieve klachten. Dr. Renate Verkaik onderzocht depressie bij dementie en ontwikkelde een verpleegkundige richtlijn gericht op ondersteuning van dementerende met een depressie.

Auteurs:
dr. Renate Verkaik, prof. dr. Berno van Meijel, prof. dr. Miel Ribbe, prof. dr. Anneke Francke, prof. dr. Josien Bensing.

Richtlijn:
Het begeleiden van mensen met dementie die depressief zijn. Richtlijn voor verzorgenden.

Proefschrift:
Depression in dementia: Development and testing of a nursing guideline

Samenwerking:

Zorgbehoeften van oudere patiënten met een ernstige depressieve stoornis

Het onderzoek naar de zorgbehoeften van depressieve ouderen bleef lange tijd onderbelicht in de wetenschappelijke literatuur. Het onderwerp is echter zeer van belang, gezien de relatie tussen de aanwezigheid en het voortbestaan van onvervulde zorgbehoeften enerzijds, en de ernst van depressieklachten anderzijds. Dr. Wim Houtjes deed onderzoek naar zorgbehoeften van ouderen met een depressieve stoornis.

Auteurs:
Dr. Wim Houtjes, prof. dr. Berno van Meijel, prof. dr. Aartjan Beekman, prof. dr. Dorly Deeg

Proefschrift:
Needs of elderly people with late-life depression; Challenges for care improvement

Samenwerking:

Het systematisch activeren van oudere patiënten met een ernstige depressieve stoornis: de Systematische Activerings Methode (SAM)

Ouderen die lijden aan een ernstige depressie kunnen op uiteenlopende wijzen worden behandeld, onder meer via medicamenteuze en psychosociale interventies. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het systematisch activeren van ouderen met een depressie kan helpen om depressieve klachten te verminderen en maatschappelijke participatie te bevorderen. Verpleegkundigen kunnen een belangrijke rol vervullen bij het activeren van ouderen met een ernstige depressie. Dr. Frans Clignet ontwikkelde en testte de Systematische Activeringsmethode (SAM) in de verpleegkundige praktijk.

Auteurs:
dr. Frans Clignet, prof. dr. Berno van Meijel, prof. dr. Annemieke van Straten, prof. dr. Pim Cuijpers

Proefschrift:
The systematic activation method; A nursing intervention study for patients with late life depression

Samenwerking:

  

Beroepsproducten: